Yle selvitti: Nuorten lääkäreiden kyykytys tunnistetaan laajalti sairaanhoitopiirien ja lääketieteen tiedekuntien johtoportaissa

Nuoret, kiusaamista kokeneet lääkärit saavat tukea ja ymmärrystä monelta taholta. Toiveena on, että Ylen esiin nostama, maanlaajuinen ongelma saataisiin nopeasti ratkaistua.

Kuva: Tanja Ylitalo / Yle Uutisgrafiikka

Yle kertoi maaliskuun alussa, että moni nuori lääkäri on kokenut työssään epäasiallista kohtelua vanhemmilta kollegoilta. Asiasta käynnistyi vilkas keskustelu.

Lähes poikkeuksetta nuoria lääkäreitä kyykyttäneet henkilöt ovat kokeneita seniorilääkäreitä. Asiaton käytös on tapahtunut avoimesti, ja se on ollut muun muassa nöyryyttämistä, solvaamista ja määrätietoista savustamista.

Artikkelin julkaisun jälkeen nuoret lääkärit ovat saaneet sosiaalisessa mediassa useilta tahoilta tukea, myötätuntoa ja ymmärrystä maanlaajuiseen ongelmaan. He ovat jakaneet sosiaalisen median suljetuissa ryhmissä lisää omakohtaisia kokemuksiaan kyykytetyksi joutumisesta.

Yle on saanut runsaasti lisää yhteydenottoja nuorilta lääkäreiltä, jotka kertovat osakseen saamastaan asiattomasta kohtelusta.

"On ollut voimaannuttavaa ja lohdullista huomata, etten ole asian kanssa yksin."

Nuoret lääkärit ovat ihmetelleet, miksei ongelmiin ole työpaikoilla puututtu, vaikka monet seniorilääkäreiden kyykytystapaukset ovat olleet yleisesti tiedossa. Asioihin toivotaan nyt selkeää muutosta.

"Vihdoin asiasta puhutaan ääneen ihan oikeasti ja ongelma tuodaan esiin. Toivon todella, että asiattomaan käytökseen pitkään syyllistyneet saataisiin kuriin."

"Tämä olkoon kaikille asian ulkopuolisille viesti siitä, kuinka vakavasta ongelmasta on kyse. Asian vähättely ja piilottelu saa päättyä viimeistään nyt."

Asiattoman käytöksen esiin nostaminen on mietityttänyt monia nuoria lääkäreitä. He ovat ajatelleet, että se voisi aiheuttaa maineelle tai uralle pahimmillaan vakavia ongelmia.

"Avain asian ratkaisemiseksi on nyt Suomen Lääkäriliitolla, Nuorten lääkärien yhdistyksellä ja työnantajilla. Haluan nähdä tulevaisuudessa, että asiat ovat oikeasti muuttuneet."

Dekaanit tuomitsevat asiattoman käytöksen

Yle haastatteli Suomen viiden lääketieteen tiedekunnan johtajat eli dekaanit. Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että nuorten lääkäreiden esiin nostama asiaton kohtelu on hyvin tuomittavaa.

Pelkään pahoin, että tätä on jossain määrin tapahtunut aina.

Tapio Visakorpi

Johtajien mielestä kiusaamiselle ja epäasialliselle käytökselle työpaikalla pitää olla ehdoton nollatoleranssi.

– Pelkään pahoin, että tätä on jossain määrin tapahtunut aina. En tiedä, onko se lisääntynyt, mutta toivoisin, että päinvastoin. Kollegan asiallisesta kohtelusta on kuitenkin paljon puhuttu, sanoo Tampereen yliopiston lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan dekaani Tapio Visakorpi.

Hänen mukaansa työnantajien rooli korostuu nyt entisestään, kun ongelmaa lähdetään kitkemään pois työpaikoilta.

– Olettaisin, että palveluntarjoajilla on selkeät ohjeet ja toimintamallit, miten kuuluu toimia. Ilmeisesti systeemi ei kuitenkaan aina pelitä. Työnantajien pitäisi ryhdistäytyä, hän sanoo.

Kuva: Tanja Ylitalo / Yle Uutisgrafiikka

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Risto Renkonen pitää tilannetta vakavana. Hän toivoo, että tilanteeseen puututtaisiin työpaikoilla ensi tilassa.

Renkonen lupaa, että Helsingin yliopisto tarjoaa omalta osaltaan auttavan käden ongelman poistamiseksi.

– Toiminta tapahtuu sairaalan sisällä. Lääketieteellinen tiedekunta pystyy vaikuttamaan tilanteeseen tarjoamalla johtajakoulutusta sekä perus- että erikoislääkärikoulutuksessa. Sen avulla tämä ongelma voisi poistua, Renkonen sanoo.

Lääkäreiden täytyy kunnioittaa toisiaan

Lääkärin ammatissa yhteistyö ja toverillisuus ovat jatkuvasti läsnä. Muun muassa Suomen Lääkäriliitto on nostanut säännöllisesti esiin kollegiaalisuuden merkityksen.

Lääkäriliitolla on käytössään erillinen eettinen kollegiaalisuusohje (siirryt toiseen palveluun). Sen tarkoituksena on ylläpitää arvonmukaista henkeä ja edistää hyvää toveruutta lääkärikunnan keskuudessa ikään tai asemaan katsomatta.

– Kollegiaalisuus ja jatkuva mestari–kisälli-oppiminen ovat tärkeitä koko uran ajan. Niistä täytyy pitää kiinni, sanoo Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Anne Remes.

Turun yliopistossa avataan pian moniammatilliseen oppimiseen tarkoitettu keskus, jossa opitaan tiimityön periaatteita ja käytäntöä.

– Opitaan ymmärtämään työtoverien asiallisen kohtelun merkitys, jotta yhteistyö sujuu, sanoo Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Pentti Huovinen.

Valtaosa sairaanhoitopiirien johtohenkilöistä tunnistaa ongelman

Suomessa on 20 sairaanhoitopiiriä. Yle kysyi niiden kaikkien johtajilta, tunnistavatko he nuorten lääkäreiden epäasiallisen kohtelun ja aiheuttaako ilmiö toimenpiteitä. Lisäksi kysyttiin mielipidettä siihen, pitäisikö johtamiskoulutusta lisätä tulevaisuudessa enemmän lääkärin perusopintoihin.

Kyselyyn vastasi yhteensä 17 eri sairaanhoitopiirin johtohenkilöä. Heistä kymmenen tunnisti nuoriin lääkäreihin kohdistuvan epäasiallisen käytöksen. 14 vastaajaa kertoi, että uutisoinnin pohjalta heidän sairaanhoitopiirissään ryhdytään välittömiin toimiin tavalla tai toisella.

Suunnitteilla on selvittää lääkäreiden tilanne kyselyllä. Kynnys tuoda epäkohtia esiin on oletettavasti nimettömänä matalampi.

Ilkka Luoma

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma sanoo, että hänen johtamassaan piirissä on ollut jo pitkään käytössä hyvän kohtelun toimintamalli. Silti kynnys epäkohtien ottamiseksi esille on voinut olla liian korkea.

– Suunnitteilla on selvittää lääkäreiden tilannetta kyselyllä. Kynnys tuoda epäkohtia esiin on oletettavasti nimettömänä matalampi, Luoma sanoo.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Juvonen sanoo, ettei sairaanhoitopiirissä ole tarkoitus ryhtyä mihinkään erityisiin toimiin. Asia ei silti ole jäänyt huomiotta, vaan siitä on Juvosen mukaan keskusteltu esimerkiksi johtoryhmässä.

– Rohkaisen kaikkia nostamaan ongelmia esille, Juvonen sanoo.

Huonoon käytökseen on puututtava heti

Kaikki haastatellut sairaanhoitopiirien johtohenkilöt sanovat, että asiattomaan käytökseen jatkuvasti syyllistyneet henkilöt pitää laittaa nopeasti kuriin.

– On tärkeää saada asiattomasti toiminut tunnistamaan ja tunnustamaan virheellisen menettelynsä, sanoo Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela.

Kuva: Tanja Ylitalo / Yle Uutisgrafiikka

Lainsäädäntö antaa työnantajalle toimintamahdollisuuksia, mutta tilanteet eivät hänen mukaansa aina ole yksinkertaisia.

– Kokeneet lääkärit ovat useimmiten organisaation avainhenkilöitä. Irtisanominen esimerkiksi virkavelvollisuuksien laiminlyönnin perusteella voi johtaa organisaation toiminnassa tuntuviin ongelmiin, Jokela sanoo.

Lisää johtamiskoulutusta opintoihin

Lääkärin peruskoulutus painottuu kliiniseen työhön eikä tarjoa eväitä esimiehenä toimimiseen. Nuoret lääkärit haluaisivatkin koulutukseensa lisää johtamiskoulutusta, koska sen puutteen koetaan olevan ainakin osasyy työpaikkojen epäasialliseen käytökseen.

Sairaanhoitopiirien johtohenkilöistä 13 kannattaa johtamiskoulutuksen merkittävää lisäämistä lääkärin perusopintoihin.

Esimerkiksi Satakunnan sairaanhoitopiirin ylilääkärin Vesa Lundin mielestä perusopetukseen voisi lisätä enemmän tiimin johtamista, ei niinkään hallinnollista johtamista.

Nuorten lääkäreiden ohella kannattaa panostaa myös esimiesten koulutukseen, sillä osalla esimiehistä esimiestaidot ovat ohuita.

Marja-Liisa Mäntymaa

– Tarvitaan sekä tiimityöhön liittyvää johtamiskoulutusta että yleistä johtamiskoulutusta, Lund sanoo.

Kymenlaakson sairaanhoitopiirin vastaava johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa sanoo, että lääkäreiden peruskoulutuksessa on jo nyt jouduttu arvioimaan, mitä voidaan opettaa.

– Nuorten lääkäreiden ohella kannattaa panostaa myös esimiesten koulutukseen, sillä osalla esimiehistä esimiestaidot ovat ohuita, Mäntymaa sanoo.

Suomessa lääketieteen lisensiaatin tutkinnon (LL) voi suorittaa Helsingin, Oulun, Itä-Suomen, Tampereen ja Turun yliopistoissa.

Lue lisää: