Hyppää sisältöön

Homopareja vihkineen kohupappi Sadinmaan rangaistusta ei peruta

Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin päätös syntyi äänestämällä ja piispa Teemu Laajasalon tuella.

Kai Sadinmaa sai Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta vakavan moitteen syyskuussa. Kuva: Yle

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli pitää voimassa pastori Kai Sadinmaalle annetun vakavan moitteen. Tuomiokapituli hylkäsi Sadinmaan oikaisuvaatimuksen äänin 4-3. Piispa Teemu Laajasalo äänesti moitteen säilyttämisen puolesta.

Sadinmaa vaati, että Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli peruu hänelle annetun vakavan moitteen sillä perusteella, että se ei perustu mihinkään lakiin. Sadinmaa katsoi oikaisuvaatimuksessaan, että vakava moite on rangaistuksen luonteinen seuraamus.

Sadinmaa katsoo myös, että koska hän ei rikkonut lakia, ei hän siksi rikkonut pappislupaustakaan.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli (siirryt toiseen palveluun) antoi syyskuussa Sadinmaalle vakavan moitteen pappislupauksen rikkomisesta, koska hän oli vime vuoden kevään ja kesän aikana vihkinyt kirkolliseen avioliittoon kolme samaa sukupuolta olevaa paria.

Tuomiokapitulin jäsenten enemmistön mukaan vakavaa huomautusta ei ole aihetta perua. Lainsäädännön ja kirkon omien määräysten välillä ei enemmistön mukaan ole sellaista ristiriitaa, että tuomiokapitulin päätös olisi lainvastainen.

Enemmistön mukaan avioliittolain muutos ei velvoita kirkkoa muuttamaan avioliittokäsitystään, vaan kirkko päättää asiasta perustuslain mukaisesti uskonnonvapauden ja kirkon itsehallinnon puitteissa.

Enemmistö pitää Sadinmaalle annettua vakavaa moitetta tuomiokapitulin antamana ohjauksena.

Kolme jäsentä halusi poistaa moitteen

Tuomiokapitulissa vähemmistöön jääneet kolme jäsentä halusivat poistaa syyskuussa tehdyn päätöksen.

He katsovat, että Sadinmaa toimi Helsingin piispana aiemmin toimineen Irja Askolan antaman ohjeistuksen vastaisesti, mutta hänen ei kuitenkaan voida katsoa menetelleen kirkkolain ja pappisviran velvollisuuksien vastaisesti.

Vähemmistö katsoo, että Sadinmaa on joutunut toimimaan oikeudellisesti epäselvässä ja kiistanalaisessa tilanteessa ja tehnyt ratkaisun painottaen kirkon jäsenten yhdenvertaista kohtelua. Äänestyksen hävineet jäsenet jättivät päätökseen eriävän mielipiteen.

Asianajaja Juha-Pekka Hippi kertoo, että Sadinmaa on tyytymätön tuomiokapitulin päätökseen ja muutoksenhakumahdollisuudet siihen selvitetään.

Siviilioikeuden emeritusprofessori Urpo Kangas kyseenalaisti jo syksyllä tuomiokapitulin ratkaisun.

Kangas sanoi, että Sadinmaan saama vakava moite ei ole kirkkolakiin perustuva rangaistus, eikä mihinkään muuhunkaan virkamiesoikeudelliseen järjestelmään perustuva rangaistus, eikä se siten ole oikeudellisesti kestävä.

Kangas on yksi asiantuntijoista, joita Kirkkohallitus käytti, kun se teki kirkolliskokoukselle selvityksen (siirryt toiseen palveluun) avioliittolain muutoksen vaikutuksista kirkolle.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli päätti ensimmäisenä Suomessa samaa sukupuolta olevia pareja vihkineen papin rankaisemisesta.

Lisätty tieto piispa Teemu Laajasalon kannasta klo 15.34 ja Kai Sadinmaan kannasta klo 16.06.

Lue aiemmat jutut:

.
.