Kolarin kaivosinfoa seurasi noin 70 kiinnostunutta

Kunta levittää kaivoskeskustelua myös uusiin kanaviin, Facebookiin ja Youtubeen.

kaivostoiminta
Kolarin kunnanjohtaja Antti Määttä (vas.) ja kaavanlaatija Matti Kautto Rambollilta.
Kaivoshankkeen esittelytilaisuuteen tuli paikalle yli 40 ihmistä.Milla Salo / Kolarin kunta

Hannukaisen kaivoshankkeesta keskusteltiin maanantai-iltana vilkkaasti Kolarin kunnan valtuustosalissa. Kaivoskaavan tehnyt Ramboll esitteli kuntalaisille ja vapaa-ajan asukkaille kolmea eri kaavaehdotusta. Tilaisuutta seurasi paikan päällä ja sosiaalisessa mediassa yhteensä noin 70 ihmistä.

Kolarin kunta oli järjestänyt kaivostilaisuudesta myös live-lähetyksen Facebookiin, ja sielläkin tilaisuutta seurasi enimmillään 28 kiinnostunutta.

Ehkäpä nuoren kunnanjohtajan ansiosta kunta on käyttänyt erilaisia uusia tiedottamisen kanavia luovasti. Myös Youtubeen on tehty videoita, joissa ääneen pääsee sekä kaivoksen vastustajia että kannattajia.

Mökkiläiset aktiivisina

Moni kuntalainen näytti olevan sitä mieltä, että parhaiten hankkeesta saa tietoa tulemalla paikan päälle valtuustosaliin. Mukana oli myös yhdeksän kunnanvaltuutettua, sekä kunnan ja kaivosyhtiön väkeä.

Kolarin kunnan toimittajan Milla Salon mukaan maanantaisessa tilaisuudessa eniten kysymyksiä esittivät vapaa-ajan asukkaat. He kysyivät kaivoksesta myös asioita, jotka eivät liittyneet suoraan kaavaehdotukseen.

Yleisesti ottaen Hannukaisen alueen mökkiläisiä harmittaa se, että kaivoshanke alentaa heidän vapaa-ajankiinteistöjensä arvoa. He laskevat, että kaivos pilaa kiinteistökaupat 30 vuodeksi.

Meneekö maisema pilalle?

Myös esimerkiksi kaivoksen sivukivikasat huolestuttavat Kolarissa, ja tilaisuudessa kysyttiin, miten estetään pölyn leviäminen sivukivikasoista tuulen mukana mökeille saakka.

Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-altaan vuodot ovat ihmisten hyvässä muistissa. Hannukaisen kaivoksestakin haluttiin tietää, millaiset pohjarakenteet sen altaisiin tulee.

Muita kysymysten aiheita olviat muun muassa, miten sivukivikasat maisemoidaan, millainen työryhmä on arvioinut kaivoksen maisemavaikutuksia ja miten mökkiläisiä on kuultu kaavoituksessa.

Valitus hallinto-oikeudessa

Oliko tilaisuudella ja keskustelulla sitten merkitystä? Kunnanjohtaja Antti Määtän mukaan koko kaivoshanketta valmistellaan Kolarissa ajan kanssa keskustellen, ja silloin sillä on merkitystä.

Hannukaisen rautakaivoksen uutta kaavaa on valmisteltu Kolarissa jo seitsemän vuotta. Uusin kaavaehdotus on esillä vappuaattoon saakka. Kaivos on jo saanut kaivospiiripäätöksen ja siitä on valitettu viime syksynä hallinto-oikeuteen.