Hyppää sisältöön

Tutkimus: Ylipainoinen lapsi voi olla myös ikäisiään heikompi lukija

Poikien korkeampi rasvaprosentti on tuoreiden tutkimusten mukaan yhteydessä heikompaan lukutaitoon. Liikunnan lisääminen voikin olla lääke myös lukemiseen.

Itä-Suomen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston tutkimusten mukaan lapsen korkea kehon rasvaprosentti oli yhteydessä heikompaan lukutaitoon 6–8-vuotiailla pojilla. Kuva: Emilia Malin / Yle

Lapsuusajan monipuolinen liikunta näyttää tukevan paitsi motoristen taitojen myös lukutaidon kehitystä, selviää kahdesta tuoreesta tutkimuksesta.

Itä-Suomen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston tutkimusten mukaan lapsen korkea kehon rasvaprosentti oli yhteydessä heikompaan lukutaitoon 6–8-vuotiailla pojilla. Yhteys selittyi liikapainoisten lasten heikommilla motorisilla taidoilla.

– Mitä enemmän rasvaa pojilla oli, sitä huonompia tuloksia he saivat lukutaidossa. Tytöillä samoja yhteyksiä ei nähty, kertoo tutkijatohtori Eero Haapala Jyväskylän yliopistosta.

– Tiedetään, että aivojen kehitys ja motorinen kehitys kulkevat aika lailla käsi kädessä. Samat aivoalueet liittyvät sekä motorisiin taitoihin että kognitioon ja oppimiseen, Haapala kuvaa.

Erityisesti poikien motoristen taitojen kehittäminen näyttäisi tukevan lukutaitoa koulutaipaleen alussa.

Eero Haapala

Tutkija arvioi, että tyttöjen ja poikien eroa selittää aivojen kehityksen eritahtisuus.

– Tytöt ja pojat kypsyvät eri tavalla. Voi olla, että jos tyttöjä olisi tutkittu hieman aiemmin, samankaltaisia yhteyksiä olisi havaittu, Haapala uumoilee.

Nyt tyttöjen osalta todettiin alustavasti, että samantyyppisiä tekijöitä voi löytyä maksasta.

– Tytöillä alustava tulos oli, että maksan rasvoittumista kuvaava entsyymi on heillä yhteydessä lukutaitoon, mutta se ei ollut yhtä voimakas kuin pojilla ja vaatii lisää tutkimusta, Haapala sanoo.

Käytännön sovelluksia syytä tutkia

Tutkimuksissa tarkasteltiin yhteensä 175 kuopiolaislapsen kehon rasvakudoksen määrää sekä useiden muiden valtimotautien vaaratekijöiden yhteyksiä luku- ja laskutaitoon.

Tulokset julkaistiin kansainvälisessä Journal of Sports Sciences -lehdessä (siirryt toiseen palveluun).

Motoristen taitojen kehittymistä tukee parhaiten päivittäinen liikunta, jonka positiivinen vaikutus motorisiin ja kognitiivisiin taitoihin on jo aiemmasta tutkimuksesta tunnettu ilmiö.

– Tiedetään, että yksittäisen liikuntasuorituksen jälkeen muisti toimii paremmin ja tarkkaavaisuus on parempaa. On myös alustavaa näyttöä siitä, että liikunta voi tukea lukemaan oppimista. [Nyt saatujen] tulosten perusteella erityisesti poikien motoristen taitojen kehittäminen näyttäisi tukevan lukutaitoa koulutaipaleen alussa.

Haapalan mukaan lisätutkimusta pitäisi tehdä myös hyvin käytännöllisistä näkökulmista, esimerkiksi siitä miten motoristen ja kognitiivisten taitojen oppimista voitaisiin tukea koulupäivän lomassa.

– Tehdäänkö motorisesti haastavampia asioita, tai onko hyötyä siitä, että tehdään jotain liikunnallista muutama minuutti tunnin alussa, hän luonnehtii.