Varusmiehet tyytyväisinä armeijan harmaista – Puolustusvoimat: Maanpuolustustahto korkealla palveluksen jälkeen

Puolustusvoimien kyselyn mukaan varusmiehet entistä motivoituneempia maanpuolustukseen.

varusmiehet
Varusmiehiä syömässä
Niko Mannonen / Yle

Varusmiesten maanpuolustustahto ja halukkuus maanpuolustukseen ovat entistä selvempää.

Puolustusvoimien kotiutuville varusmiehille viime vuoden lopulla tehdyn kyselyn mukaan etenkin uusien valmiusyksiköiden alokkaat ovat olleet tyytyväisiä koulutukseen ja esimiehiin. Myös varusmiesten maanpuolustustahto on korkealla ja vielä vähän aikaisempaa parempi.

Kyselyn mukaan palvelusmotivaatio on noussut ja on nyt 1-5 asteikolla lähellä neljää. Maanpuolustustahto on samalla asteikoilla 4,3.

Maavoimissa vuonna 2017 aloitettu uuden erikoisjoukon, valmiusyksikköjen, koulutus on onnistunut varusmiesten mielestä erittäin hyvin. Valmiusyksiköiden varusmiehillä maanpuolustustahto oli 4,6 ja palvelusmotivaatio 4,2. He olivat myös muutoin erittäin tyytyväisiä saamaansa koulutukseen.

Palvelus halutaan suorittaa hyvin

Varusmiesten alkukyselyn perusteella kolme neljästä ilmoittaa aloittavansa varusmiespalveluksen myönteisin ennakko-odotuksin. Vain alle 10 prosenttia on eri mieltä.

Alkukyselyssä alokkaat ovat kertoneet, että heidän halunsa suoriutua palveluksesta hyvin on vahva. Palveluksen päättyessä tyytyväisyys palvelukseen kokonaisuudessaan on korkealla tasolla.

Puolustusvoimat kehittää toimintaansa palautekyselytulosten perusteella. Tulokset eivät merkittävästi poikkea edellisestä kyselykerrasta.