Oikeusministeri vaatii parempaa valvontaa vankiloihin – Taustalla Mikkelin vankilan erikoiset säännöt ja toimintatavat

Oikeusministeri aikoo käynnistää toimenpiteet, jotta Rikosseuraamuslaitos valvoisi vankiloita nykyistä paremmin.

vankeinhoito
Ikkuna Mikkelin vankilassa.
Juuso Valkonen / Yle

Mikkelin vankilassa on havaittu vakavia epäkohtia vankien kohtelussa. Eduskunnan oikeusasiamies on huomannut tarkastuksissaan sekä vankien tekemiä kanteluita tutkiessaan, että esimerkiksi vankien kurinpitoon, poistumislupiin, tapaamisiin ja oikeudenkäynteihin valmistautumiseen liittyvissä asioissa Mikkelissä on ollut omia sääntöjä, jotka eivät ole perustuneet lakiin.

Mikkelin vankilan toimia on nyt selvittänyt myös keskusrikospoliisi. Oikeusasiamies pyysi keskusrikospoliisia selvittämään vangin säilöönottoa. Henkilökunnan ja vankilanjohtajien näkemykset tapahtumista poikkesivat toisistaan. Tutkinnassa selvisi, että vankilanjohtajat ovat valehdelleet selvityksissään oikeusasiamiehelle, ja syyllistyneet virkarikoksiin. Syytteitä ei nostettu, vaan oikeusasiamies antoi vankilanjohtajille huomautukset.

– Näitä kaikkia epäkohtia on nyt muutettu ja olemme saanee tilaisuuden niihin puuttua. Näin tarkastuksella ja kanteluvastauksissa olemme saaneet ymmärtää, että meillä on ollut jollain tavalla muista vankiloista poikkeava linja. Pyrimme nyt noudattamaan yhteistä linjaa, sanoo Mikkelin vankilan johtaja Eva Vesanen.

Oikeusministeri: Virkamiesten täytyy katsoa peiliin

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok. ) ei hyväksy millään muotoa virheellisten tietojen antamista. Häkkänen toteaa, että suljetuissa laitoksissa kuten vankiloissa lakia pitäisi noudattaa pilkun tarkasti.

– Virkamiesten täytyy myös itse ymmärtää se, että vankilat ovat sellaisia yksiköitä, joissa ollaan perusoikeuksien kannalta ydinkysymysten kanssa tekemisissä. Ihmisillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, kun luottaa siihen, että virkamiehet noudattavat lakia. Tällaisessa tilanteessa, kun oikeusasiamies antaa huomautuksen, se on erittäin vakava tilanne.

Vankiloiden toimintaa johtaa ja valvoo ensisijaisesti Rikosseuraamuslaitos. Oikeusministeri aikoo käynnistää toimenpiteitä, jotta Rikosseuraamuslaitoksen valvonta paranisi.

– Aion tuoda tulosohjaussopimukseen tehostusta. Rikosseuraamuslaitoksen pitää parantaa juoksuaan valvonnassa. Ensi vuoden aikana tämä lähtee eteenpäin.

Häkkänen muistuttaa, että Suomella on hyvä maine ihmisoikeuksia noudattavana maana.

– Myös vankiloiden osalta maine on erittäin hyvä. Nyt täytyy jokaiseen pieneenkin virheeseen puuttua.

"Onhan tämä tietysti ollut poikkeuksellinen tilanne"

Vielä vuonna 2017 eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa ratkaistiin 58 Mikkelin vankilasta tullutta kantelua. Niistä 37 johti jonkinlaiseen toimenpiteeseen eli ratkaisussa on ollut jonkinlainen moite tai ohjaus vankilalle. Kaiken kaikkiaan oikeusasiamies teki 108 ratkaisua, joten Mikkelin vankilan osuus kaikista ratkaisuista on noin kolmannes.

– Onhan tämä tietysti ollut poikkeuksellinen tilanne. Vangit ovat kannelleet, ja kun on selvitetty, niin toiminnassa on ollut vakavia puutteita. Siellä on ollut oikeastaan kaikki muu pielessä paitsi laitosmyymälätoiminta. Toiminta on eronnut muista vankiloista ja ei ole noudatettu sääntöjä, kertoo vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Matti Vartia.

Vartia kertoo, että Mikkelin vankilassa on jo puututtu aktiivisesti epäkohtiin, ja korjattu niitä.

– Aikaisemmin tuntui, että vankilassa ei välitetty tai tiedetty, mitä pykälät sanovat. Nyt siellä ollaan selvästi kiinnostuttu, mitä laki sanoo. Juuri nyt en pitäisi Mikkelin vankilaa erityisenä ongelmavankilana, Vartia sanoo.

Eduskunnan oikeusasiamies arvostelee myös Rikosseuraamuslaitoksen kykyä valvoa Mikkelin vankilaa.

– Varmaan näin voidaan sanoa, että olemme varmaan epäonnistunut valvonnassa tältä osin. Kaikesta otetaan opiksi, ja olemmekin kiinnitäänet huomiota tarkastuksen tekemiseen ja laillisuusvalvonnan tekemiseen, sanoo Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja Esa Vesterbacka.