Valmennuskursseja yhä nuoremmille opiskelijoille – "Kilpailu siirtyy jo peruskouluun asti"

Opiskelijavalintojen uudistus lisää ylioppilastodistuksen painoarvoa korkeakouluun pääsemisessä. Seurauksena lukiolaisten valmennuskurssien suosio on kasvanut, valmennuskursseja järjestävät yritykset kertovat.

ylioppilaskirjoitukset
Oppilaita koululuokassa.
Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Opetusministeriön opiskelijavalintojen uudistuksen myötä yhä harvempi pääsee jatkossa korkeakouluun pääsykokeen kautta ja esimerkiksi ylioppilaskokeen arvosanojen painoarvoa lisätään.

Se on mahdollisesti huono uutinen yrityksille, jotka tarjoavat valmennuskursseja pääsykokeisiin valmistautuville.

– Sanomattakin on selvää, että se vaikuttaa kun osa markkinasta lähtee pois. Miten se vaikuttaa, sitä ei tiedä kukaan, sanoo valmennuskursseja tarjoavan Eximian toimitusjohtaja Pasi Petäjä.

Voi käydä niinkin, että markkinat kasvavat.

Valmennuskursseja tarjoavan Eximian toimitusjohtaja Pasi Petäjä.

Toisaalta pääsykokeisiin valmentavien kurssien suosio saattaa laskea. Toisaalta abiturienteille tarjottavien abikurssien suosio saattaa nousta. Petäjän mukaan niin on nyt jo käynyt, vaikkei hän Eximian tarkkoja lukuja kerrokaan.

– Nähdään jo nyt, että kurssien kysyntä on kasvanut kymmenillä prosenteilla.

Samaa sanoo valmennusta yksityisopetuksena tarjoavan Uplussan toimitusjohtaja Joel Wulff: Abien kiinnostus maksulliseen valmennukseen kasvaa.

– Puhutaan kymmenistä prosenteista. Kysyntä on kasvanut selvästi viime vuoteen, Wulff sanoo.

Kehityssuunta saattaakin lopulta koitua taloudellisesti yritysten eduksi, Petäjä arvelee.

– Voi käydä niinkin, että markkinat kasvavat. Korkeakouluihin hakee joka vuosi noin 40 000. Lukiolaisia on sata tuhatta.

Eximia järjestää tällä hetkellä 40 abikurssia vuodessa. Petäjän mukaan määrää aiotaan nostaa.

– Lisätään merkittävästi tarjontaa siellä, sekä mahdollisuutta suorittaa kursseja etänä.

Myös alan suurin yritys eli Valmennuskeskus on valmiina kasvattamaan lukioilaisille kohdistettujen kurssiensa määrää.

– Meillä on abikursseja jo nyt, ja valmius kasvattaa niiden määrää. Abikursseista voidaan tehdä myös pitkäkestoisempia ja laajempia, sanoo Valmennuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Nousiainen.

"Kilpailu siirtyy jo peruskouluun asti"

Opetusministeriö perustelee (siirryt toiseen palveluun) opiskelijavalintojen uudistusta muun muassa sillä, että uudistus vähentää maksullisten valmennuskurssien tarvetta ja siten asettaa vähempivaraisista perheistä tulevat eriarvoiseen asemaan.

Eximian toimitusjohtajan mielestä uudistus ei poista epätasa-arvoa, vaan ainoastaan siirtää maksullisen valmennuksen tarpeen aiempaa nuoremmille.

– Ollaan siinä tilanteessa, että skabaa käydään jo lukiossa. Käytännössä sun opiskelijakaverit lukion pitkän matikan tunneilla kilpailee sun kanssa niistä samoista opiskelupaikoista.

– Voidaan päätellä, että moni oppilas tuntee jatkossa painetta suoriutua lukiotasolla. Että pitää aikaisemmassa vaiheessa tietää, mitä opiskella lukiovaiheessa, sanoo Uplussan toimitusjohtaja Joel Wulff.

Valmennuskeskuksen toimistusjohtaja Janne Nousiainen uskoo, että kilpailu on siirtymässä jo lukiota varhaisemmalle asteelle eli yläkouluun.

– Meidän näkemyksen mukaan kilpailu siirtyy jo peruskouluun asti kun nuoret alkavat kilpailla siitä kuka pääsee hyviin lukioihin, Nousiainen sanoo.

Eximian Pasi Petäjä arvelee, että uudistus asettaakin lukiot entistä kovemman paineen alle.

– Onko pienissä lukioissa samat resurssit antaa vastaavaa koulutusta kuin suurissa? Pitäisi olla, mutta onko?

Valmennuskurssien täsmämarkkinointia nuorten vanhemmille

Opiskelijavalintojen uudistus on tarkoitus toteuttaa vuoteen 2020 mennessä, mutta linja näkyy jo. Yo-todistus on jo nyt pääväylä esimerkiksi kauppatieteelliseen korkeakouluun.

Kehityssuunta tarkoittaa myös sitä, että valmennuskurssien markkinointia kohdistetaan entistä nuorempiin, tai heidän vanhempiinsa.

– Uuteen palveluun kun panostetaan, joudutaan niistä myös kertomaan. Toisaalta on niitä kysyttykin, sanoo Eximian toimitusjohtaja Pasi Petäjä.

Lukiolaisten vanhemmat ja täysi-ikäiset abit ovat saattaneet jo huomata valmennuskurssien mainokset etenkin nyt, kun yhteishaku on käynnissä.

– Digimarkkkointi mahdollistaa sen, että tavoittaa henkilöt, jotka ovat juuri sillä hetkellä aihealueesta kiinnostuneita, sanoo Uplussan toimitusjohtaja Joel Wulff.

Entä tullaanko valmennuskurssien tarjontaa kasvattamaan jo peruskouluikäisille?

– Sanotaanko, että sitä nappia ei olla vielä painettu. Tämä vuosi ehkä menee vielä vanhan tavan mukaan, sitten muutos alkaa olla käsillä, Eximian Petäjä arvelee.

Nuorilta tyrmäys valintakokeista luopumiselle: "Pääsykoe on hyvä niille, jotka tulevat järkiinsä myöhemmin"

Ylioppilastodistuksen vaikutus jatko-opintoihin näkyy jo kirjoituksissa: "Niihin panostetaan enemmän"

Matematiikalle esitetään ylivaltaa yliopistojen valinnoissa