Hamina rakentaisi uusia kouluja – kyläkouluja esitetään lakkautettaviksi

Uuden-Summan ja Poitsilan koulut korvattaisiin kaupungin länsiosiin rakennettavalla uudella koulurakennuksella. Kannusjärven ja Metsäkylän kouluja esitetään lakkautettaviksi.

Koulutus ja kasvatus
Kenkä koulun lattialla
Antti Kolppo / Yle

Haminassa on valmisteltu tukku uusia ehdotuksia kaupungin koulujen varalle.

Ehdotetut toimenpiteet sisältyvät Haminan vastavalmistuneeseen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoa koskevaan selvityksee (siirryt toiseen palveluun)n.

Ongelmana on ollut esimerkiksi koulujen huono sisäilma ja lapsimäärän pieneneminen.

Vilniemen koulu suljettiin sisäilmaongelmien vuoksi kokonaan jo vuoden 2012 lopussa. Koulu toimii tällä hetkellä väistötiloissa Uuden-Summan koulun tiloissa. Tällä hetkellä sisäilmatilannetta seurataan Neuvottoman ja Husulan kouluissa. Myös Uuden-Summan koulun tilannetta tutkitaan.

Haminan läntisissä osissa työryhmä esittää ratkaisuksi kokonaan uuden koulun rakentamista. Uuden-Summan ja Poitsilan kouluja ei enää peruskorjattaisi lainkaan. Poitsilan koulua ei siten lakkauteta uuden Alakaupungin yhtenäiskoulun valmistuttua, vaan vasta sitten kun kouluratkaisut läntisellä alueella on tehty.

Husulan koulun nykyiselle paikalle rakennettaisiin myös osin uusi koulu. Nykyisinkin hyväkuntoiset ja terveet tilat säilytetään osana uutta koulurakennusta.

Neuvottomassa koulu säilyy toistaiseksi. Myös Kirkkojärven ja Aseman koulun säilyvät.

Kouluja kiinni

Kannusjärven ja Metsäkylän koulut on määrä pistää kiinni.

Työryhmä esittää niitä lakkautettaviksi kuluvan lukuvuoden jälkeen eli 1. elokuuta alkaen. Koulujen oppilasmäärä on ennusteiden mukaan jäämässä pysyvästi alle 40 oppilaan. Molemmissa kouluissa on ollut jo kolmen vuoden ajan alle 40 lasta.

Kannusjärven koululaiset siirtyisivät Pyhältöön ja Metsäkylän oppilaat Vehkalahdelle. Myös Kannusjärven päiväkoti ja esiopetus loppuisi koulun pistäessä ovensa kiinni. Esikoululaiset ohjattaisiin keskustan suuntaan.

Kyläkoulujen lakkautusesitys oli ainoa toimenpide, josta valtuustoryhmien edustajista koostunut työryhmä ei ollut yksimielinen.

Haminassa on myös harkittu kokeilua, jossa Kannusjärven ja Metsäkylän koulujen oppilaat saisivat opetusta internetin välityksellä muista kouluista. Näin lakkautusuhka olisi voitu välttää. Kannusjärven koululla on käytössä valokuituyhteys, ja Metsäkylän koulu saa valokuituyhteyden käyttöön ensi lukuvuonna.

Varhaiskasvatuksen osalta ehdotettuihin toimenpiteisiin lukeutuu muun muassa Kurkitien päiväkodin tiloista luopuminen. Päivähoito Poitsilan ja Ruissalon alueella keskittyisi Ruissalon päiväkotiin. Myös keskikaupungin vuoropäiväkodin nykyisistä tiloista luovuttaisiin ja toiminta siirtyisi remointoitavaan Saviniemen päiväkotiin.

Kaupunginhallitus ja valtuusto käsittelevät uutta selvitystä maaliskuun aikana.