Tieto susien liikkeistä tarkentuu

Susien liikkeet ja reviirit saadaan jatkossa tarkasti selville ehkä myös Keski-Pohjanmaalla, jos suden ulosteiden keräys alkaa myös täällä.

Lyhyet
susi lumessa
Arkistokuva.AOP

Viime vuonna Luonnonvarakeskus ja sen kouluttamat vapaaehtoiset ovat keränneet suden ulosteita muun muassa Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Itä-Suomessa.

Ulosteista saadaan talteen susiyksilöiden DNA, jonka avulla havaintoihin perustuvia kanta- ja reviiriarvioita voidaan huomattavasti tarkentaa.

Suurpetotutkija Katja Holmalan mukaan tutkimusalueen laajentaminen on rahakysymys. Hän arvioi, että monella alueella olisi tarvetta selvittää susien liikkeitä nykyistä tarkemmin, mutta suden ulosteiden keräyksen laajentaminen riippuu resursseista.

Nyt on DNA-tietoja kasassa noin puolesta Suomen susilaumojen ja -parien reviireistä.