EU:n aikoma täsmävero epäilyttää pelialaa: "Tässä annetaan suoraan aseita muille maille"

Euroopan unioni valmistelee digitaalisia palveluja tuottaville yrityksille jopa viiden prosentin veroa liikevaihdosta.

Digitaaliset palvelut
Koodirivejä, taustalla kädet näppäimistöllä
Ville Välimäki / Yle

Google, Amazon, Apple, Spotify, Facebook ovat maailmanlaajuisia, miljardien liikevaihtoa pyörittäviä yritysjättejä. Ne ovat mullistaneet nopeassa tahdissa digitaalisten palvelujen markkinat kaikkialla.

Euroopan komission mielestä nämä jätit eivät kuitenkaan maksa tarpeeksi veroja EU-maissa, joten kehitteillä on uusi vero. Vuodettujen asiakirjojen (siirryt toiseen palveluun) mukaan vero olisi 1 – 5 prosenttia liikevaihdosta. Ei siis voitosta, kuten normaali yritysvero.

– Yleisesti ottaen liikevaihtopohjainen yritysverotus on huolestuttava kehityskulku, koska liikevaihto ei välttämättä korreloi yrityksen voitollisuuden kanssa. Lisäksi tämä malli johtaa todella helposti kaksinkertaiseen verotukseen, Neogamesin politiikka-analyytikko Jari-Pekka Kaleva sanoo.

Jukiseen kuulemiseen vastanneiden näkemykset verovälttelyä koskevaan väitteeseen.
Jukiseen kuulemiseen vastanneiden näkemykset verovälttelyä koskevaan väitteeseen.Aapo Parviainen

Neogames on suomalaisten pelialan yritysten kattojärjestö. Jari-Pekka Kaleva koordinoi alan edunvalvontaa sen eurooppalaisessa kattojärjestössä EGDF:ssä (European Games Developer Federation).

Myös monet muut järjestöt, kuten Elinkeinoelämän keskusliitto (siirryt toiseen palveluun), ovat arvostelleet komission esitystä kahdenkertaisen verotuksen riskeistä.

Kauppasodan kynnyksellä vero voi johtaa vastatoimiin.

Jari-Pekka Kaleva

Esityksessä on pelialan näkökulmasta paljon muitakin riskejä, jotka liittyvät sen kerrannaisvaikutuksiin. Peliyhtiöt ovat varsin riippuvaisia sekä mainostamisen kautta luodusta kasvusta että suoraan mainosten tuottamista tuloista. Mainosmarkkinaa taas hallitsevat juuri nämä edelle mainitut kansainväliset jätit.

– Koska merkittävä osa pelien markkinointibudjetista kohdistuu pelin mainostamiseen samantyyppisten pelien pelaajille, mainospaikkojen hinnan nousu todennäköisesti laskisi Euroopassa suosittujen pelien mainostuottoja ja kasvattaisi uusien eurooppalaisten palaajien houkuttelun hintaa, Kaleva selittää.

Julkiseen kuulemiseen vastanneiden näkemykset kilpailukykyä koskevaan väittämään.
Julkiseen kuulemiseen vastanneiden näkemykset kilpailukykyä koskevaan väittämään.Aapo Parviainen

Lisää mutkikkuutta asiaan tuovat tietosuojaan liittyvät seikat.

– Vero mahdollisesti kasvattaisi Eurooppa-vetoiseen kasvuun nojaavien yritysten mainoskustannuksia. Kun tämän yhdistää EU:n uuden tietosuoja-asetuksen kerrannaisvaikutuksiin, joiden seurauksena mainosten kohdennettavuus todennäköisesti heikkenee, vero todennäköisesti hankaloittaisi Eurooppa-vetoista kasvua.

Komissio luonnehtii rakenteilla olevaa veroa väliaikaiseksi ratkaisuksi, koska meneillään on myös laajempia ja perusteellisempia yritysverotuksen muutoshankkeita. Tätä väliaikaisratkaisua komissio on perustellut kiireellä reagoida ennen kuin on myöhäistä.

– Valitettavasti niin komissiolla kuin monilla muillakin toimijoilla on taipumusta unohtaa, että eurooppalaisilla ratkaisuilla näytetään suuntaa myös muulle maailmalle. Nyt kun EU ja Yhdysvallat ovat kauppasodan kynnyksellä, ei ole kaukaa haettua, että Yhdysvaltalaisiin yrityksiin kohdennettu vero johtaisi vastatoimiin, Jari-Pekka Kaleva huomauttaa.

Komission suunnitelmissa digivero määräytyisi liikevaihdon ohella palvelujen käyttäjien tuottaman datan eli tiedon määrään. Tietosuojaongelmien lisäksi tämä tieto olisi Euroopassa ikään kuin arvokkaampaa kuin muualla maailmassa.

– Tässä annetaan suoraan 'aseita' muille maille saada verotuotot Euroopasta itselleen vastaavilla veromalleilla. Komission ehdotuksessa pelit on rajattu ehdotuksen ulkopuolelle, mutta ei ole takeita siitä, että muut maat toimisivat samoin, Kaleva sanoo.

Digivero kuva yksi
Julkiseen kuulemiseen vastausjakaumat yritysten välistä kilpailua koskevaan väittämään.Aapo Parviainen

– On lähtökohtaisesti kestämätön ajatus, että verotuksen näkökulmasta pelien arvon muodostaisi käyttäjämäärä tai asiakkaalta kerätty data, mutta pelien kehittämiseen liittyvällä osaamisella ja sen tuottamalla arvonlisällä ei olisi yritysverotuksellista arvoa, Kaleva ihmettelee.

Kilpailukyky rappeutuu, jos sääntelyllä luodaan etua ”perinteisille” yrityksille.

Jari-Pekka Kaleva

Digiyritysten nopea kasvu ja keskittyminen herättävät komissiossa huolta myös siksi, että niin sanotut perinteiset yritykset eivät tahdo pysyä vauhdissa mukana. Digitalisaatio jättää ne ikään kuin lähtötelineisiin.

Peliyhtiöiden kattojärjestössä ollaan komission kanssa tasan tarkkaan samaa mieltä siitä, että digitaalinen murros muuttaa markkinoiden rakenteita paljon ja kaikilla toimialoilla. Johtopäätökset ovat kuitenkin erit.

– Ainoa tapa varmistaa, että EU:n kilpailukyky säilyy digimyllerryksessä, on varmistaa, että eurooppalaisilla yrityksillä on kyky juosta sen edellä. Varmin tapa varmistaa, että Euroopan kilpailukyky rappeutuu, on luoda sääntelyn kautta kilpailuetua ”perinteisille” yrityksille, joille ei siten synny tarpeeksi suurta kannustinta toimintansa uudistamiseen ennen kuin ne tulevat jyrätyksi globaalissa kilpailussa, Jari-Pekka Kaleva sanoo.

Digivero-esitys kiertää parhaillaan komission rattaissa. Aikanaan, kun esitys tulee lopullisesti päätettäväksi, se vaatii EU:n jäsenmaiden yksimielisen hyväksynnän.

Jutussa olevat grafiikat liittyvät komission järjestämään julkiseen kuulemiseen digiverosta.

Kuulemiseen vastasi 446 tahoa yksityishenkilöistä etujärjestöihin, kuten uudistukseen penseästi suhtautunut EGDF.

Julkiset kuulemiset (siirryt toiseen palveluun) antavat lähes kenelle tahansa kiinnostuneelle mahdollisuuden kommentoida valmisteilla olevia lakiesityksiä. Kaikille avoimen julkisen kuulemisen lisäksi komissio kuulee erikseen asiantuntijatahoja.

Juttuun poimituissa esimerkeissä väittämien vastausjakaumat ovat väljemmät kuin kuulemisen tulosraportissa (siirryt toiseen palveluun), jossa myös väittämät olivat monisanaisempia.