Lapin lääninhallituksen tontille suunnitellaan hotellia

Rovaniemellä suunnitellaan lääninhallituksen kiinteistön tontille hotelli- ja ravintolatoimintaa sekä asuntoja.

Rovaniemi
Lapin Avi eli entinen lääninhallitus Rovaniemi.
Lapin entisen lääninhallituksen talo RovaniemelläYLE Marjukka Talvitie

Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen esittää, että kaupunki alkaa valmistella kaavamuutosta Lapin lääninhallituksen vanhan kiinteistön tontille. Senaatti-kiinteistöjen omistama tontti sijaitsee Valtakadun ja Kemijoen välissä rautatiesillan tuntumassa.

Senaatti-kiinteistöt haluaa tontille rakennusoikeutta noin 4 000 kerrosneliömetriä hallintotiloja ja noin 6 000 kerrosneliömetriä asuintiloja varten sekä noin 7 500 kerrosneliömetriä hotelli- ja majoitustoimintaan.

Senaatti haluaa myös selvittää, voiko käytöstä poistumassa oleviin lääninhallituksen hallintorakennuksiin sijoittaa esimerkiksi ravintola- ja majoitustoimintaa.

Lääninhallituksen kortteliin on varattu rakennusoikeutta julkisten palvelujen ja hallinnon tarpeisiin. Senaatin mukaan tälle ei ole enää tarvetta.

Senaatti on teettänyt alueesta rakennushistoriallisen selvityksen. Alue on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, ja sen suojelun taso ratkaistaan asemakaavassa.

Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee asiaa maanantaina 12.3.