Metsähallitus ylitti tulostavoitteensa viime vuonna

Metsähallitukselle vuosi 2017 oli ensimmäinen kokonainen uuden metsähallituslain mukainen toimintavuosi.

Metsähallitus
Oulujärven retkeilyalue 26.9.2017.
Risto Degerman / Yle

Metsähallitukselle vuosi 2017 menestyksekäs taloudellisesti. Konsernin liikevaihto pieneni toissa vuodesta, mutta silti se ylitti tulostavoitteensa.

Metsähallituskonsernin liikevaihto oli viime vuonna 328 miljoonaa euroa, joka on lähes neljä prosenttia pienempi kuin toissa vuoden liikevaihto (341 miljoonaa euroa). Konsernin vuositulos oli 105,9 miljoonaa euroa.

Maa- ja metsätalousministeriön viime vuodelle asettama tulostavoite oli 104,6 miljoonaa euroa.

Metsähallitus tulouttaa valtiolle vuoden 2017 tuloksesta 92,7 miljoonaa euroa. Lisäksi Metsähallitus Metsätalous Oy maksaa tuloksestaan veroa 5,4 miljoonaa euroa.

Metsätalous poikkeuksellisen hyvään tulokseen

Metsähallituksen pääliiketoiminnasta vastaavan Metsähallitus Metsätalous Oy:n liikevaihto oli 296,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 26,5 miljoonaa euroa viime vuonna. Tulos oli Metsähallituksen mukaan poikkeuksellisen hyvä.

Metsähallitus käytti luonnon monimuotoisuuden edistämiseen 37 miljoonaa euroa ns. yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden perusteella.

Metsähallitus Kiinteistökehityksen tulos oli 16,5 miljoonaa euroa. Metsähallituksen mukaan matkailun kasvu heijastui Kiinteistökehitykseen vilkastuneena tonttien kysyntänä.

Tuulivoimaliiketoiminta avasi valtion maille kaksi uutta tuulivoimapuistoa viime vuonna.

Kansallispuistojen kävijämäärät nousivat 10 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna 3,1 miljoonaan käyntikertaan. Metsähallituksen mukaan kävijät toivat laskennan piirissä olevien suojelu-, retkeily- ja historiakohteiden lähialueille 258 miljoonaa euroa, mikä on 11 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016.

Metsähallituksen eräasiakkaiden kokonaistulo- ja työllisyysvaikutukset olivat yhtiön mukaan yhteensä lähes 43 miljoonaa euroa ja 261 henkilötyövuotta.

Metsähallitus luopui myös joistakin tappiollisista liiketoiminnoista viime vuonna. Esimerkiksi taimiyhtiö Fin Forelia myytiin toimivalle johdolle. Lisäksi konserni vähensi tehtäviä omasta hallinnostaan.