Hyppää sisältöön

Helsinki haluaa sotefirmojen veronkierron kuriin – vammaisten asumispalveluita halutaan ostaa vain yrityksiltä, jotka maksavat verojaan Suomeen

Helsinki haluaa ostaa palveluita yrityksiltä, jotka maksavat veronsa Suomeen, eivätkä ulkomaille. Nykyinen hankintalainsäädäntö ei kuitenkaan salli verojalanjäljen huomioimista kilpailutusvaiheessa.

Sanna Vesikansa Kuva: Antti Kolppo / Yle

Helsinki on pistänyt lakimiehensä selvittämään miten olisi mahdollista saada sote-palveluita tarjoavien yritysten verotiedot esille ennen kuin päätös tarjouksen hyväksymisestä tehdään.

– Kaupunki pyrkii toimimaan sellaisten kumppaneiden kanssa, jotka reilusti ja avoimesti maksavat Suomeen mahdollisimman paljon veroja, eivätkä pyri kiertämään niitä, sanoo sosiaali- ja terveysasioista vastaava apulaispormestari Sanna Vesikansa.

Vesikansan mukaan ongelmana on, että nykyinen lainsäädäntö ei salli verojalanjäljen huomioimista kilpailutusvaiheessa, eli ennen kuin ostosopimus tehdään palveluja tuottavan yrityksen kanssa.

– Tässä on hankintalain kanssa haaste. Tämä ei ole pelkästään Suomen lainsäädännön ongelma, vaan säädökset tulevat EU-direktiiveistä. Voimme miettiä mitä kaupunki voi tehdä, mutta toinen keino on miettiä lainsäädäntöä, Vesikansa sanoo.

– Kyllähän tiedämme, että yritykset ovat erittäin taitavia piilottamaan tietojaan. Jos haluamme veronkiertoa kuriin, niin meidän täytyy löytää ne tavat, jotka ovat toimivia ja löytää keskeiset ongelmat.

Apulaispormestari: "Meidän täytyy ottaa käyttöön kaikki tavat, joilla voidaan puskea veroläpinäkyvyyttä"

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta on keskiviikkona päättänyt selvityttää kaupungin virkamiehillä, kuinka kehitysvammaisten ja autismin kirjon omaavien asumis-, päivä- ja työtoimintaa kaupungille myyvien yritysten läpinäkyvyyttä vero-asioissa voisi parantaa.

Apulaispormestari Vesikansan mukaan pohjimmiltaan kysymys on kuitenkin laajemmasta, muidenkin sotepalveluita myyvien yritysten veroläpinäkyvyyden parantamisesta. Palveluiden kilpailuttamisen ehtona ei ainakaan nykyisen lainsäädännön mukaan siis voi kuitenkaan olla se, että yritys maksaa veronsa Suomeen.

– Tarjouskilpailuissa veroläpinäkyvyys on ongelmallista juuri hankintalainsäädännön näkökulmasta, mutta vähintään tarjousasiakirjoihin olisi hyvä laittaa tieto siitä, mitä tietoja kaupunki toivoo sopimuskumppaneilta siinä vaiheessa kun sopimus on solmittu, sanoo Vesikansa.

Hän kertoo, että verotietojen läpinäkyvyydestä on puhuttu myös Helsingin kaupunginvaltuustossa ja verotietojen läpinäkyvyyttä halutaan lisätä koko kaupungin tasolla.

– Olemme miettineet, millä tavalla voisimme pyytää sopimuskumppaneiltamme verotietoja. Tietenkin meidän täytyy toimia vallitsevan lainsäädännön mukaisesti, mutta meidän täytyy ottaa käyttöön kaikki tavat, joilla voimme olla puskemassa eteenpäin veroläpinäkyvyyden tapoja, sanoo Vesikansa.