Hyppää sisältöön

Helsinki arvioi lastentarhanopettajan työn vaativuutta jo vuosi sitten, mutta ei korottanut palkkaa – “Kyllä ilman muuta vaativuus lisääntyi”

Palkkoja nostetaan parhaillaan esimerkiksi Kemijärvellä. Syynä ovat uuden varhaiskasvatuslain tuomat velvoitteet.

Lastentarhanopettajat ja heidän tukijansa osoittivat mieltä parempien palkkojen puolesta Helsingin keskustassa eilen. He vaativat, että palkka nostetaan samalle tasolle muiden opettajien kanssa. Se tarkoittaisi noin tuhannen euron korotusta nykyiseen 2 300 euron vähimmäispalkkaan. Kuva: Kimmo Hiltunen / Yle

Helsingin kaupunki arvioi lastentarhanopettajien työtehtävien vaativuutta uudelleen viime keväänä.

Tuolloin myös todettiin, että työ on aiempaa vaativampaa, kerrotaan Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta.

Työn vaativuutta arvioitiin uuden varhaiskasvatuslain vuoksi, jonka myötä muun muassa varhaiskasvatussuunitelmat tulivat päiväkodeissa voimaan.

– Kyllä, ilman muuta työn vaativuus lisääntyi, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Irma Sihvonen toteaa. Sihvonen toimi arviointia tehneen työryhmän puheenjohtajana toukokuussa.

Elokuussa voimaan tuleet varhaiskasvatussuunnitelmat olivat aiemmin päiväkodeille vain suosituksia, mutta nyt niistä on tullut velvoittavia.

Ne työllistävät lastentarhanopettajia aiempaa enemmän myös sen vuoksi, että lain mukaan juuri lastentarhanopettajien täytyy laatia suunnitelmat. Aiemmin työssä saattoi auttaa lastenhoitaja, kertoo Irma Sihvonen.

Lastentarhanopettajien vastuulla on myös aiempaa enemmän kehittämis-, suunnittelu- ja arviointitehtäviä, arvioidaan Opettajien ammattijärjestöstä OAJ:sta.

Kyllä, ilman muuta työn vaativuus lisääntyi.

Irma Sihvonen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, Helsinki

Tehtävänkuvan muuttuminen vaativammaksi ei kuitenkaan ole johtanut palkkojen tarkistamiseen Helsingissä.

Lastentarhaopettajien vähimmäispalkka määritellään työ- ja virkaehtosopimuksessa, mutta kunnat määrittelevät tosiasiallisen palkan työn vaativuuden mukaan.

Työn vaativuuden lisääntyessä myös palkan pitäisi siis nousta.

Helsingin kaupungin henkilöstöjohtaja Marju Pohjaniemi sanoo, että Helsingillä ei hänen tietojensa mukaan ole käynnissä prosessia, jossa lastentarhaopettajien tehtäväkohtaista palkkaa oltaisiin korottamassa.

En osaa sanoa, miksi sellaista prosessia ei ole käynnistetty. Emme ole keskustelleet asiasta.

Liisa Pohjolainen, kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja, Helsinki

Myös kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen vahvistaa, että mitään aloitetta palkkojen nostamiseksi ei viime keväänä tehty, vaikka työtehtävien vaativuus määriteltiin uudelleen. Sellaista ei Pohjolaisen mukaan ole tälläkään hetkellä vireillä.

Pohjolainen on kuitenkin sitä mieltä, että lastentarhaopettajien työn vaativuus lisääntyi, kun uusi laki varhaiskasvatussuunitelmineen tuli voimaan.

Miksi palkkoja ei arvioitu uudelleen samalla, kun työtehtäviä päivitettiin?

– En osaa sanoa, miksi sellaista prosessia ei ole käynnistetty. Emme ole keskustelleet asiasta, Pohjolainen sanoo.

Tehtävien vaativuuden arvioinnin tehnyttä työryhmää johtanut Irma Sihvonen sen sijaan toteaa suoraan, että lastentarhanopettajien pitäisi saada nykyistä parempaa palkkaa.

Jos palkkaa haluttaisiin Helsingissä korottaa, aloite siihen voitaisiin tehdä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta.

Palkasta päättää kuitenkin henkilöstöjohtaja.

Lastentarhanopettajien palkat nousivat keskusteluun, kun Yle uutisoi pääkaupunkiseudun kuntien välisestä herrasmiessopimuksesta, jonka avulla kunnat pyrkivät pitämään tehtäväkohtaisia palkkoja alkaalla. Kunnat kiistivät keskinäisen sopimisen myöhemmin.

Palkat laahaavat koko Suomessa työ- ja virkaehtosopimuksen minimirajan tuntumassa reilussa 2 300 eurossa.

Helsingissä lastentarhanopettajan tehtäväkohtainen palkka on 2 363 euroa.

Pääkaupunkiseudun päiväkodeissa on noin 600 lastentarhanopettajan paikkaa täyttämättä. Tehtävistä suurinta osaa hoitavat tällä hetkellä epäpätevät sijaiset.

Kemijärvi aikeissa nostaa palkkaa, Tampereella arviointi vielä edessä

Lastentarhaopettajan työtehtävien vaativuutta on jo arvioitu uudelleen tai arviointityötä tehdään kuluvan kevään aikana muissakin kunnissa.

Esimerkiksi Kemijärvellä uuden lain tuomien vastuiden pohjalta tehty arviointi on johtanut siihen, että myös palkkaa korjataan.

Uusi tehtävänkuvaus on tällä hetkellä kunnan henkilöstöhallinnossa käsiteltävänä, kertoo varhaiskasvatuspäällikkö Marja-Leena Karjalainen. Siellä päätetään myös palkan korotuksesta.

Näinhän palkkausjärjestelmän pitäisi olla, että vaativuuden lisääntyminen näkyy myös maksettavassa palkassa.

Kristiina Järvelä, Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetusjohtaja

– Uusiin lastentarhaopettajan tehtäviin palkkaus määräytyy uuden tehtävänkuvauksen mukaan, Karjalainen sanoo.

Hänen mukaansa vielä ei ole tiedossa, kuinka suuresta korotuksesta on kyse.

Tampereella taas tehtävät käydään läpi ja niiden vaativuutta arvioidaan uudelleen vielä kuluvan kevään aikana.

– Näinhän palkkausjärjestelmän pitäisi olla, että vaativuuden lisääntyminen näkyy myös maksettavassa palkassa, Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä sanoo.

Järvelä ei kuitenkaan ota kantaa siihen, mitä Tampereen palkoille mahdollisesti tehdään jatkossa vai tehdäänkö mitään.

OAJ yllättyi, että Helsinki ei ole korjannut palkkoja

OAJ:ssä tietoa, että Helsinki ei ole aikeissa korjata palkkaa työtehtävien vaativuuden lisäännyttyä, pidetään yllättävänä.

– Olen hämmästynyt. Olen luottanut, että Helsingin kaupunki toimii työnantajana hyvin. Jos näin olisi tapahtunut, se olisi todella suuri yllätys OAJ:lle, työmarkkina-asiamies Timo Mäki sanoo.

Mäen mukaan palkkoja voidaan korottaa myös takautuvasti, jos työtehtävien vaativuus on oleellisesti muuttunut.

– Sopimus antaa ohjeen, että tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan siitä hetkestä lähtien, kun tehtävä on muuttunut vaativammaksi.

Olen hämmästynyt. Olen luottanut, että Helsingin kaupunki toimii työnantajana hyvin.

Timo Mäki, työmarkkina-asiamies, OAJ

Valvontapyynnön avulla selvitetään, toimivatko kunnat siten kuin palkkausjärjestelmät velvoittavat, eli arvioivat lastentarhaopettajien palkkaa juuri työn vaativuuden mukaan.

Valvontapyyntö laadittiin, kun Yle uutisoi pääkaupunkiseudun kuntien solmineen keskenään herrasmiessopimuksen lastentarhaopettajien palkoista.

Kunnat ovat sittemmin arvostelleet OAJ:tä siitä, että järjestö esittää palkkaa koskevia vaatimuksia julkisesti juuri, kun tes-neuvottelut ovat päättyneet.

Lastentarhanopettajia koskevat tes-neuvottelut saatiin päätökseen helmikuussa.

Timo Mäki kertoo, että OAJ:n luottamus kuntien palkkausjärjestelmiin alkoi rakoilla, kun OAJ sain vuoden 2015 työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluissa lastentarhanopettajille läpi 75 euron korotuksen. Silloinen minimipalkka oli 2213,88 euroa.

Kunnat eivät korotuksesta huolimatta siirtäneet korotusta palkkoihin sellaisenaan, vaan korottivat Mäen mukaan palkkaa juuri sen verran, että se saatiin kurotuksi uuteen minimiin.

Joissain tapauksissa palkkaa ei korotettu lainkaan; Jos tehtäväkohtainen palkka oli ollut jo aiemmin juuri 75 euroa yli alarajan, tes-neuvottelujen jälkeen sitä ei nostettu, Mäki selvittää.

– Luvut eivät ole isoja, mutta tämä todistaa sen, että valtakunnan tason korotuksilla on vaikeaa korjata palkkatasoa, jos paikallinen palkkausjärjestelmä ”syö” näitä korotuksia.

Nyt päättyneissä tes-nevotteluissa lastentarhaopettajan minimipalkka nousee tänä vuonna noin 2 300 eurosta 2 343 euroon.

Lue myös:

.
.