Lappeenrannan Kimpisen ja Lyseon lukiot säilynevät keskustassa

Selvitettäväksi on vielä tulossa IB-lukion siirtämismahdollisuus Lappeenrannan teknillisen yliopiston yhteyteen ja tiedepainotteisen lukiolinjan perustaminen.

lukio
Kimpisen
Lappeenranta selvitti, voisiko toisen lukion siirtää Skinnarilaan. Kuvassa Kimpisen lukio.Tommi Parkkinen/Yle

Lappeenrannan Kimpisen ja Lyseon lukiot säilyvät näillä näkymin kaupungin keskustassa. Kaupunki selvitti, voisiko toinen lukio siirtyä Skinnarilaan teknillisen yliopiston yhteyteen.

Selvitystyötä tehneen Kimpisen lukion rehtorin Olli Mielosen mukaan sinällään opetuksen järjestäminen onnistuu niin keskustassa kuin Skinnarilassa.

Sen sijaan lukioiden toimintakulttuurin muutos sekä vaikutukset lukiolaisten arkeen herättivät huolta. Erityisesti kulkeminen Skinnarilaan ja koulupäivien piteneminen koettiin ongelmallisiksi.

Oppilaille ja henkilökunnalle tehdyn kyselyn perusteella siirrosta aiheutuisi enemmän haittoja kuin hyötyjä.

– Katsoimme tässä kohtaa, että emme esitä lukion siirtämistä, Mielonen sanoo.

Kimpisen ja Lyseon lukiot toimivat Mielosen mukaan hyvissä tiloissa eli silläkään perusteella lukioita ei tarvitse lähteä siirtämään.

Voisiko IB-lukio hyötyä korkeakouluyhteistyöstä?

Seuraavaksi tutkittavaksi on tulossa vaihtoehto, jossa IB-lukion toiminta siirtyisi Skinnarilaan.

– Haluamme vielä katsoa, että millä tavalla pystymme omaa paikallista korkeakoulua lukikoulutuksessa hyödyntämään. IB-lukio voisi olla yksi osa, joka voisi siitä vielä hyötyä, Mielonen sanoo.

IB-lukio toimii tällä hetkellä Lyseon lukiossa.

Lisäksi selvitettävänä on tiede- ja tutkimuspainotteisen lukiolinjan perustaminen. Linjalla olevat oppilaat käyttäisivät korkeakoulujen tiloja. IB-lukiota ja uutta lukiolinjaa koskevat selvitykset tehdään kuluvan vuoden aikana.

Lappeenrannan lasten ja nuorten lautakunta saa lukio-opetusta koskevan toimenpide-ehdotuksen eteensä tiistaina. Lautakunnasta ehdotus on lähdössä vielä yleisesti arvioitavaksi.

Lukioita patistellaan yhteistyöhön korkeakoulujen kanssa

Lappeenranta uudistaa lukiokoulutustaan vastatakseen opetus- ja kulttuuriministeriön luonnostelemaan uuteen lukiolakiin. Laissa lukioita velvoitetaan järjestämään osa opinnoista yhdessä korkeakoulujen kanssa.

– Meidän täytyy varmistaa, että kaikki meidän lukiolaiset ovat sen yhteistyön piirissä. Olivatpa he IB-lukiossa tai tiedelinjalla tai mitä tahansa muuta, Mielonen kertoo.

Yksi yhteistyön muoto on Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa toteutettava Junior university.

Otsikkoa täsmennetty 5.3.2018 kello 18.36 maininnoilla Kimpisen ja Lyseon lukioista. Aiemmin otsikossa oli muoto "molemmat lukiot".