Kantelu: Vantaalla lastensuojeluilmoitusten käsittelyjonot venyneet jopa neljään kuukauteen, työntekijäpula on krooninen

Vantaa ei näytä päässeen eroon ongelmistaan lastensuojelussa. Sosiaalityöntekijät ovat jättäneet aluehallintovirastoon kantelun, jonka mukaan puutteet näkyvät muun muassa kasvavina asiakasjonoina ja työntekijöiden vaihtuvuutena.

sosiaalityöntekijät
Kuvituskuvan nuori ei liity aiheeseen.
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

Yle on saanut käsiinsä Etelä-Suomen aluehallintovirastoon tehdyn kantelun Vantaan lastensuojelun tolasta.

Kantelun tehneet sosiaalityöntekijät listaavat puutteita uusien asiakkaiden palveluissa lapsiperhetiimissä, jossa käsitellään kaikki Vantaalle tulevat lastensuojeluilmoitukset sekä sosiaalihuoltolain mukaiset palvelutarpeen arviointipyynnöt.

Vantaan perhepalveluiden johtaja Anna Cantell-Forsbom vahvistaa olevansa tietoinen kantelusta.

Kantelun mukaan Vantaalla on jo pidempään ollut vaikeuksia hoitaa saapuneet lastensuojeluilmoitukset määräajassa. Käsittelemättömiä ilmoituksia oli kantelun tekohetkellä noin 300.

Cantell-Forsbomin mukaan kaikki ilmoitukset pystytään käsittelemään lakisääteisessä seitsemässä päivässä, mutta ruuhka syntyy kun palvelutarpeen arvio pitäisi tehdä kolmen kuukauden määräajassa. Näitä palvelutarpeen arvioita odottavia ilmoituksia oli helmikuun lopussa 240.

Käsittelyjonot ovat pisimmillään jopa neljä kuukautta pitkiä.

– Kiireelliset lastensuojeluilmoitukset käsitellään kyllä. Meillä on päivystys, joka on auki 24/7. Kaikki akuutit ja kiireelliset asiat hoidetaan heti, eikä niitä odotuteta jonossa, Cantell-Forsbom sanoo.

Hän myöntää, että tilanne on kestämätön.

– Viimeksi viime viikonloppuna palvelupäällikkömme on itse tehnyt palvelutarpeen arviointeja.

Kantelun tehneet sosiaalityöntekijät ovat huolissaan lasten ja perheiden tilanteesta ja heidän oikeusturvansa toteutumisesta, kun lastensuojeluilmoitusten käsittelyajat venyvät. Sosiaalityöntekijät ovat kannelleet lastensuojelusta aiemminkin.

Lisäksi työtilanne on kantelun mukaan erittäin huolestuttava sosiaalityöntekijöiden työssäjaksamisen ja oikeusturvan suhteen.

Kantelu: Työntekijöistä on pulaa

Perhepalveluiden johtaja Cantell-Forsbom sanoo kokonaisuuden liittyvän siihen, että kantelussa mainittu yksikkö on uusi ja organisaatiouudistuksessa perustettu viime syksynä.

– Samaan hallinnolliseen yksikköön on yhdistetty sekä sosiaalihuoltolain mukaisten ilmoitusten vastaanottaminen että ei kiireellisten lastensuojeluilmoitusten vastaanottaminen.

Vantaan kaupunki päätti viime elokuussa siirtää lastensuojelun arviointitiimit pois lastensuojelun alaisuudesta, aikuissosiaalityön yksikön alaisuuteen. Kantelun mukaan uudessa yksikössä pitäisi olla 12 sosiaalityöntekijää ja 10 sosiaaliohjaajaa. Näin ei kuitenkaan ole. Kantelun tehneiden sosiaalityöntekijöiden mukaan tiimin perustamisen jälkeen ei ole ollut tilannetta, jossa kaikki sosiaalityöntekijöiden virat olisivat olleet täynnä.

Cantell-Forsbomin mukaan tämä pitää osittain paikkansa. Yksikön työntekijäpulaan on nyt palkattu ylimääräisinä työntekijöinä sosiaaliohjaajia ja erityissosiaaliohjaajia, sekä osa-aikaisia sosiaalityöntekijöitä. Cantell-Forsbom myöntää, että työntekijöiden suuri vaihtuvuus ja vakanssien täyttämisen vaikeus ovat pahimmat ongelmakohdat.

Kantelun tehneiden sosiaalityöntekijöiden mukaan 22 hengen tiimissä on pahimmillaan ollut kaksi sosiaalityöntekijää. Kantelun mukaan heitä on kuusi, joista kolme on muodollisesti päteviä. Näistäkin kolmesta muodollisesti pätevästä kaksi irtisanoutui helmikuussa.

Tämä vaikeuttaa lastensuojeluilmoitusten käsittelyä nimenomaan siinä vaiheessa, kun pitäisi tehdä palvelutarpeen arviointi.

– Tiimissä on kyllä sosiaaliohjaajia, jotka pystyvät lakisääteisessä seitsemässä päivässä käsittelemään lastensuojeluilmoituksia. Mutta jos viikon sisällä tehdystä arviosta seuraa se, että pitäisi tehdä palvelutarpeen arviointi lakisääteisessä kolmessa kuukaudessa, niin siinä on kipukohta.

– Silloin pitää olla nimenomaan kelpoinen, virassa oleva sosiaalityöntekijä, joka voi tehdä palvelutarpeen arvioinnin. Nämä vakanssit ovat meillä osittain täyttämättä. Lapsiperheiden tiimistä puuttuu puolet sosiaalityöntekijöistä, kertoo Cantell-Forsbom.

Myös tiimin kaksi johtavaa sosiaalityöntekijää on kantelun mukaan irtisanoutunut ja tiimin sosiaalityön esimies lopetti työnsä tammikuussa.

Perhepalveluiden tulosalueen johtajan Cantell-Forsbomin mukaan yksikköön on saatu nyt uusi esimies. Hän aloitti työnsä viikko sitten. Muutkin rekrytoinnit ovat käynnissä. Lisäksi yksikköön on siirretty lisäresursseja ja palvelutarpeen arviointeja tehdään ostopalveluina.

"Olisi voitu ohjata muuallekin"

Cantell-Forsbom kertoo käyneensä läpi tapauksia, joita kyseisessä yksikössä käsitellään. Hän arvioi, että jonoon on jäänyt ehkä hieman tarpeettomasti odottamaan palvelutarpeen arviointia sellaisiakin ilmoituksia, jotka olisi voitu ohjata suoraan muuallekin.

– Esimerkiksi tällainen tapaus, jossa vanhemmat olivat eronneet riitaisasti, joka heijastui lapsen käyttäytymiseen. Koulusta tehtiin lastensuojeluimoitus. Ehkä siinä olisi voinut ohjata vaikka perheneuvolaan, missä olisi voitu käydä kokonaisuutta läpi lapsen ja vanhempien kanssa, sen sijaan että tehtiin ilmoitus tähän yksikköön, Cantell-Forsbom miettii.

Osittain ilmoitussuma johtuu Cantell-Forsbomin mukaan siitä, ettei tiimissä toistaiseksi ole päteviä sosiaalityöntekijöitä arvioimassa palvelun tarvetta.

– Totta kai ihmiset ovat oikeutettuja palveluihin, joita he eivät meidän prosessiemme toimimattomuuden takia saa. Kampaamme nyt koko prosessimme sujuvuutta, ettei tällaisia tilanteita pääsisi enää syntymään, Cantell-Forsbom kertoo.

Artikkelia täydennetty kello 14:02