Hyppää sisältöön

Ministeriö: Jäämeren radan selvittäminen jatkuu Kirkkoniemen reitillä – hinta-arvio lähes kolme miljardia euroa

Jäämerelle Suomesta vievää ratayhteyttä aiotaan selvittää reitillä, joka päättyy Norjan Kirkkoniemeen. Liikenneministeriö julkisti selvityksen eri linjauksista iltapäivällä.

Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Liikenneministeriön tilaaman selvityksen mukaan Jäämerelle yltävä rata olisi paras linjata Rovaniemeltä Kirkkoniemeen menevälle reitille. Ministeriö aikoo yhdessä Norjan kanssa jatkaa Kirkkoniemen ratayhteyden selvittämistä.

Selvityksen tuloksia esitteli liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) tiedotustilaisuudessa perjantaina iltapäivällä.

– Tämä linjausvaihtoehto on realistisin, mutta paljon jatkoselvitystä vaaditaan, Berner sanoi.

Liikenneministeriön mukaan linjauksen ratkaisi Kirkkoniemen eduksi Suomen logistisen aseman ja saavutettavuuden parantuminen muihin linjausvaihtoehtoihin verrattuna.

Liikenneviraston selvityksen yhteenveto eri vaihtoehdoista. Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Bernerin mukaan ratayhteyden valmistuminen olisi mahdollista vuonna 2030.

Berner: Jäämeren rata on eurooppalainen hanke

Berner sanoi, että jatkosuunnittelussa otetaan huomioon porotalous. Hankkeella edistettäisiin Suomen huoltovarmuutta ja saavutettavuutta. Hän kertoi, että on tänä vuonna tavannut hankkeen tiimoilta kolmesti Norjan liikenneministerin Ketil Solvik-Olsenin.

Kirkkoniemen linjaus on tullut valituksi yhdessä Norjan kanssa.

– Jäämeren rata on tärkeä eurooppalainen hanke, joka kytkisi pohjoisen, arktisen Euroopan kiinteämmin osaksi Manner-Eurooppaa. Ratayhteys parantaisi useiden pohjoisen alueen elinkeinojen edellytyksiä, sanoo Berner.

Selvityksen mukaan Kirkkoniemen linjaukseen liittyy ympäristövaikutusten kannalta haasteita ja se vaikuttaisi porotalouteen sekä saamelaisiin.

Saamelaisalueilla ratayhteyden kaavailu on herättänyt huolta. Esimerkiksi kolttien kyläkokouksen mielestä rata olisi toteutuessaan uhka koko kolttakulttuurille.

Kirkkoniemen reitin hinta Suomelle noin 2 miljardia euroa

Ehdotettavan Kirkkoniemi-linjauksen kokonaiskustannukseksi on arvioitu noin 2,9 miljardia euroa, mikäli linjaus kulkee Rovaniemeltä Sodankylän kautta Kirkkoniemelle.

Kirkkoniemen linjauksen investointikustannukset Suomen puolella ovat noin 2 miljardia euroa ja Norjan puolella ovat noin 0,9 miljardia euroa.

Laiva Kirkkoniemen sataman lähellä Norjassa. Kuva: Helge Sterk / EPA

On myös mahdollista, että linjaus kulkee Rovaniemeltä Kemijärven ja Sodankylän kautta Kirkkoniemelle.

Ministeriön tiedotteen mukaan laadituilla kuljetusennusteilla kaikki linjausvaihtoehdot ovat yhteiskuntataloudellisesti kannattamattomia. Tämänhetkisen tiedon pohjalta ei voi sanoa, koska Jäämeren ratayhteys olisi kannattava.

– Toisaalta esimerkiksi muutokset eri liikennemuotojen kustannuksissa tai alueen elinkeinotoiminnassa voivat muuttaa tilannetta merkittävästi, ministeriö jatkaa tiedotteessaan.

Radalla kuljetettaisiin mineraaleja, kalatuotteita, raakapuuta ja metsäteollisuuden jalostustuotteita. Henkilöliikennettä olisi aluksi todennäköisimmin Rovaniemen ja Sodankylän välillä, esimerkiksi jatkamalla yksi yöjunavuoro Rovaniemeltä Sodankylään.

Pitkällä aikavälillä Rovaniemen ja Kirkkoniemen välille voisi syntyä matkailuliikennettä. Kirkkoniemessä on noin 3000 asukasta.

Kaikki ratavaihtoehdot teknisesti mahdollisia

Selvityksen mukaan Suomen on tärkeää parantaa logistista asemaansa ja saavutettavuutta.

– Pohjoisessa tämä tarkoittaisi yhteyttä Jäämerelle ja etelässä yhteyttä eurooppalaiseen rataverkkoon Tallinnan tunnelin ja Rail Baltican kautta. Jäämerenrata tuleekin nähdä osana globaalia kokonaisliikennejärjestelmää. Lisäksi ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää muutoksia liikenteen kulkumuotojakaumassa, selvityksen päätelmissä todetaan.

Jatkoselvittämistä varten perustetaan Norjan ministeriön kanssa yhteinen työryhmä, joka käy läpi muun muassa rahoitusmalleja ja johon kutsutaan useita eri tahoja.

Kaikki esillä olleet linjausvaihtoehdot olisi teknisesti mahdollista toteuttaa.

– Vaihtelua oli kuitenkin runsaasti etenkin taloudellisessa vertailussa sekä vaikutuksia ympäristölle vertailtaessa, sanoo johtaja Matti Levomäki Liikennevirastosta.

Jäämeren rata on tärkeä eurooppalainen hanke, joka kytkisi pohjoisen, arktisen Euroopan kiinteämmin osaksi Manner-Eurooppaa.

Liikenneministeri Anne Berner (kesk.)

Levomäki sanoi tiedotustilaisuudessa, että kustannuksissa on huomioitu muun muassa poroaitojen rakentaminen.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi viime kesänä Liikennevirastoa selvittämään yhteistyössä Norjan liikenneviranomaisten kanssa mahdollisen Jäämeren radan toteuttamista ja taloudellista kannattavuutta. Esillä oli viisi reittivaihtoehtoa. Selvitys valmistui nyt helmikuun lopussa.

Nyt julkaistut selvitykset voi lukea Liikenneviraston sivuilta (siirryt toiseen palveluun). Iltapäivän tiedotustilaisuuden voi katsoa Ylen Areenasta.

Aiempia uutisia Jäämeren radasta

.
.