Tutkimus: Tupakointi altistaa psykoosille

Jos nuori polttaa vähintään kymmenen savuketta päivässä, hänellä on tavallista korkeampi psykoosiriski.

terveys
Tupakka palaa sormien välissä
Henrietta Hassinen / Yle

Päivittäinen ja runsas tupakointi on yhteydessä psykoosiriskiin. Riski kasvaa kolminkertaiseksi niillä, jotka tupakoivat eniten eli yli 10 tupakkaa päivässä.

Näin on, vaikka aiemmat psykoottiset kokemukset, muu päihdekäyttö, vanhempien psykoosihistoria ja päihdeongelmat otetaan huomioon. Etenkin hyvin nuorena, alle 13-vuotiaana, aloitettu päivittäinen tupakointi on merkittävä riskitekijä. Näin kertoo akatemiatutkija, professori Jouko Miettunen johtamastaan tutkimuksesta.

Suuren, pitkittäisen yleisväestöön perustuvan tutkimuksen tulosten perusteella nuorten tupakoinnin ennaltaehkäisyllä on todennäköisesti positiivisia vaikutuksia väestön mielenterveyteen.

Aineistona tutkimuksessa käytettiin Pohjois-Suomen vuoden 1986 ikäluokkaa, joka koostui alussa 9 000 henkilöstä. Vuosina 2001–2002 järjestettyyn seurantatutkimukseen kutsuttiin 15–16-vuotiaita. Lopulliseen otokseen otettiin mukaan ne, jotka vastasivat kysymyksiin psykoosikokemuksista ja päihteidenkäytöstä. Heitä oli 6 081. Seuranta jatkui 30-vuotiaaksi.

Tupakoinnin ja kohonneen psykoosiriskin yhteydestä on aiemminkin tehty tutkimuksia, joissa on päädytty samansuuntaisiin tuloksiin.

Kannabis teini-iässä lisää psykoosiriskiä

Ryhmä julkaisi myös kannabikseen liittyvän tutkimuksen The British Journal of Psychiatryssä. Teini-iässä käytetty kannabis kasvattaa psykoosiriskiä nuorilla. Tutkimuksessa havaittiin, että ryhmällä, joka oli sekä käyttänyt kannabista että kokenut psykottisia kokemuksia nuorena, ilmeni enemmän psykooseja seurannan aikana.

– Havaitsimme että nuoret, jotka olivat käyttäneet kannabista viisi kertaa tai enemmän, olivat suuremmassa riskissä sairastua psykoosiin seurannan aikana, vaikka aiemmat psykoottiset kokemukset, muu päihdekäyttö ja vanhempien psykoosihistoria otettiin huomioon, professori Jouko Miettunen sanoo.

Tulokset ovat linjassa vallitsevan ajatuksen kanssa, että nuorena aloitettu runsas kannabiksen käyttö altistaa psykoosisairauksille.

Tutkimusryhmään kuului Oulun yliopiston tutkijoiden lisäksi tutkijoita Cambridgen ja Queenslandin yliopistoista. Tutkimus julkaistiin Acta Psychiatrica Scandinavica -lehdessä.