Keski-Pohjanmaa haluaa pilotoida sote-valinnanvapautta – "Asiakkaita ei enää luukuteta palvelusta toiseen"

Keski-Pohjanmaa hakee valtakunnalliseen maakunta- ja sote-uudistuksen valinnanvapauspilottiin. Siinä asiakas voi valita terveyspalvelunsa joko julkiselta tai yksityiseltä puolelta. Lisäksi maakunnassa pilotoitaisiin vaikeavammaisten henkilökohtaista budjettia.

Keski-Pohjanmaa
Asiakas ottaa ajanvarauksen jonotusnumeron automaatista.
Irene Stachon / Lehtikuva

Jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, keskipohjalaiset pääsevät valitsemaan palveluitaan viimeistään ensi vuoden alussa. Sitä ennen eduskunnan täytyy kuitenkin hyväksyä valinnanvapauslaki ja Keski-Pohjanmaan tulla valituksi pilottiin.

Sote-järjestämisen muutosjohtaja Eija Kellokoski-Kari sanoo, että Keski-Pohjanmaalla pilotin yhtenä tärkeänä tavoitteena on tarjota asiakkaille mahdollisimman tarkoituksenmukaista palvelua.

- Perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon palvelut on nivottu yhdeksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on, että asiakasta ei niin sanotusti luukuteta ja siirretä palvelusta toiseen, vaan häntä katsotaan kokonaisuutena.

Lääkäri kuuntelee potilaan keuhkoja.
Milla Takala / Lehtikuva

Keski-Pohjanmaa hakee kahta valinnanvapauspilottia: henkilökohtaista budjettia vaikeavammaisille ja niin sanottua sote-keskuspilottia. Sote-keskuksesta eli sosiaali- ja terveyskeskuksesta saa perustason terveyspalveluja ja sosiaalineuvontaa.

Asiakkaan arjessa sote-keskuspilotti ei välttämättä näy mitenkään.

– Asiakas voi jatkaa siinä terveyskeskuksessa, missä hän on tähänkin saakka asioinut. Halutessaan hän voi kuitenkin valita jonkun yksityisen palvelutuottajan sote-keskuksen, jos Keski-Pohjanmaalle sellaisia syntyy, Kellokoski-Kari sanoo.

Vaikeavammaiset pääsevät räätälöimään omat palvelunsa

Henkilökohtainen budjetti koskee puolestaan vaikeavammaisia aikuisia ja perheitä, joissa on vaikeavammainen tai kehitysvammainen lapsi. Budjetti on tarkoitettu pitkäaikaiseen palveluntarpeeseen.

– Henkilö voi itse rakentaa itselleen omat palvelunsa. Ajatuksena on, että tämä synnyttäisi ihan uudenlaisiakin palvelumuotoja eli asiakas voi aidosti koota itselleen sellaisen palvelupaketin, josta hän kokee hyötyvänsä, Kellokoski-Kari selvittää.

Henkilökohtainen budjetti on täysin uudenlainen tapa järjestää palveluita, ja siinä on mukana 500–600 henkilöä. Kellokoski-Karin mukaan rajatun joukon avulla halutaan rakentaa toimiva malli, jota voidaan käyttää myös ikäihmisten palveluissa.

Huhtikuun loppuun mennessä selviää, pääseekö Keski-Pohjanmaa mukaan pilottiin. Eduskunnan on tarkoitus hyväksyä sote- ja maakuntauudistuksen lakipaketti touko-kesäkuussa.