Ahvenanmaasta Suomen seuraava vientimenestys? Maakunta siirtyy uusiutuvaan energiaan, ja malli halutaan myydä Kiinaan ja Intiaan

Maakunnasta kaavaillaan joustavan energiajärjestelmän testialuetta. Päämääränä on, että vuoteen 2025 mennessä Ahvenanmaa tuottaa kaiken tarvitsemansa energian uusiutuvilla luonnonvaroilla.

uusiutuvat energialähteet
Tuulivoimala Ahvenanmaalla
Ahvenanmaalle aiotaan rakentaa lisää tuulivoimaloita.Ulf Weman / Yle

Ahvenanmaasta puuhataan kovaa vauhtia Suomen näyteikkunaa vihreään tulevaisuuteen.

Maakunta pyrkii luopumaan fossiilisten energialähteiden käytöstä ja siirtymään kokonaan uusiutuvaan energiaan vuoteen 2025 mennessä. Mikäli tässä onnistutaan, Ahvenanmaan malli halutaan myydä Kiinan ja Intian kaltaisille kehittyville markkinoille.

Maakunnan uudeksi perusvoimaratkaisuksi kaavaillaan tuulivoimaa, jota täydennettäisiin aurinko- ja bioenergialla.

Tällä hetkellä yli 70 prosenttia Ahvenanmaan tarvitsemasta sähköstä tuodaan yhdellä kaapelilla Ruotsista. Ahvenanmaan maakuntahallituksen päämäärä on, että tulevaisuudessa tätä kaapelia ei enää tarvittaisi.

– Täydellisen omavaraisuuden saavuttaminen on suuri haaste. Tällaiselle ratkaisulle on kysyntää maailmalla. Etenkin Kiinassa ja Intiassa, mutta myös Yhdysvalloissa, kertoo hanketta koordinoivan Click Innovation -yhtiön toimitusjohtaja Tommy Jacobson.

Suomessa moni kunta lienee kiinnostunut Ahvenanmaan ratkaisuista.

Manner-Suomessa 39 kuntaa on asettanut tavoitteekseen 80 prosentin päästövähennykset vuoden 2007 tasosta. Tähän pyritään vuoteen 2030 mennessä.

Saaret kiinnostavat

Ilmastonmuutoksen aikakaudella saaret ovat alkaneet kiinnostaa uusien energiaratkaisujen kokeilualustoina. Ajatus on, että saarella hyväksi havaitut ratkaisut voidaan myöhemmin siirtää isompaan mittakaavaan mantereelle.

Asiantuntijoiden mukaan Ahvenanmaa on hyvä testialue, sillä sieltä löytyy täysin toimiva, monipuolinen yhteiskunta. Vajaan 30 000 asukkaan maakunnan suhdeluku Manner-Suomeen on 1:200.

– Jos hankkeessa on piileviä ongelmia, ne paljastuvat Ahvenanmaan kokoluokassa. Sitä pienemmillä saarilla tehtävät kokeilut eivät välttämättä vielä kerro, onnistuuko ratkaisujen siirtäminen mantereelle, arvioi työ- ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies Pentti Puhakka.

Esimerkiksi Tanskassa sijaitseva Samsøn saari saa jo nyt liikennettä lukuunottamatta kaiken tarvitsemansa energian uusiutuvista lähteistä: tuulesta, auringosta ja biomassasta. Samsøn reseptistä voi lukea lisää tästä Ylen jutusta.

Samsøn menestystarina perustuu kuitenkin pitkälti voimaloiden yhteisomistukseen. Sellaista on vaikea siirtää selvästi isompaan mittaluokkaan.

Ahvenanmaalle kaavailtavien voimaloiden tuleva omistuspohja on toistaiseksi auki. Click Innovation -yhtiön Jacobson uskoo, että asukkaiden yhteisomistus voi tulla kyseeseen myös Ahvenanmaalla.

– Energiayhteisöissä on vielä tiettyjä lainsäädännöllisiä esteitä, jotka vaikeuttavat ihmisten ryhtymistä osuuskuntamaisiksi tuottajiksi. Mutta ilman muuta se parantaisi energialaitosten hyväksyttävyyttä asukkaiden keskuudessa, Jacobson arvioi.

lehmiä
Tanskalaisella Samsøn saarella tuulivoima on mahdollistanut energiaomavaraisuuden.Antti Haanpää / Yle

Lisää joustoa älykkäästä verkosta

Siirtyminen tuulivoimaan ei ole kuitenkaan helppoa edes Ahvenanmaan kaltaisella tuulisella seudulla.

Ongelma on se, miten tasataan sääolosuhteiden ja vuodenaikojen vaihtelun aiheuttamia tuotanto- ja kulutushuippuja. Joulukinkkua ei voi edelleenkään paistaa kesällä tuotetulla aurinkosähköllä, sillä energian varaaminen näin pitkäksi aikaa ei ole nykyteknologialla mahdollista.

Ratkaisuksi ongelmaan Ahvenanmaalla aiotaan kokeilla joustavaa energiajärjestelmää, joka reagoi reaaliajassa tarjolla olevan sähkön määrään.

Älykkään energiaverkon perusajatus on parantaa tiedonkulkua energiaa tuottavien ja sitä kuluttavien yksiköiden välillä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun pilvi menee aurinkopaneelin eteen, sähkönkäyttäjän kotona jokin juuri sillä hetkellä vähemmän tärkeä laite napsahtaa pois päältä. Kaikkien pakastimien ja lämmityslaitteiden ei tarvitse olla päällä koko ajan.

Päästäkseen irti fossiilisista energialähteistä Ahvenanmaan täytyy myös pystyä varastoimaan tarjolla olevaa energiaa silloin, kun sitä on.

Laskelmien mukaan Ahvenanmaalla on vuodessa keskimäärin vain kuutisen päivää, jolloin uusiutuvat energialähteet eivät tuota tarpeeksi sähköä.

– Se on vajaa viikko, kun aurinkoa tai tuulta ei ole tarpeeksi. Tällöin joudumme turvautumaan biokaasuun tai johonkin muuhun ratkaisuun, arvioi hanketta Ahvenanmaan maakuntahallituksessa vetävä Johnny Lindström.

Työ- ja elinkeinoministeriön Pentti Puhakka sanoo, että esimerkiksi vanhoja kaivoksia voidaan hyödyntää energian taltioimiseen.

– Silloin kun energiaa ei tarvita, sillä voidaan siirtää vesimassoja ylemmäs. Niihin varastoitunut energia voidaan myöhemmin hyödyntää vesivoimana.

Sähkö muuttuu palveluksi

Ahvenanmaalla kunnianhimoinen päämäärä on muuttaa asukkaiden ja yritysten tapaa suhtautua energiaan.

Tulevaisuudessa asukas ostaisi kilowattien sijaan palvelun: esimerkiksi tietyn lämpötilan asuntoonsa tai tietyn määrän saunakertoja viikossa.

Click Innovation -yhtiön Tommy Jacobson vertaa tätä tietoliikenneyhteyksissä tapahtuneeseen muutokseen.

– Enää ei puhuta megatavuista vaan palveluista. Ihmiset maksavat Netflixin käytöstä, koska he haluavat katsoa elokuvia. Heitä eivät niin kiinnosta sen vaatimat datamäärät. Sama kehitys tulee tapahtumaan energian kanssa, Jacobson sanoo.

Mikäli tällainen uudenlainen ekosysteemi onnistutaan luomaan Ahvenanmaalle, se toimisi suomalaisille yrityksille ainutlaatuisena kokeilualustana. Hankkeen toivotaan houkuttelevan myös ulkomaalaisia yrityksiä testaamaan uusia palveluitaan Ahvenanmaalla.

Aikataulu on kuitenkin haastava.

– Meidän on oltava hyvin pitkällä vuoteen 2025 mennessä. Jos täysin itsenäinen ja täysin uusiutuvaan energiaan perustuva järjestelmä saadaan toimintaan vasta 2030, se ei välttämättä enää ole ainutlaatuinen ympäristö. Samanlaisia kokeiluja on käynnissä muuallakin, Jacobson sanoo.

Lue lisää:

Jørgen ja Inge löivät rahansa yhteen, ja tanskalaisella saarella tehtiin vihreä vallankumous – "Tuulivoimalan melu lakkaa ärsyttämästä, kun se tietää rahaa"