"Kestävä kalastus edellyttää tietoa saalismääristä" – Tornion-Muonionjoelle ehdotetaan lohisaaliin merkitsemispakkoa

Tornion-Muonionjoen lohisaaliista halutaan tarkempia tietoja. Yhdeksi keinoksi esitetään lohisaaliin merkitsemistä myös jokialueella.

Kuvassa oleva viiden ja puolen kilon lohi kalastettiin kesäkuussa 2016 Tornionjoen Honkasuvannosta. Kuva: Uula Kuvaja / Yle

Tornion-Muonionjoen vapaa-ajankalastajille ehdotetaan ensi kesäksi lohisaaliin merkitsemistä. Tällä hetkellä lohisaaliin merkitsemisvelvollisuus koskee lohen kaupallisia kalastajia eli käytännössä merikalastajia.

Kaupallisten kalastajien pitää merkitä saaliiksi otettu lohi tunnisteella, joka tulee olla kiinnitettynä loheen pyyntihetkestä aina vähittäiskauppaan asti. Samaan aikaan jokialueella lohta voi pyytää ilman, että saaliista ilmoitetaan mihinkään.

Merkitsemisvelvollisuuden laajentamisen kannalla ovat sekä suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio että Tornio-Muoniojokiseura.

Ne ehdottavat asiaa maa- ja metsätalousministeriölle toimittamissaan lausunnoissa, jotka koskevat Tornion-Muonionjoen ensi kesän kalastusjärjestelyjä.

Rajajokikomissio ehdottaa saalisraportointia

Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio ehdottaa, että saalis merkittäisiin kidusmerkillä ja se otettaisiin käyttöön jokialueen kalastuksessa.

– Kestävä kalastus ja kestävät kalakannat edellyttävät tietoa kalastuksesta ja saalismääristä, perustelee rajajokikomissio lausunnossaan.

Rajajokikomissio ehdottaa myös, että Suomen ja Ruotsin olisi syytä neuvotella kausikohtaisesta lohikiintiöstä kaikille Tornionjoen kalastussäännön soveltamisalueen kalastajaryhmille ja velvoitettava heidät saalisraportointiin. Komissio teki vastaavan ehdotuksen myös vuosi sitten.

Tornio-Muoniojokiseura vaatii, että lohisaaliin merkintävelvollisuus laajennettaisiin koskemaan kaikkia pyytäjiä sekä joki- että merialueella ja myös Ahvenanmaalla. Sen sijaan Tornionjoen kalastusalue ei ole ottanut omassa lausunnossaan kantaa asiaan.

Jokivartiset eivät kannata pyynnin aikaistamista

Tornionjoen kalastusalue ja Tornion-Muoniojokiseura vaativat varhennetun lohenkalastuksen lopettamista ja palaamista ennen vuotta 2017 voimassa olleeseen pyyntiaikojen porrastukseen.

Tornion-Muoniojokiseuran mukaan Perämeren jokien luonnonlohikannat eivät kestä kalastuskauden aikaistamista viimevuotiseen tapaan.

Sen mukaan lohenkalastuksessa on palattava selkeisiin kevätkalastuskieltoihin, joiden kalastonhoidollinen toimivuus on todistettu.

Tornionjoen kalastusalue muistuttaa, että merialueen lohenpyynnin aikaistaminen tai myöhentäminen vaikuttavat kaikkein eniten nousulohien määrään.

– Kalastuksenvalvonta tulisi aloittaa jo ennen kalastuskauden avautumista, jotta myös luvattoman ajan kalastus tulisi valvonnan piiriin, sanoo Tornio-Muoniojokiseuran puheenjohtaja Kalervo Aska.

Kalastuksenvalvonnan lisäämisen kannalla on myös suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio, mutta sen mielestä lohenkalastuksen alkamisaika voidaan pitää ennallaan.

Troolikalastuksen sivusaalis epäilyttää kalastusaluetta

Sen sijaan Tornionjokisuun merialueelle ehdotettu troolikalastuksen salliminen ei saa kannatusta Tornio-Muoniojokiseuralta eikä Suomalais-ruotsalaiselta rajajokikomissiolta.

Jokiseuran mielestä troolikalastusta ei voida aloittaa, koska tutkimuspuoli tai viranomaiset eivät ole esittäneet arvioita sen vaikutuksesta.

Rajajokikomissio katsoo puolestaan, että troolipyydysten käyttö Tornionjoen edustan merialueella ei ole perusteltua Suomen ja Ruotsin välisen rajajokisopimuksen tarkoituksen takia.

Tornionjoen kalastusalue ei vastusta troolikalastuksen aloittamista komission merialueelle, jos se tapahtuu hoitokalastuksena. Kalastusalueen mukaan ongelma syntyy sivusaaliista eli keskenkasvuisesta taimenesta ja siiasta.

– Mikäli troolipyynti yleensä sallitaan, niin valvonnan pitää varmistaa se, että särjen ja maivan pyynnin sivusaaliina ei oteta taimenta. Jos näin ei menetellä, jokialueella taimenen rauhoituksesta on syytä luopua, toteaa kalastusalue omassa lausunnossaan.

Kalastuskielto tulisi laajentaa muillekin apajapaikoille

Maa- ja metsätalousministeriö on ehdottanut myös viehekalastuskieltoa Kukkolankosken apajapaikoille. Se koskisi heittopainon, tapsisiiman ja vieheen käyttämistä.

Tornionjoen kalastusalue pitää hyvänä ja jokialueen kalastuskulttuuria parantavana, että viehekalastus heittopainon, tapsisiiman ja vieheen avulla kielletään Kukkolankosken apajapaikoilla, mutta kannattaa sen ulottamista myös muille pyyntipaikoille Matkakoskelle, Vuennonkoskelle, Kattilakoskelle ja Korpikoskelle.

– Kukkolankoskelle esitetty kalastuskielto perustunee kalastusoikeudenhaltijan hyvään harkintaan, jota paikallisena kysymyksenä on syytä kunnioittaa, toteaa Tornio-Muoniojokiseura.