Kylä kahden kunnan puolella - Kunnanjohtaja haluaa Ylläsjärven kokonaan Kolariin

Kolarin kunnanjohtaja Antti Määttä esittää muutosta kuntien väliseen rajaan siten, että Ylläsjärven kylä olisi kokonaan Kolarin kunnan alueella. Nykyisin kuntaraja halkaisee Ylläsjärven kylän kahtia.

Ylläsjärvi, Kolari
Kittilän kunnasta Kolarin kuntaan siirrettäväksi ehdotettu alue kartalla
Kolarin kunnanjohtajan Antti Määtän ehdottama alue siirrettäväksi Kittilän kunnasta Kolarin kuntaan on rajattu kartalle punaisella viivalla.Kolarin kunta / Maanmittauslaitos

KolariKolarin kunnanjohtaja Antti Määttä haluaa koko Ylläsjärven kylän Kolarin kunnalle. Määttä esittää kunnahallitukselle, että kunta hakee muutosta kuntien väliseen rajaan siten, että Ylläsjärven kylä olisi jatkossa kokonaan Kolarin kunnan alueella. Nykyisin kuntaraja halkaisee Ylläsjärven kylän kahtia: osa siitä kuuluu Kolariin ja osa Kittilän kuntaan.

– Kylä on halkaistu kuntarajalla keinotekoisesti kahtia, mikä on ongelma asukkaiden ja palveluiden, kuten päiväkodin, koulun, maankäytön ja liikennejärjestelyiden, sekä kylän kehittämisen kannalta, Määttä sanoo kunnan tiedotteessa.

Kolarin kunnanhallitus päättää 28. maaliskuuta, viekö se asian kunnanvaltuuston ratkaistavaksi. Kunnanhallituksen on myös tarkoitus pyytää asiasta lausunto Kittilän kunnalta.

Aloitteen tavoitteena on siirtää noin 4,3 neliökilometrin suuruinen alue nykyistä Kittilää ja noin 50 asukasta osaksi Kolaria. Kunnanjohtaja Määtän mielestä kuntarajan muutoksella olisi monia hyviä seurauksia.

  • Se parantaisi Kolarin kunnan edellytyksiä tuottaa palveluja ja kehittää liikennejärjestelyjä,
  • parantaisi Ylläsjärven alueen asukkaiden päiväkoti- ja koulupalveluita,
  • edistäisi alueen elinkeinojen, erityisesti matkailun, toimintamahdollisuuksia ja
  • edistäisi yhdyskuntarakenteen toimivuutta.

– Kylän tulevan kehityksen kannalta olisi olennaisen tärkeää, että aluetta voitaisiin kehittää kokonaisuutena. Se ei ole tällä hetkellä kuntarajan sijainnista johtuen mahdollista, Määttä sanoo.

Kolarin kunnanvaltuusto voi esittää siirtoa valtiovarainministeriölle sen jälkeen, kun se on hankkinut siirrosta lausunnon Kittilän kunnalta. Kunnanjohtaja Määttä esittää, että kunnanhallitus pyytäisi Kittilältä lausuntoa 23.5. mennessä.

Kuntajakoa voidaan lain mukaan muuttaa, jos muutos parantaa asukkaiden palveluita tai elinolosuhteita tai kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta tai muuten edistää kunnan toimintakykyä. Perusteena voi olla myös alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksien tai yhdyskuntarakenteen toimivuuden paraneminen.