Painetuilla lehdillä enemmän viikkolukijoita kuin digilehdillä

Tutkimuksen mukaan uskollisia lukijoita on lehdillä vielä runsaasti.

Sanoma- ja aikakauslehdet
Ipad ja sanomalehtiä
Derrick Frilund / Yle

Suomalaisista lehtiä lukee viikoittain painettuna 77 prosenttia ja digitaalisena 64 prosenttia, ilmenee Kansallisesta mediatutkimuksesta.

Kaikkiaan 92 prosenttia lukee viikoittain sanoma- tai aikakauslehtiä. Tutkimuksen mukaan suomalaisten lukemisen tavat ovat monipuolistuneet ja uskollisia lehtien tilaajia on vielä runsaasti. Vastaajista 66 prosentilla on painetun sanomalehden tai digitaalisen sisällön tai näiden yhdistelmän maksettu tilaus. Aikakauslehtien puolella vastaavia tilaajia on 62 prosenttia.

Lähes puolet vastaajista katsoo olevansa pääasiassa perinteisen median käyttäjiä, jotka seuraavat asioita myös verkkomedioista. Liki 90 prosenttia yli 50-vuotiaista vastaajista määritteli itsensä perinteisen median käyttäjiksi. Alle 20-vuotiaista taas hieman yli puolet katsoi olevansa pääasiassa verkkomedian käyttäjiä.

Tutkimuksen toteutti Kantar TNS. Sen kohderyhmään kuuluivat 12 vuotta täyttäneet mannersuomalaiset, joiden äidinkieli on suomi tai ruotsi. Vastaukset kerättiin tietokoneavusteisella puhelinhaastattelulla ja sitä seuranneella nettikyselyllä viime vuoden tammikuusta joulukuuhun yltäneellä jaksolla.