Analyysi: Kittilässä rikotaan lakia edelleen

Iso joukko kittiläläisiä kuntapäättäjiä joutuu oikeuteen syytettynä törkeästä virkarikoksesta, mutta laittomuudet jatkuvat kunnassa siitä huolimatta.

Kittilä
Päijät-Hämeen käräjäoikeuden kirjaston lakikirjat vanhassa istuntosalissa.
Emilia Malin / Yle

KittiläKittilän kuntapäättäjien saamat virkarikossyytteet ja kuntasotkujen synnyttämä laaja negatiivinen julkisuus eivät ole estäneet laittomuuksien jatkumista Kittilässä.

Tässä jutussa kerrotaan kaksi esimerkkiä siitä, miten lakitekstit jäävät vieläkin tyhjän pantiksi, kun Kittilässä tehdään asioita omalla tyylillä.

Esimerkeissä ei kuitenkaan ole välttämättä kyse rikoksista, joista voi joutua henkilökohtaiseen vastuuseen, vaan laajemmin lainvastaisesta toiminnasta.

1. Kunnan edustajia valitaan ilman kunnan lupaa

Maaliskuussa julkisuuteen nousi tieto siitä, että Kittilän kunnan pääosin omistamaan hissiyhtiöön, Levi Ski Resortiin, valittiin uusi hallitus. Valinnasta tekee omituisen se, että Kittilän kunnan äänivaltaa käytti henkilö, jolle ei ollut annettu siihen ohjeita.

Suomen Kuvalehti kirjoitti asiasta tuoreeltaan (siirryt toiseen palveluun): yhtiökokouksessa Kittilän kunnan edustajana toiminut Marita Toivanen (vas.) valitutti hissiyhtiön hallitukseen mm. Kittilän kunnanhallituksen kaksi ensimmäistä puheenjohtajaa, Pekka Rajalan (kesk.) ja Tarmo Salosen (ps./sit.).

Neljä hissiyhtiön hallituksen uusista jäsenistä on saanut syytteen mm. törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Suomen Kuvalehden artikkelissa virkarikosasiantuntija Pekka Viljanen arvioi, että omaa kuntaa vastaan tehdyistä teoista syytteessä olevien päättäjien valinta yhtiön hallitukseen on täysin asiatonta.

Oikeudenmukainen Kittilä -valtuustoryhmä – joka pidettiin valinnoista täysin tietämättömänä vielä viikon ajan yhtiökokouksen jälkeen – on sittemmin pyytänyt vs. kunnanjohtajaa Sanna Ylinampaa ja Kittilän kunnanhallitusta vastaamaan siihen, miten tämä on ollut mahdollista.

OMK haluaa tietää, miksi asiaa ei saatettu kunnanhallituksen käsiteltäväksi kuntalain ja hallintosäännön edellyttämällä tavalla ja keneltä Marita Toivanen on saanut ohjeet valita henkilöt yhtiön hallitukseen.

Lisäksi OMK vaatii, että Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen osakeyhtiölain mukaisesti. Kokouksessa tulee erottaa uusi hallitus ja valita tilalle uusi.

2. Kokousasioita käsitellään täysin salaisina

Yksi laiton käytäntö Kittilässä on se, että kunnanhallituksen päätösasioita pidetään täydellisesti poissa julkisuudesta. Minkäänlaista mainintaa ei löydy sen enempää esityslistoilta kuin pöytäkirjoistakaan.

Esimerkiksi lokakuussa Kittilän kunnanhallitus käsitteli useaan kertaan kahden kuntakonsernissa työskentelevän henkilön työ- tai virkasuhteen purkamiseen tähtäävää aloitetta ilman, että siitä kerrottiin kenellekään ulkopuoliselle. Siitä ei ole informoitu edes niitä henkilöitä, joita asia koski henkilökohtaisesti.

Vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa väitti jälkikäteen Ylelle, että mitään kokousta ei olisi pidetty 17.10.2017, vaikka kunnanhallitus kokoontui silloin täysin "pimeään" kokoukseen.

Yle Rovaniemelle asia kävi ilmi vasta pitkän taistelun jälkeen, sillä kunnan asiakirjajärjestelmässä ei ollut mitään tietoa lokakuun salaisista pykälistä eikä vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa suostunut ensin antamaan niistä mitään tietoa eikä myöhemminkään muuta kuin pelkän otsikon ja osallistujaluettelon.

Jopa yhden kokouksen pöytäkirjan tarkastuspykäläkin oli julistettu täysin salaiseksi. Tästä tragikoomisesta tapahtumasarjasta on kirjoittanut tarkemmin Suomen Kuvalehti (siirryt toiseen palveluun).

Lopulta helmikuussa 2018 Yle Rovaniemi sai tiedot mm. lokakuussa 2017 pidettyjen kunnanhallituksen kokousten salaisista päätöksistä, kun Kittilän vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa totesi olevansa asiassa esteellinen ja kunnan hallintojohtaja Esa Mäkinen käsitteli tietopyynnön julkisuuslain mukaisesti.

Kittilän vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa lupasi kyllä joulukuussa julkisesti, että kunta alkaa noudattaa avoimempaa linjaa. Kunnanhallitus on silti käsitellyt sen jälkeenkin täysin salaisia asioita – muun muassa sitä, vaatiiko Kittilän kunta korvauksia oikeudessa virkarikossyytteessä olevilta luottamusmiehiltä.

Julkisuuslain mukaan tällaisia täysin salaisia päätöksiä ei kuitenkaan saa tehdä. Esimerkiksi apulaisoikeuskansleri on lausunut, että kunnan toimielimen kokouksella tulee aina olla esityslista ja siitä tulee tehdä pöytäkirja, ja niiden otsikoissa tulee aina kuvata päätösasian sisältöä siten, että yleisöllä on otsikon perusteella mahdollisuus halutessaan pyytää asiasta lisätietoja.

Lue myös:

Saako kunnan toimielin pitää täysin salaisen kokouksen?

Kittilän virkarikossyytteet tulivat julki – syyttäjä vaatii ehdollista vankeutta

Suomen Kuvalehti: Kittilä teki sen taas: Kunta haluaa eroon kahdesta työntekijästä tavalla, joka on ”räikeästi” lainvastainen (siirryt toiseen palveluun)

Suomen Kuvalehti: Kittilän Sanna Ylinampa salasi asiakirjoja – On nyt itsekin toista mieltä päätöksestä: ”Se on virheellinen” (siirryt toiseen palveluun)

Kittilän vs. kunnanjohtajaa epäillään virkarikoksesta

Kittilässä kierretään lakia - kaksi huolestuttavaa esimerkkiä