Boliden Kokkolan kaatopaikan laajennus tarvitsee päivityksen Natura-arviointiin

Suurteollisuusalueen vaarallisten aineiden kaatopaikka riittää vielä vuoteen 2035 saakka. Aluetta rajaa meri, pohjavesi- ja Natura-alue.

Kokkola
Kuva Bolidenin nykyisestä vaarallisten aineiden kaatopaikasta
Boliden

Boliden Kokkolan vaarallisten aineiden kaatopaikan laajennus tarvitsee myös uuden Natura-arvioinnin. ELY-keskus arvioi ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta antamassaan lausunnossaan, että nykyisen kaatopaikan laajennus merelle tai maalle vaatii uuden Natura2000-arvioinnin.

Uutta arviota ei tarvita, mikäli kaatopaikan laajennus toteutetaan korottamalla nykyinen alue 60 metriä korkeaksi. Tämä on tosin teknisesti vaikeasti toteutettava vaihtoehto.

Ely-keskus toteaa, että jatkotyössä on kiinnitettävä huomiota erityisesti vesien käsittelyyn ja rakenteiden sortumavaaran ehkäisyyn. Lisäksi hankkeen vaikutukset muun muassa alueen tuulivoimaloille tulee huomioida.

Uuden Natura-arvion hyväksyy Ely-keskus.

Kaatopaikka riittää vielä parinkymmenen vuoden tarpeisiin, mutta vaikean rakennuspaikan takia Boliden on jo aloittanut lupaprosessin. Etenkin jarosiitin läjitykseen tarkoitettua kaatopaikkaa rajaavat meri, pohjavesi- ja Natura-alueet.