Pala suomalaista teollisuushistoriaa uhkaa kadota: Metsäyhtiö haluaa purkaa harvinaiset rakennukset

Kemin Metsä Groupin alue on valtakunnallisesti tunnustettu kulttuuriympäristö. Purettavaksi on ehdotettu viisi rakennusta, jotka ovat osa Karihaaran vanhaa tehdasyhdyskuntaa.

kulttuuriympäristö
Leipomo ja lihakauppa, rakennettiin vuonna 1913.
Leipomo ja lihakauppa rakennettiin vuonna 1913.Heidi Hannukainen / Yle

KemiHarvinainen teollisuushistorian alue halutaan purkaa pohjoisen teollisuuskaupungissa Kemissä. Metsäyhtiö Metsä Group on pyytänyt kaupungilta lupaa purkaa yli sata vuotta vanhoja, suojeltuja rakennuksia. Museoviraston mukaan rakennukset ovat osa Kemi Oy:n Karihaaran tehdasyhdyskuntaa, joka on valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö.

Metsä Group on hakenut lupaa poiketa rakennuksia koskevista suojelumerkinnöistä, jotta se pystyisi purkamaan viisi huonokuntoista rakennusta Hiilimöstä ja sen lähiympäristöstä.

Yhtiö haluaisi purkaa työnjohtajakerhon, Junton saunan, entisen leipomon, virkailijakerrostalon ja Karila-nimisen rakennuksen, vaikka se on vuonna 2002 sopinut rakennusperinnön turvaamisesta.

Yhtiö on perustellut asiaa muun muassa rakennusten huonolla kunnolla, sopivan käyttötarkoituksen puuttumisella, vaadittavien korjausten laajuudella ja rakennusten aiheuttamalla turvallisuusriskillä.

Harvinainen teollisuushistorian kohde

Kemin historialliselta museolta kerrotaan, että alue on Suomen mittapuulla harvinainen teollisuushistoriallinen kohde, jonka merkitystä teollisuusmatkailun kohteena ei voi vielä lopullisesti arvioida.

– Mielestämme aluetta tulisi kunnostaa ja kehittää tulevaisuuden teollisuusmatkailun tarpeita silmällä pitäen, toteaa Kemin historiallisen museon museotyöntekijä Timo Hietala.

Arvokkaaksi rakennukset ja ympäristön tekee niiden koskemattomuus ja kokonaisuus. Yksittäisinä rakennusten arvo on pienempi kuin alueen kokonaisarvo. Museovirasto painottaa, että kyseessä on yksi harvoja kokonaisuuksia, mitä Suomessa on enää olemassa.

Museot: Alue on jätetty rapistumaan

Purkupyyntöä käsiteltiin Kemin kaupungin teknisessä lautakunnassa tiistaina. Metsäyhtiö ei saanut kaupungilta lupaa purkaa suojeltuja rakennuksia.

Kemin kaupungin tekninen lautakunta päätti, että se ei myönnä yhtiölle lupaa poiketa suojelumerkinnöistä. Kaupungin mukaan rakennusten suojelu tulisi ratkaista asemakaavoituksella, jolloin kulttuurihistoriallisesti arvokas alue voitaisiin käsitellä kokonaisuutena.

Kemin historiallisen museon, Tornionlaakson maakuntamuseon ja Lapin ELY-keskuksen mukaan rakennukset on säilytettävä. Museoiden mukaan rakennusten ylläpito on ollut puutteellista vastoin sopimusta, jonka Metsäliitto Osuuskunta on allekirjoittanut vuonna 2002. Tuolloin yhtiö sopi Museoviraston kanssa turvaavansa rakennusperinnön entisen tehdasyhdyskunnan alueella.

Museovirasto toteaa lausunnossaan, että metsäyhtiö voisi purkaa neljä nyt esittämästään viidestä rakennuksesta niiden heikon kunnon ja kunnostustöiden vaativuuden takia.

– Kemin Hiilimön alueen historia kuitenkin ohentuu purkamisten myötä ja samalla menetetään valtakunnallisestikin erityistä ja arvokasta kulttuurihistoriaa. Mahdollinen purkaminen ei poista perusteita vaalia alueen kokonaisuutta ja säilyviä rakennuksia valtakunnallisesti merkittävänä kulttuuriympäristönä, toteaa Museovirasto omassa lausunnossaan.

Metsä Groupista ei ole haluttu vielä tässä vaiheessa kommentoida, mitä rakennuksille tapahtuu tulevaisuudesta. Yhtiön mukaan ensin perehdytään Kemin kaupungin teknisen lautakunnan päätökseen.