1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. eutanasia

Eutanasia-aloite saa lounaissuomalaisilta kansanedustajilta kovin vaihtelevan vastaanoton

Kansalaisaloite eutanasian laillistamiseksi on edennyt eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Lounaissuomalaisten parlamentaarikkojen eutanasiakannat eivät noudattele puoluerajoja.

eutanasia
Hoitaja pitelee vanhuksen kättä.
AOP

Lounaissuomalaiset kansanedustajat suhtautuvat eutanasian sallimiseen nuivasti. Kiistattomasti myönteisen kannan eutanasian sallimiseen ilmaisi neljä kansanedustajaa. Vastaavasti jyrkän kielteisellä kannalla lounaissuomalaisista parlamentaarikoista on kuusi.

Kahden vaiheilla on kaksi demariedustajaa ja sinisten Ari Jalonen. Vasemmistoliiton Jari Myllykoski kertoo vielä haluavansa kuulla asiantuntijoita ennen mielipiteensä muodostamista.

Grafiikka
Yle, kansanedustajien kuvat: Eduskunta

Ei kovinkaan puoluesidonnainen päätös

Silmiinpistävää on, ettei edustajien kanta eutanasian sallimiseen tunnu noudattelevan puoluerajoja. Ylen kyselyyn vastanneista vain keskustalaiset seisovat yhtenäisenä puoluerintamana aloitetta vastaan. Turkulainen peruspalveluministeri Annika Saarikko haluaa kääntää keskustelun eutanasian sallimisesta saattohoidon parantamiseen.

– En kannata aloitetta eutanasiasta. Peruspalveluministerinä olen halunnut panostaa saattohoidon kehittämiseen, ja siihen hallitus myös kohdistaa lisärahoitusta. Kaikki suomalaiset eivät ole tällä hetkellä kivunhoidon tai saattohoidon osalta yhdenvertaisessa asemassa meidänkään maakunnassamme, toteaa Saarikko.

Peruspalveluministerinä olen halunnut panostaa saattohoidon kehittämiseen. Siihen hallitus kohdistaa myös lisärahoitusta.

Annika Saarikko

Myös loimaalainen kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä ilmoittaa Saarikon tavoin olevansa eutanasiaa vastaan. Ala-Nissilän mukaan keskusta haluaa edetä asiassa tekemänsä saattohoidon kehittämisesityksen pohjalta. Sauvon Esko Kiviranta seisoo niin ikään keskustalaisten rintamassa.

– Kantani eutanasiaan on kielteinen, siis sama kuin Suomen Lääkäriliitolla. Lääkäreillä on kysymyksessä arvo- ja velvoiteristiriita, koska toisaalta heidän pitää suojella elämää ja toisaalta lievittää kärsimystä. Toinen keskeinen argumentti on, että tappamisesta tehtäisiin tietyin edellytyksin lääkärin velvollisuus.

Tappamisesta tehtäisiin tietyin edellytyksin lääkärin velvollisuus.

Esko Kivirinta

Esko Kivirinta sanoo pelkäävänsä, että vaikka eutanasialait laadittaisiinkin tiukoiksi, voi kynnys käytännössä muodostua selkeästi matalammaksi. Hänen mukaansa käytännön ongelmista on kokemuksia niistä maista, joissa eutanasian mahdollistavia lakeja on hyväksytty.

Muissa puolueissa ei ole selkeää yhteistä linjaa

Jos keskustan rivit ovatkin suorina, rakoilevat ne muissa puolueissa. Demareista Ylen kyselyyn vastasi keskustan tavoin kolme lounaissuomalaista kansanedustajaa. Salolaisen Katja Taimelan kanta on yksiselitteisen myönteinen, sen sijaan turkulainen Ilkka Kantola ja raumalainen Kristiina Salonen ovat aloitteen kannalla vain varovasti.

– Suhtaudun eutanasian laillistamiseen varauksellisesti. Aloitteen mukaan kuolinavun antamisesta tai sen epäämisestä päättäisi viime kädessä lääkäri. Käsitykseni on, että suurin osa lääkäreistä ei ole halukkaita tällaista päätöstä tekemään, sanoo Ilkka Kantola.

Suurin osa lääkäreistä ei ole halukkaita tekemään eutanasiapäätöstä.

Ilkka Kantola

Keskustan lounaissuomalaisten parlamentaarikkojen tavoin Kantola panostaisi palliatiivisen hoidon parantamiseen eli kuolevan ihmisen kipujen lievittämiseen. Kantola pelkää, että jos lääkärit antaisivat kuolinapua, se muuttaisi heidän toimenkuvaansa kohtalokkaasti.

Samoilla linjoilla on eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa istuva raumalaisedustaja Kristiina Salonen. Hän ei halua lyödä kantaansa vielä lukkoon, sillä asiaa käsitellään edelleen valiokunnassa.

Tarvitaanko lainsäädäntöön joka tapauksessa muutoksia, jotta kuolevaa hoitavien ei tarvitse pelätä syyllistyvänsä virheisiin huolehtiessaan potilaan hyvästä kuolemasta?

Kristiina Salonen

– Ihmisillä pitää olla oikeus hyvään kuolemaan. Nyt se ei aina toteudu. Meidän on ehdottomasti kehitettävä saattohoitoamme. Se on mahdollista nykyisin vain osalle suomalaisista. Hyvä saattohoito vähentää ihmisten kipuja ja pehmentää elämän viime hetkiä, sanoo Salonen.

Samalla hän kuitenkin pohtii, ratkaiseeko saattohoito kaikkia ongelmia vai tarvittaisiinko sittenkin myös eutanasian sallivia lakeja.

–Tarvitaanko lainsäädäntöön joka tapauksessa muutoksia, jotta kuolevaa hoitavien ei tarvitse pelätä syyllistyvänsä virheisiin huolehtiessaan potilaan hyvästä kuolemasta?

Kuvassa on lääkkeitä ja ruiskuja.
Belgialainen eutanasiapakkausEtienne Ansotte / EPA

Samassa valiokunnassa istuu kokoomuksen porilainen kansanedustaja Jaana Laitinen-Pesola, joka korostaa, että eutanasia-aloitteen puuhamiehet nostivat esille tärkeän asian. Hän ei kuitenkaan itse ole eutanasialakien kannattaja.

– Kansalaisaloite kohdistuu tärkeään asiaan: halutaan mahdollistaa hyvä kuolema ja hoitaa kärsimystä hyvin. Aloite on nostanut esille sen, että tällä hetkellä Suomessa saattohoidon saatavuus on riittämätöntä. En kannata eutanasiaa, sillä esimerkiksi riittävän kärsimyksen mittaaminen on mahdotonta. Tärkeintä on turvata saattohoidon saatavuus ja kyky hoitaa kärsimystä eri puolilla maata, linjaa Laitinen-Pesola.

Vasemmistoliitossa varovaisuutta, perussuomalaisten kannat laidasta laitaan

Vasemmistoliiton turkulaispuheenjohtaja Li Andersson kertoo olevansa eutanasialakien kannalla, ainakin periatteessa. Andersson pitää tärkeänä, että jo aloitteessa lain ehdot on rajattu tiukiksi. Eutanasia tulisi kysymykseen vain tapauksissa, joissa potilas kärsii parantumattomista kivuista.

– Potilaan tilan on oltava lääketieteellisesti arvioiden toivoton, ilman toivoa paranemisesta. Potilaan on oltava myös oikeustoimikelpoinen, täysi-ikäinen ja tiedollisesti toimivaltainen, listaa Andersson.

Anderssonin nakkilalainen puoluetoveri Jari Myllykoski on huomattavasti puolueensa puheenjohtajaa varovaisempi.

– Minulla ei ole vielä selkeää kantaa, vaikka aloitteiden tekijöillä onkin painavat perusteet. Täytyy tässä asiassa kuulla asiantuntijoita: ensin tutkitaan, sitten hutkitaan, toteaa Myllykoski.

Perussuomalaisissa eutanasiakannat vaihtelevat laidasta laitaan. Turkulainen lakimieskansanedustaja Ville Tavio on yksiselitteisesti eutanasialakien kannalla, kunhan reunaehdot laaditaan riittävän tiukoiksi.

Hoitotyötä tehneenä olen kallistumassa siihen, ettei kuolemaa pitäisi avustaa.

Ritva "Kike" Elomaa

Toinen perussuomalainen, Ritva “Kike” Elomaa Uudenkaupungin Lokalahdelta on Tavion kanssa täysin päinvastaista mieltä. Elomaa selittää kantaansa työkokemuksellaan ja röntgenhoitajan koulutuksella.

– Hoitotyötä tehneenä olen kallistumassa siihen, ettei kuolemaa pitäisi avustaa. Mutta kivunlievitys ja tarvittaessa nukutus pitää olla niin vahvaa, että kipuja ei ole. Alueellisesti saattohoito ja kuolevan kipulääkitys pitää olla kunnossa yhdenvertaisesti, linjaa Elomaa.

Porilainen Laura Huhtasaari ilmoittaa Elomaan tavoin ykskantaan vastustavansa eutanasiaa.

Perussuomalaisista irtaantunut sinisten Ari Jalonen Porista toteaa, että Ylen kyselyyn yksioikoisesti vastaaminen on tässä vaiheessa mahdotonta. Samaan hengenvetoon hän toteaa, että tarkkaan rajatuilla ehdoilla hän voisi kannattaa eutanasian sallimista.

– Se on monitahoinen asia. Kannan ilmaisemiseen tarvittaan pitkä keskustelu, jotta kaikki näkökulmat tulevat esille. Tälläisessä kyselyssä siihen ei ole mahdollisuutta, korostaa Jalonen.

RKP:n Stefan Wallin: Kysymys on ihmisen itsemääräämisoikeudesta

RKP:n turkulaisparlamentaarikolle Stefan Wallinille eutanasian salliminen tuntuu olevan sydämenasia. Hän kertoo olleensa eutanasian kannalla jo vuosikymmenten ajan.

– Kenelläkään toisella ei voi olla oikeutta päättää, että parantumattomasti sairaan ja sietämättömistä kivuista kärsivän ihmisen pitää pysyä hengissä. Siis siinä tapauksessa, jos ihminen itse ehdottomasti ja todistettavasti haluaa kuolla, linjaa Wallin.

Kenenkään kannalta ei ole parempi ratkaisu, että kuolemansairas, epätoivoinen ihminen heittäytyy ikkunasta ulos tai junan alle.

Stefan Wallin

Wallin ei ole hakemassa jatkokautta seuraavissa eduskuntavaaleissa. Vaikuttaa siltä, että hän aikoo edistää loppukaudellaan eutanasialakien edistämistä kaikella tarmollaan.

– Kenenkään kannalta ei ole parempi ratkaisu, että kuolemansairas, epätoivoinen ihminen heittäytyy ikkunasta ulos tai junan alle. Vaihtoehtona voisi olla rauhallinen, kaunis kuolema tiukasti laissa säädellyn eutanasian puitteissa, maalailee Wallin.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta jatkaa kansalaisaloitteen käsittelyä

"Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta" -kansalaisaloitteen (siirryt toiseen palveluun) perusteluissa toivotaan, että eduskunta ryhtyisi valmistelemaan lakia eutanasiasta. Näin siitä tulisi lopulta Suomessa laillinen osa terveydenhoitoa.

Kansalaisaloitteessa sen alullepanijat toivovat, että sietämättömiin kärsimyksiin elämänsä loppuvaiheessa joutuvat ihmiset saisivat yhden vaihtoehdon lisää.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta sai asiaa valottavat asiantuntijakuulemiset päätökseen viime viikon tiistaina. Perjantaina valiokunnassa käytiin valmisteleva keskustelu, ja se jatkuu tänään tiistaina.

Julkisuudessa on arveltu, että valiokunta olisi päätymässä esittämään laajemman eutanasiaselvityksen tekemistä sosiaali- ja terveysministeriössä.

Lue myös:

"Ei yksinkertaisesti sovi länsimaiseen ajatteluun" – sairaalapastori kavahtaa armokuolemaa

Lue seuraavaksi