Oikeus: 13 kunnan jätteenkuljetus Loimi-Hämeessä ja Pirkanmaalla pitää selvittää uudestaan

Ratkaisuilla ei ole välittömiä vaikutuksia kuntalaisten arkeen. Sen sijaan selvitystyö ja päätökset jätteenkuljetuksen järjestämismallista pitää tehdä uudestaan.

jätehuolto
Roskakuski kuljettaa jäteastiaa
Yle

Forssan jätelautakunta joutuu käsittelemään uudelleen jätekuljetusten järjestämisen Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueella.

Forssan jätelautakunta päätti vuonna 2015, että jätteiden kuljetuksesta vastaa kiinteistön haltija. Kukin on voinut tehdä sopimuksen jätteenkuljetuksesta ja jäteastian tyhjennyksistä haluamansa jätteenkuljettajan kanssa.

Päätökset koskivat Forssan seudun kuntien Forssan, Humppilan, Ypäjän, Jokioisten ja Tammelan lisäksi kahdeksaa muuta kuntaa: Oripää, Loimaa, Somero, Koski TL, Sastamala (pois lukien Suodenniemen ja Mouhijärven alueet), Akaa, Urjala ja Punkalaidun.

Joukko yhteistoiminta-alueen asukkaita valitti päätöksistä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joka kumosi päätökset, Forssaa ja Jokioista lukuun ottamatta. Niinpä sekä Forssan jätelautakunta että kuntalaiset valittivat edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Selvitykset eivät riittäneet

Korkein hallinto-oikeus palautti tänään perjantaina annetuilla ratkaisuillaan koko paketin uudelleen käsiteltäväksi. KHO:n mukaan jätelautakunnan päätökset eivät perustuneet hallintolain edellyttämään riittävään selvitykseen.

KHO:n ratkaisussa todetaan, että selvityksissä ei ole riittävästi käsitelty jätteenkuljetuksen toimivuuden kannalta kuntien välisiä tai sisäisiä yhdyskuntarakenteen eroja, kuten keskustaajamien ja maaseutumaisten alueiden eroja.

Päätöksenteon tueksi tehdyn selvityksen perusteella ei voida myöskään arvioida kuljetusehtojen kohtuullisuutta ja syrjimättömyyttä, koska kuljetusten hinnoittelua kunnan eri alueiden välillä ei ole vertailtu.

KHO muistuttaa myös, että koska jätteenkuljetusten seurantaan ja valvontaan tarkoitettu rekisteri toimii puutteellisesti, ajantasaisia tietoja ei ollut jätelautakunnan käytössä. Asiat on siksi palautettava lautakunnalle uudelleen käsiteltäviksi.

Ei vaikutusta jätehuoltoon tällä hetkellä

Va. jätehuoltopäällikkö Martta Kantele hoitaa tehtävää vielä maaliskuun loppuun saakka. Hänen mukaansa tilanne ei vaikuta nyt millään tavalla kuntalaisiin.

– Nyt aloitetaan alusta ja valmistellaan asia uudestaan. Edelliset selvitykset ovat jo vanhoja eli lähdetään uudestaan kartoittamaan tilannetta. Jossain vaiheessa lautakunta sitten päättää asian uudestaan. Siirtymäaikaa on joka tapauksessa useampi vuosi, Kantele muistuttaa.

Hän kertoo, ettei ole vielä lukenut päätöksiä, mutta häntä ei harmita, vaikka selvitystyö alkaakin tavallaan alusta.

– Aina on hyvä saada oikeuden ratkaisuja, että päästään eteenpäin. Saadaan paremmin valmisteltu päätös sitten tehtyä.

Forssan jätelautakunnan oikeusprosessit eivät silti ole vielä ohi. KHO:ssa on vielä käsittelyssä vastaavanlaiset valitukset, jotka liittyvät Forssan jätelautakunnan vuonna 2016 tekemiin Euran, Huittisten ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmäpäätöksiin. Ratkaisuja voidaan odottaa aikaisintaan vuoden loppupuolella.