Suomen Laivanpäällystöliitto uhkaa työnseisauksella ulkomaanliikenteessä – osa matkustajalaivoista jäisi satamiin

Työriidan kohteena on ulkomaanliikenteen kansipäällystön ja sairaanhoitajien sekä ulkomaanliikenteen pientonniston kansipäällystön työehtosopimus.

työtaistelut
Rahtilaiva Itämerellä
Hans-Peter Merten / AOP

Suomen Laivanpäällystöliitto uhkaa jumiuttaa ulkomaanliikenteen kahden viikon päästä vauhdittaakseen uusia työehtosopimuksiaan.

Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström sanoo Ylelle puhelimitse, että työnseisaus koskisi yhtiön viittä Suomen lipun alla liikennöivää matkustajalaivaa. Käytännössä se tarkoittaisi sitä, että laivat jäisivät työnseisauksen toteutuessa satamiin, hän jatkaa. Työnseisaus koskisi Helsingistä ja Turusta Ruotsiin liikennöiviä matkustajalaivoja sekä Maarianhaminan ja Kapellskärin välillä liikennöivää alusta.

Tallink Siljalla työnseisaus koskisi kahta matkustajalaivaa, Eckeröllä yhtä laivaa ja Vaasan ja Uumajan välillä liikennöivää Wasa Linen matkustajalaivaa, selviää Suomen Varustamot ry:n verkkosivuilta.

Valtakunnansovittelija Minna Helle tiedottaa, että alan työehtosopimukset ovat päättyneet 28.2.2018, eikä neuvottelutulosta uusista sopimuksista ole tänään saapuneen ilmoituksen mukaan saavutettu Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n ja Suomen Varustamot ry:n välillä.

Työnseisaus koskee edellä mainittujen työehtosopimusten sekä samassa yhteydessä irtisanottujen Suomen Varustamot ry:n jäsenvarustamoita koskevien varustamokohtaisten erillissopimusten piiriin kuuluvia aluksia.

Valtakunnansovittelija Minna Helle on yhteydessä osapuoliin ja päättää sen jälkeen jatkotoimista.