Työttömyysturvan aktiivimallista kantelusuma – eduskunnan oikeusasiamies vaatii selvityksiä ohjeistuksen viipymisestä

Työttömyysturvan aktiivimalli työllistää ylimpiä laillisuusvalvojia.

työttömyysturvan aktiivimalli
Nainen menossa työvoimatoimistoon.
Roni Rekomaa / Lehtikuva

Vuoden alussa voimaan astuneesta työttömyysturvan aktiivimallista on tehty lukuisia kanteluita eduskunnan oikeusasiamiehelle ja oikeuskanslerinvirastoon.

Oikeuskanslerinvirastossa aktiivimallia koskevia kanteluita on vireillä yhdeksän. Eduskunnan oikeusasiamiehelle kanteluita on tehty kuusitoista.

Kanteluista ensimmäiset on tehty loppuvuodesta 2017 ja viimeisimmät helmikuun loppupuolella.

Kanteluissa lakia muun muassa arvostellaan epäoikeudenmukaiseksi ja sen arvioidaan loukkaavan yhdenvertaisuutta. Osassa kanteluita mainitaan TE-toimistojen riittämättömät palvelut.

Aktiivimallissa työtön voi välttää 4,65 prosentin leikkauksen työttömyysturvaansa joko tekemällä osa-aikaisia töitä, ansaitsemalla omalla yritystoiminnallaan tai osallistumalla TE-toimistojen järjestämiin työllistymistä edistäviin palveluihin.

Selvityspyyntö myöhäisestä ohjeistuksesta

Osa eduskunnan oikeusasiamiehelle tehdyistä kanteluista koskee lain soveltamisohjeiden myöhäistä saapumista. Laki astui voimaan heti alkuvuodesta, mutta sosiaali- ja terveysministeriö lähetti viranomaisille ohjeet sen soveltamisesta vasta helmikuussa.

Eduskunnan oikeusasiamies on lähettänyt kanteluiden johdosta selvityspyynnön sosiaali- ja terveysministeriöön, työ- ja elinkeinoministeriöön sekä Kelaan. Oikeusasiamies haluaa tietää, miten ohjeistus työttömille on laadittu ja miksi ohjeiden saapuminen viipyi.

Selvityksille on varattu aikaa huhtikuun loppuun. Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Päivi Pihlajisto arvioi, että ratkaisuissa saattaa kestää kesään asti.

Oikeuskanslerinvirastosta ratkaisuja kanteluihin taas voidaan odottaa noin parin viikon sisällä, kertoo esittelijäneuvos Maija Salo.

Ensimmäinen aktiivimallia koskeva kantelu ratkaistiin oikeuskanslerinvirastossa tammikuun alussa. Kantelu oli tehty jo joulukuussa. Kantelijan mukaan aktiivimallin ”taannehtiva alkamisaika” olisi ollut yhdenvertaisuuden, perustuslain ja rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen vastainen.

Kantelu ei johtanut toimenpiteisiin. Oikeuskansleri totesi, että työttömyysetuuden alentaminen koskee vain lain voimaantulon jälkeistä aikaa. Lisäksi vastauksessa kantelijalle todetaan, että oikeuskansleri tarkastaa hallituksen esitykset etukäteen ennen kuin hallitus päättää niiden antamisesta eduskunnalle.

Lue myös:

Näin syntyi aktiivimalli: taustalla eripurainen työryhmä, eduskuntakäsittelyn aikana vastuuministeri lähti savusaunaan