Lapin hotelleilla menee paljon paremmin kuin 10 tai 20 vuotta sitten

Hotellihuoneiden keskihinta on noussut kaksinkertaiseksi 20 vuodessa, ja käyttöaste on nyt 10 prosenttiyksikköä suurempi.

matkailu
Hotellihuone Rovaniemen Scandic-hotellissa
Scandic Hotel Rovaniemi

Lapin matkailulla on mennyt taas hyvin viime ajat. Yöpymismäärät ovat lisääntyneet ja yritysten liikevaihdot kasvaneet. Menestys näkyy myös vertailussa, jossa tarkastellaan hotellien keskeisiä talouslukuja.

Vuodesta 1997 vuoteen 2017 hotellihuoneiden lukumäärä on kasvanut Lapissa liki puolitoistakertaiseksi, huoneen keskihinta on kaksinkertaistunut ja käyttöastekin on parantunut selvästi.

Jos verrataan viime vuotta myös 10 vuotta sitten vallinneeseen tilanteeseen, huomataan, että uusia hotellihuoneita ei ole rakennettu viimeisimmän vuosikymmenen aikana yhtä vilkkaasti kuin sitä edeltäneellä vuosikymmenellä.

Huoneiden keskihinta on kuitenkin kallistunut nopeammin jälkimmäisellä vuosikymmenellä (+48 %) kuin sitä edeltäneellä vuosikymmenellä (+37 %).

Lapissa tahti noin kaksinkertainen muuhun maahan verrattuna

Lapin kehitys on ollut selvästi muuta maata vauhdikkaampaa viimeisen kahden vuosikymmenen aikana.

Lapissa huoneiden määrän kasvuvauhti (+46 %) on ollut yli kaksinkertainen koko maan lukuihin nähden (+21 %), ja huoneiden keskihinta on noussut Lapissa (+103 %) reippaasti nopeammin kuin koko maassa keskimäärin (+69 %).

Erityisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana huoneiden keskihinta on noussut Lapissa (+48 %) huomattavasti muuta maata nopeammin (+19 %).

Luvuissa ovat mukana ne hotellit, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa.

Lappi

hotelli-huoneita

muutos v:sta 1997

keski-hinta (€)

muutos v:sta 1997

käyttö-aste (%)

1997

4 268

55,30

40,8

2007

5 657

+33 %

75,63

+37 %

44,2

2017

6 231

+46 %

112,41

+103 %

50,5

Lähde: Tilastokeskus