Vaasan kaupungin lahjusjupakka kietoutuu "tuhkatyöryhmän" matkojen ympärille

Vaasan kaupungin virkamiehiä ja vaasalaisen maanrakennusyrityksen edustajia koskevassa lahjusjutussa vaaditaan ehdollisia vankeustuomioita ja sakkoja yhteensä kahdeksalle henkilölle.

lahjonta
Lahjusoikeudenkäynti Pohjanmaan käräjäoikeudessa 7. maaliskuuta 2018.
Lahjusoikeudenkäynti Pohjanmaan käräjäoikeudessa 7. maaliskuuta 2018.Elina Kaakinen/Yle

Kahdeksalle henkilölle luettiin keskiviikkona syytteet Pohjanmaan käräjäoikeudessa Vaasan kaupungin virkamiehiin liittyvässä lahjusjutussa. Osalle syytetyistä vaaditaan ehdollisia vankeustuomioita ja osalle sakkorangaistuksia.

Jutussa on syytettynä neljä vaasalaisen maanrakennusyrityksen edustajaa, joita syytetään lahjuksen antamisesta. Lahjuksen ottamisesta syytetään neljää Vaasan kaupungin virkamiestä.

Tuhkatyöryhmä

Syyttäjän mukaan yritys on liiketoiminnassaan ollut sopimussuhteissa Vaasan kaupungin, Vaskiluodon voimalaitoksen liiketoimintaa harjoittavan osakeyhtiön ja Vaasan kaupungin tytäryhtiön Kova Login Ab Oy:n kanssa ja samaan aikaan yritys on kustantanut lukuisia matkoja ja tilaisuuksia, joihin on osallistunut Vaasan kaupungin virkamiehiä.

Matkoista useimmat ovat niin sanotun tuhkatyöryhmän matkoja ja ne ovat ajoittuneet vuosille 2010 - 2014. Tuhkatyöryhmä on etsinyt hyötykäyttöä Vaskiluodon voiman tuotannossa syntyvälle tuhkalle.

Syytetyistä virkamiehistä kolme on ollut tuhkatyöryhmän jäseniä ja yksi, johtavassa asemassa oleva virkamies, on syytteen mukaan Vaasan kaupungin matkustussäännön vastaisesti hyväksynyt alaistensa osallistumisen näille matkoille.

Virkamiehille tarjottujen ja annettujen etujen arvo on yhteensä 5 066 euroa.

Tavanomaista vieraanvaraisuutta?

Yrityksen edustajat kiistävät kaikki syytteet. Heidän edustajansa mukaan tuhkatyöryhmän matkat ovat olleet koulutus- ja opintomatkoja ja jos työryhmän kokouksia on pidetty ravintoloissa, tarjoiluissa on ollut kysymys tavanomaisesta vieraanvaraisuudesta.

Syyttäjä Lilja Limingoja määritteli puheenvuorossaan tavanomaista vieraanvaraisuutta Korkeimman oikeuden vuonna 1996 antaman päätöksen linjan mukaisesti:

– Päätöksen mukaan tavanomainen vieraanvaraisuus edellyttää isännyyttä ja siitä on kysymys silloin, kun yritys kutsuu esimerkiksi tutustumiskäynnille omiin tiloihinsa tai omaan tuotantolaitokseensa, totesi Limingoja ja huomautti, että tuhkatyöryhmän kaksipäiväiset matkat ovat suuntautuneet ulkopuolisiin kohteisiin.

Yrityksen edustajien syytelistalta löytyy myös yksi kaupungin johtavalle virkamiehelle tarjottu matka NHL-otteluun Helsinkiin, kolme Vaasan Sportin ottelua ja yksi VPS:n ottelu.

Syyttäjä painotti, että kaupungin virkamies ei pääse virka-asemastaan eroon, vaikka olisi kestittävänä vapaa-ajalla tai toimisi muussa kuin virkamiehen roolissa.

Virkamatkoja vai lahjuksia?

Myös kaupungin virkamiehet kiistävät syytteet lahjomien ottamisesta.

Kolmea virkamiestä edustava asianajaja Markku Sinivaara huomautti puheenvuorossaan, että hänen päämiehensä eivät ole saaneet mitään taloudellista etuutta, koska ellei yritys olisi maksanut matkoja, ne olisi maksanut Vaasan kaupunki.

Kaupungin virkamiesten edustajien puheenvuoroissa vedottiin myös siihen, että kaikki tuhkatyöryhmän matkat ovat olleet virkamatkoja, joille ryhmän kaupunkia edustavat jäsenet ovat osallistuneet esimiehensä määräyksestä.

Asianajaja Sinivaara toi esiin myös sitä, että hänen päämiehensä eivät ole olleet siinä asemassa, että olisivat voineet vaikuttaa lahjusten antamisesta syytetyn yrityksen kaupungille tekemien urakkatarjousten käsittelyyn.

– Kaikki urakat menevät tarjouskilpailun kautta ja aina halvin tarjous voittaa, painotti asianajaja Sinivaara ja muistutti lisäksi, että päätökset tekee lautakunta, joten syytetyillä virkamiehillä ei ole ollut mahdollisuutta senkään takia vaikuttaa yrityksen liiketoimintaan.

Virkamiesten asema

Syyttäjän näkemys mahdollisuudesta vaikuttaa päätöksentekoon on aivan toisenlainen: Kaikki, jotka esittelevät ja valmistelevat päätökseen tulevia asioita, osallistuvat päätöksentekoon.

Lilja Limingoja arvioi erikseen vielä syytetyn johtavan virkamiehen asemaa suhteessa sidosryhmiin.

– Hänen asemansa on ollut sellainen, että hän esitellyt, mutta hän ei ole kuitenkaan ollut organisaatiossa niin korkealla, että hänen velvollisuuksiinsa olisi kuulunut huolehtia yhteistyösuhteista.

Lahjusjutun käsittely alkoi Vaasan käräjäoikeudessa keskiviikkona ja siihen on varattu kaikkiaan kahdeksan päivää. Laajaksi paisuneen jutun tutkinta käynnistyi jo vuoden 2016 alussa.