WWF hoputtaa Itämeren rantavaltioita tehostamaan suojelutoimia

WWF:n selvitykesn mukaan rehevöitymisen ehkäisyssä, haitallisten aineiden torjunnassa, luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä ja meriliikenteen turvallisuuden lisäämisessä on kaikissa parantamisen varaa.

Itämeri
Vallisaaren edustaa Helsingissä
Jarno Kuusinen / AOP

Ympäristöjärjestö WWF lukee Itämeren rantavaltioille madonluvut laiskuudesta Itämeren suojelemisessa. Valtioiden lupauksista huolimatta Itämeren elpyminen on järjestön mukaan ollut verkkaista, ja itse asiassa meren tila on jossain määrin jopa huonontumassa.

WWF julkaisi selvityksensä maanantaina eli päivä ennen kuin Itämeren suojelusta vastaavat ministerit kokoontuvat Brysseliin keskustelemaan Itämeren nykytilasta ja tulevaisuudesta.

WWF:n arvioinnissa kiinnitettiin huomiota rehevöitymisen ehkäisyyn, haitallisten aineiden torjuntaan, luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ja meriliikenteen turvallisuuden lisäämiseen. Selvityksen mukaan näissä kaikissa on parantamisen varaa.

Parhaimmin Itämeren suojeluohjelmaa on toteuttanut Ruotsi, ja sen perässä on Suomi. Jumbosijaa pitää Venäjä. WWF painottaa, että mikään rantavaltioista ei ole ryhtynyt riittäviin suojelutoimiin.

Allekirjoittamassaan Itämeren suojeluun tähtäävässä toimenpideohjelmassa rantavaltiot sitoutuivat parantamaan Itämeren tilaa merkittävästi vuoteen 2021 mennessä.

Suomi sai WWF:n selvityksessä kärkipisteet merenkulun ympäristöystävällisyyden parantamisessa. Toimissa, joilla vähennetään haitallisten aineiden pääsyä Itämereen, Suomi oli jaetulla toisella sijalla.

Jaetulla toisella sijalla Suomi oli myös osiossa, jossa arvioitiin toimia luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

Vielä on kolme vuotta aikaa

WWF Suomen ohjelmajohtajan Sampsa Vilhusen mukaan nykyisellä vauhdilla kaikkia sovittuja suojelutoimia ei saada toteutettua ennen takarajaksi asetettua vuotta 2021.

– Itämeri kärsii edelleen monista ympäristöhaitoista, kuten rehevöitymisestä ja haitallisten vieraslajien leviämisestä, Vilhunen sanoo tiedotteessa.

Hän kuitenkin muistuttaa, että vielä on aikaa toteuttaa Itämeren suojeluohjelmassa sovittuja toimia.

– Ei ole tarpeellista vielä alkaa puhua tavoitevuoden siirtämisestä tai siitä, mitä tapahtuu vuoden 2021 jälkeen. Se vie huomiota pois faktalta, että vielä on kolme vuotta aikaa toteuttaa nykyisen suunnitelman mukaisia suojelutoimia, joilla Itämeren tilaa voidaan parantaa.