1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Terveydenhoidon tietojärjestelmät

Valvira epäilee: Lääkelistoja ja reseptejä sekoittanut potilastietojärjestelmä otettiin käyttöön keskeneräisenä – uhkasakko tai sulkeminen äärikeinoina

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto selvittää, onko potilasturvallisuutta vaarantanutta Lifecare-tietojärjestelmää testattu riittävästi ennen käyttöönottoa.

Kuva: Emilia Malin / Yle

Valviran mukaan Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä ja muualla maassa ilmenneet ongelmat Lifecare-potilastietojärjestelmässä ovat poikkeuksellisen laajoja ja vakavia.

Resepti- ja lääkelistavirheitä on ollut erityisesti Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän vuodeosastoilla ja kotisairaanhoidossa.

Listoja on jouduttu käymään läpi käsin. Vaikka vakavilta vahingoilta on vältytty, potilasturvallisuus on vaarantunut.

– Jos lääkitystietonäkymälle on tullut tieto useampaan otteeseen ja se on voinut jopa vaihtua, niin kyllä silloin on vakavasta virheestä kysymys, Valviran yli-insinööri Antti Härkönen toteaa.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialajohtaja Juhani Sandin mukaan virheestä on aiheutunut henkilökunnalle mittavasti ylimääräistä työtä. Viime viikolla havaitun vian piiriin kuului aluksi 1 200 potilasta, mutta se rajoittui lopulta koskemaan noin 30 tapausta.

– Henkilökunta tässä on joutunut venymään ja tekemään ylitöitä. Lisähenkilökuntaa on pyritty palkkaamaan, mutta se on ollut vaikeaa, sanoo Sand.

Jäikö jotain huomioimatta?

Lääkitystietovirheiden ja -epäilyjen ohella ilmoituksia on tehty muistakin Lifecare-järjestelmän puutteista. Viime viikonloppuun mennessä vaaratilanneilmoituksia Valviran tietoon on tullut kautta maan eri sairaanhoitopiireistä kymmenkunta. Tarkastuksia tehdään edelleen ja niistä odotetaan vastauksia lähiaikoina.

Kuva: Yle

Potilastietojärjestelmät pitää Härkösen mukaan testata perusteellisesti ennen käyttöönottoa turvallisuuden takaamiseksi.

Valviran yli-insinööri epäilee, että nyt testauksessa on ollut puutteita ja Tieto Oyj:n ohjelmisto on otettu käyttöön keskeneräisenä.

– Varmasti on testattu, mutta jokin asia on jäänyt huomiotta. Kyllähän se siltä vaikuttaa, että vähän keskeneräisenä tämä on päässyt tuotantoon, kun näinkin laaja virhe on päässyt tapahtumaan, Härkönen toteaa.

Järjestelmätoimittaja testasi mielestään kattavasti

Tieto Oyj:n mukaan Lifecare-potilastietojärjestelmästä on sairaanhoitopiireissä käytössä erilaisia versioita. Tiedon järjestelmä on käytössä noin puolessa Suomen sairaanhoitopiireistä, kertoo Tiedon terveydenhuollon toimialajohtaja Kimmo Alaniska.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän erikois- ja avosairaanhoidossa Lifecareen siirryttiin vuodenvaihteessa.

– Päijät-Hämeessä olemme selvittäneet yhteistyössä hyvinvointiyhtymän hoitohenkilöstön kanssa keitä potilaita ohjelmistovirhe on koskenut. Järjestelmää kyllä testattiin mielestäni kattavasti, mutta valitettavasti siellä oli lääkelistoihin liittyvä virhe, jota nyt juuri korjataan, selittää Alaniska viime viikolla paljastunutta ongelmaa.

Terveydenhuollon toimialajohtaja Kimmo Alaniska. Kuva: Yle

Tieto on ollut Suomen terveydenhuollossa potilastietojärjestelmien toimittajana yli 25 vuotta. Valviran epäily keskeneräisen potilastietojärjestelmän käyttöönotosta tuottaa niukan vastauksen Alaniskalta.

– En voi kommentoida Valviran kommentointia. Odotan perjantaita, jolloin käyn asiaa läpi Valviran edustajan kanssa.

Uhkasakko ja järjestelmän sulkeminen mahdollisia

Tieto Oyj:n ja Valviran edustajilla on ollut useampi neuvottelu ongelmista. Maanantaisessa tapaamisessa olivat mukana myös sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Kelan edustajat.

Tapaamisessa käytiin läpi resepti- ja lääkelistaongelmia ja sovittiin jatkotoimenpiteistä. Loppuviikosta käsittelyyn otetaan muut ongelmat, kertoo Härkönen.

– Viime viikolla ongelmia aiheuttanut ohjelmistovirhe on Tiedon ilmoituksen mukaan paikallistettu ja sitä korjataan parhaillaan. Olen toiveikas, että lääkitysongelma saadaan tämän viikon aikana hallintaan ja sen jälkeen voidaan katsoa kokonaisuutta, ettei vastaavaa enää pääsisi tapahtumaan.

Kyllä silloin on vakavasta virheestä kysymys.

Antti Härkönen

Härkösen mukaan on selvää, ettei vastaavia virheitä voi enää tulla. Mikäli ongelmat kuitenkin jatkuvat, harkintaan tulee uhkasakko ja vasta sen jälkeen järjestelmän sulkeminen.

– Uhkasakon mahdollisuus on tietysti olemassa ja sitten on tietysti järjestelmän sulkeminen, mutta se on vihonviimeinen keino. Siinä pitäisi silloin harkita, kumpi on suurempi riski: kieltää järjestelmän käyttö vai jatkaa käyttöä.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toimialajohtaja Juhani Sandin mukaan uuteen järjestelmään vaihtaminen on pitkä prosessi, mutta saattaa tulla kysymykseen myöhemmin. Hyvinvointiyhtymä aikoo vaatia myös rahallisia korvauksia järjestelmäntoimittajalta haitoista.

– Ihan varmasti keskustellaan myös euroista tässä kohtaa, mutta toistaiseksi keskitymme nyt potilasturvallisuuden takaamiseen, toteaa Sand.