Hyppää sisältöön

Koirankakkapussi päätyy usein metsään: "Ei ihminen pitkään pitele kädessään lämmintä tuotetta"

Koirankakkapussin materiaalilla on merkitystä, samoin sillä, mihin koko tuotoksen voi laittaa.

Koirankakka herättää vuosittain paljon keskustelua. Nyt puhutaan koirankakkapusseista. Kuva: Ensio Karjalainen / Yle

Koirankakkapussi sisältöineen päätyy hyvin usein luontoon. Joillakin koiranomistajilla on taipumus nakata pussi metsään, jos jätökselle ei löydy nopeasti roska-astiaa.

Vuosia sitten muoviset pussit olivat vielä ongelma, sillä ne eivät hajonneet luontoon. Nykyisin valmistetaan päääsääntöisesti biohajoavia koirankakkapusseja.

– Biohajoavat pussit häviävät luontoon, mutta jätösten heittäminen minkäänlaisessa pussissa ympäristöön ei ole suotavaa. Biohajoavat pussit ovat hyvä ratkaisu silloin, kun ne päätyvät kompostiin, sanoo Valtion Teknillisen tutkimuskeskuksen tutkijaprofessori Ali Harlin.

Käytännöt vaihtelevat kunnissa

Ohjeet koirankakan hävittämiseen ovat Suomessa toistaiseksi hajanaiset. Osa kunnista ja taloyhtiöistä on ohjeistanut jätehuoltonsa niin, ettei biohajoavia pusseja sisältöineen saa laittaa biojätteen sekaan. Biohajoavan materiaalin päätyminen esimerkiksi sekajätteen joukkoon ei ole kuitenkaan kiellettyä.

– Oulussa riittää, että koirankakka otetaan pois kaduilta ja puistoteiden varsilta. Kaikki koirankakka menee sekajätteeseen ja sieltä polttoon, sanoo kaupungin ympäristöjohtaja Leena Tuuri.

Koirankakkapusseja kerätään julkisilla alueilla erillisiin roskakoreihin. Usein roskikset täyttyvät ääriään myöten. Kuva: Mari Siltanen / Yle

Koirankakkapusseja valmistavan Plastiroll Oy:n vientipäällikkö Jukka Suvisalmen mukaan takavuosina jätehuollon parissa työskentelevien mielipiteet biomuovin käytöstä jätehuollossa olivat epämääräisiä. Osa vastasi, että biohajoavan pussin voi laittaa kompostiin esimerkiksi kerrostaloissa, osa kielsi sen.

Kakka on paketoitava.

Ali Herlin

– Me päätimme tuoda joka tapauksessa biohajoava pussin markkinoille, koska se hajoaa luontoon esimerkiksi koirankakan ympäriltä, päätyi pussi mihin tahansa, Jukka Suvisalmi kertoo.

Tutkijaprofessori Ali Harlin laittaisi biohajoavan koirankakkapussin sisältöineen niille varattuun astiaan.

Muovipakkaus päätyy kiertoon

Harlin toteaa, että EU:ssa parhaillaan uusittava muovistrategia keskittyy ainoastaan muovimateriaaleihin ja niiden kierrätykseen, ei jätteenkäsittelyyn yleisesti.

Koirankakka herättää tunteita. Asian puolesta toimitaan monin tavoin. Kuva: Jari Peltoranta

Uusiutuvan eurooppalaisen muovistrategian mukaan kaikkien EU:n markkinoilla olevien muovipakkausten on oltava kierrätettäviä vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi ohjeistuksella halutaan vähentää kertakäyttöisten muovituotteiden kulutusta ja rajoittaa mikromuovien tarkoituksellista käyttöä. Biohajoavat muovit täydentävät Harlinin mukaan ratkaisuja ongelmatapauksissa.

– Jätteidenkäsittelydirektiivit ovat olleet voimassa jo reilut kymmenen vuotta. Niiden mukaan orgaanista jätettä ei saisi mennä maan täytteeseen, ja kompostoitava jäte pitäisi kompostoida. Lisäksesi eloperäinen jäte, kuten kakka on paketoitava, ettei se aiheuta vaaraa jätteitä käsitteleville työntekijöille, Harlin muistuttaa.

Selkeä ohjeistus olisi tervetullut

Harlin harmittelee, etteivät biohajoavia pusseja (siirryt toiseen palveluun) (Suomen Pakkausyhdistys) valmistavat tahot ohjeista kuluttajia tarpeeksi hyvin pussien käyttööön. Hänen mielestään ei olisi iso vaiva painattaa pussin kylkeen selkeästi tieto, miten siitä sisältöineen hankkiudutaan eroon.

Kansainvälisillä markkinoilla toimivan Biobag Finlandin toimitusjohtaja Jouni Riutta toteaa, että heidän koirankakkapussista löytyy yhdeksällä eri kielellä toteamus ”heitä pussi jäteastiaan.”

– Erikseen suomen kielellä tehtävä tarkka ohjeistus koirankakkapusseissa kävisi kovin kalliiksi, Riutta vastaa.

Biohajoavat koirankakkapussit ovat luontoystävällisiä. Kuva: Hillevi Antikainen / Yle

Ali Harlin sanoo, että valitettavati ihmisten suhtautuminen poistettaviin materiaaleihin on välinpitämätön.

– Ei ihminen pitkään pitele kädessään lämmintä tuotetta. Kyllä hän haluaa siitä eroon mahdollisimman pian.

Termit ovat hankalia

Harlinin mukaan ”bio” terminä johtaa usein kuluttajan harhaan.

– Terminologia on tässä kohtaa vaikeaselkoista.

Harlinin mukaan on olemassa myös biohajoavia ja kompostoitavia muoveja. Niiden lisäksi on biomuoveja, jotka eivät hajoa milloinkaan.

– Kannattaa lukea tarkkaan. Perinteinteisiä muoveja voidaan tehdä biopohjaisesta raaka-aineesta, jolloin ne ovat aivan samanlaisia kuin mikä tahansa öljypohjainen muovi, Harlin muistuttaa.

Myyntipäällikkö Jukka Suvisalmi toteaa, että oleellisinta koirankakkakeskustelussa on (siirryt toiseen palveluun) (Kaleva), että ihmiset keräävät lemmikkien jätökset pois esimerkiksi puistoteiden varsilta. Hänen mukaansa toisarvoista on, minkälaiseen pussiin ne kerätään.

Toimitusjohtaja Jouni Riutan mielestä biohajoavat pussit on myös imagollinen kysymys.

– Niitä halutaan tehdä ja käyttää, vaikka ne ovat muovipusseja kalliimpia.

.
.