Kuka päättää kuolevan potilaan elvytyksestä? Lääkäri, potilas vai omainen – Selkeää lakia on odotettu jo yli 10 vuotta

Tehohoitolääkärit tulkitsevat potilaslakia eri tavoin kuin eduskunnan oikeusasiamies.

elvytys
tehohoito-monitori
Yle

Ei elvytetä -päätös tarkoittaa sitä, että potilasta ei elvytetä, kun hänen sydämensä pysähtyy. Tällöin potilas kuolee.

Lääkäri voi tehdä ei elvytetä -päätöksen hoidon aikana, jos potilas sairastaa jotain vakavaa sairautta. Toisinaan päätös joudutaan tekemään myös akuutissa tilanteessa.

Eduskunnan oikeusasiamies saa aika ajoin omaisilta kanteluita tilanteista, joissa lääkärit ovat tehneet ei elvytetä -päätöksiä.

Eduskunnan oikeusasiamies on ottanut kantaa useassa ratkaisussaan siihen, miten eettisesti vaikea ratkaisu tulee tehdä. Laillisuusvalvojan ratkaisuissa on katsottu, että ei elvytetä -päätös on lääketieteellinen päätös, joka täytyy tehdä aina yhteisymmärryksessä potilaan tai hänen omaisensa kanssa.

Tehohoitolääkärit ovat eri mieltä kuin laillisuusvalvoja

Suuri osa suomalaisista tehohoitolääkäreistä tulkitsee potilaslakia eri tavoin kuin eduskunnan oikeusasiamies, sanoo Turun yliopistollisen keskussairaalan teho-osaston ylilääkäri Mika Valtonen.

Valtosen mukaan lääkärit katsovat, että ei elvytetä -päätös on lääketieteellinen päätös, jota ei voi missään tapauksessa systätä potilaan itsensä tai omaisen päätettäväksi.

– Ei elvytetä -päätös on ehdottomasti lääketieteellinen päätös, joka kuuluu lääkärin tehdä arvioituaan sitä huolellisesti.

Valtonen sanoo, että hoitoon liittyvät päätökset on aina hyvä tehdä yhteisymmärryksessä potilaan tai hänen omaistensa kanssa. Mutta jos yhteisymmärrystä ei synny, toimintapa on selkeä.

– Jos yhteisymmärrystä kaikista ponnisteluista huolimatta ei saavuteta, niin minusta on aivan selvää, että ei elvytetä -päätös kuuluu lääkärille. Ja näin me toimimme täällä meidän osastollamme, Valtonen toteaa.

Valvira: Ei elvytetä -päätös on lääketieteellinen päätös

Lääkäreiden toimintaa valvova Valvira on samoilla linjoilla kuin tehohoitolääkärit. Valvira on ottanut kantaa asiaan antaessaan lausuntoja eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisuihin. Valvira toteaa lausunnossaan näin "Potilas tai omainen ei voi edellyttää lääketieteellisesti asianmukaisen ja perustellun DNR (ei elvytetä)-päätöksen kumoamista".

Ylilääkäri Valtonen katsoo, että lääkäreiden työtä helpottaisi, jos potilaslakia selkeytettäisiin.

– Potilaslaki on sen kaltainen, että tässä on tulkinnanvaraa. Niin kauan kuin lääkäreitä valvova viranomainen Valvira tulkitsee tätä lakia lääkärien kanssa yhdenmukaisesti, tämä ei ole suuri ongelma. Mutta jos lainsäädäntöä selkiytetään, niin kyllä se helpottaa päätöksentekoa.

Selkeämpää lakia odotettu vuodesta 2007

Eduskunnan oikeusasiamiehen toimistossa lääkäreiden tulkinta ei elvytetä -päätöksestä on tiedossa. Myös eduskunnan oikeusasiamies toivoo lakiin tarkennusta. Se jätti sosiaali-ja terveysministeriölle ehdotuksen lain täsmentämisestä jo vuonna 2007.

– Oikeusasiamies on tehnyt esityksen sen takia, että asiaa täsmennettäisiin potilaslaissa. Mutta lakia ei ole tähän mennessä täsmennetty, sanoo Ylelle esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen eduskunnan oikeusasiamiehen toimistosta.

Lue myös:

"Lapsen kuolemaan ei koskaan totu" – Lääkäri kertoo, miltä tuntuu lopettaa tehohoito ja jättää potilas kuolemaan

Omaiset eivät aina hyväksy lääkärin päätöstä tehohoidossa – "Joskus he yrittävät siirtää kuolevan potilaan toiseen sairaalaan"