Apulaisoikeusasiamieheltä nuhteet Riihimäen vankilalle kalustamattomista selleistä: "Ei ole ihmisarvoista kohtelua syödä lattialta"

Riihimäen lisäksi myös muista vankiloista löytyy kalustamattomia erityisosaston sellejä.

vangit
Lukko Riihimäen vankilassa
Timo Leponiemi / Yle

Riihimäen vankilassa erityisosaston kaikki sellit ovat kalustamattomia. Niissä on ainoastaan patja lattialla. Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen näkee asian ongelmallisena.

Erityisosaston selleihin voidaan sijoittaa vankeja eri syistä. Apulaisoikeusasiamies sanookin, että on harkittava tapauskohtaisesti, millaiseen selliin vanki sijoitetaan. Kaikissa tilanteissa ei voi Pölösen mukaan tulla kyseeseen kalustamaton selli.

Apulaisoikeusasiamies huomauttaa, että vankiloihin tulisi hankkia kalusteita, jotka voidaan antaa vangille selliin.

Asiasta tehdyn kantelun ratkaisussa Pasi Pölönen toteaa: "Ihmisarvoisen kohtelun kannalta ei ole hyväksyttävää, että vangit joutuvat syömään lattialla."

Apulaisoikeusasiamies pitää tärkeänä, että Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö antaa vankiloille ohjeistuksen siitä, miten ja millaisissa olosuhteissa erityisosastojen suhteen jatkossa toimitaan. Apulaisoikeusasiamies edellyttää asiasta ilmoitusta elokuun alkuun mennessä.

Erityisosastojen selleihin sijoitetaan vankeja, jotka ovat saaneet yksinäisyysrangaistuksen kurinpitorangaistuksena. Vankeja voidaan sijoittaa kyseisiin selleihin myös tarkkailuun, eristämistarkkailuun tai vankien pitämiseksi erillään järjestysrikkomuksen selvittämisen aikana.

Riihimäen vankilan lisäksi myös muista vankiloista löytyy kalustamattomia sellejä. Myös käytännöt asiassa vaihtelevat eri vankiloissa.