Hyppää sisältöön

Lapin yrittäjät: Syrjäseutuvähennys veroihin ja lisää joustoja työmarkkinoille

Lapin Yrittäjät ry:n hallitus pitää työvoiman saatavuutta vakavana esteenä yritysten kasvulle ja kehittymiselle.

Kuva: Anna Bizon / AOP

LAPPI Lapin Yrittäjät esittää useita toimia työvoiman saatavuuden parantamiseksi. Yrittäjäyhdistyksen hallitus pitää työvoiman saatavuutta vakavana esteenä yritysten kasvulle Lapissa ja muilla syrjäisillä alueilla.

Yhdistyksen mukaan keskustelu on rajoittunut Lapissa matkailuelinkeinon ympärille, mutta akuutti työvoiman tarve koskee muitakin toimialoja.

– Yhteiskunnallinen keskustelu ja toimenpiteet tulisi laajentaa käsittämään vähintäänkin näkyvissä oleviin hankkeisiin Pohjois-Suomessa ja koko arktisella alueella. Työvoiman saatavuuteen liittyvät haasteet Lapissa tulevat potensoitumaan, kun matkailun kasvun ja tiedossa olevien kaivosteollisuuden investointien lisäksi suunnitteilla olevat infra sekä kaivos- ja bioteollisuuden investointihankkeet toteutuvat Suomessa ja muualla arktisella alueella.

Työvoimapula rajoittaa jo kasvua

Lapin yrittäjät katsoo, että kilpailu työvoimasta kiihtyy lähivuosina. Myös kevään PK-yritysbarometrin perusteella Lapissa yli 60 prosenttia yrityksistä arvioi työvoiman saatavuuden rajoittavan merkittävästi tai jossain määrin yrityksen kasvua.

Lapin yrittäjien mukaan työvoimapula on monisyinen ja osin rakenteellinen, eikä se ole ratkaistavissa pelkästään yritysten ja alueviranomaisten toimin. Suomen hallituksen toimenpiteet työnhakijoiden aktivoimiseksi ja kolmansista maista tulevien kausityöntekijöiden palkkaamisen helpottamiseksi ovat oikeansuuntaiset mutta riittämättömät.

– Kun kilpailu ammattitaitoisesta työvoimasta lisääntyy, ovat lähtökohdat kaukana kaupunkiseuduista sijaitsevilla yrityksillä heikommat työvoimasta kilpaileviin muihin työnantajiin nähden.

Kuusikohtainen vaatimuslista

Lapin Yrittäjät ry. esittää Lapissa ja syrjäseuduilla esiintyvän työvoimapulan helpottamiseksi useita käytännön toimia.

  • Hallitus purkaa kannustinloukkuja, jotka vähentävät työn vastaanottamisen houkuttelevuutta ja estävät osa-aikatyön vastaanottamista.
  • Työmarkkinoiden joustoja lisätään mahdollistamalla mm. paikallinen sopiminen myös järjestäytymättömien työnantajien työpaikoilla.
  • Hallitus varaa määrärahan valtion ja kuntien yhteisen asuntotuotannon mahdollistamiseksi alueilla, joissa markkinaehtoinen asuntorakentaminen ei toteudu.
  • Työvoimahallinnossa vahvistetaan toimenpiteitä EU:n sisäisen työvoiman liikkumisen edistämiseksi.
  • Hallitus purkaa EU:n ulkopuolelta tulevan työvoiman tarveharkintaa ja osoittaa lisäresursseja riittävän viranomaisvalvonnan varmistamiseksi.
  • Hallitus selvittää syrjäseutuvähennyksen käyttöönottoa valtionverotuksessa.