Kouvola aktivoi asukkaita päättämään oman alueensa asioista

Kouvolaan ollaan perustamassa viisi aluekeskusta, jotka saavat omat parlamentit ja myös varoja käyttöönsä.

Lyhyet

Kouvola käynnistelee paikallispäätöksentekoon mallia, jossa alueiden ihmiset voivat päättää omaa lähiympäristöään koskevista asioista.

Kaupunginhallitus päätti maanantaina esittää kaupunginvaltuustolle, että Kouvolaan perustetaan viisi aluekeskusta. Ensimmäiset, Valkealan ja Anjalankosken aluekeskukset käynnistyisivät vielä tänä vuonna ja loput eli Elimäen, Kouvolan ja Kuusankosken aluekeskukset ensi vuonna.

Alueiden päätöksentekoa varten valittaisiin parlamentit ja aluekeskukset saisivat omat budjetit. Kehittämisrahaa aluekeskukset saisivat vuosittain kaksi euroa asukasta kohden. Lisäksi aluekeskukset voisivat hakea innovaatiorahaa joko omiin tai useamman aluekeskuksen yhteisiin hankkeisiin.