Varoituksia ja suullisia huomautuksia, hoitajaa etsitty yövuorossa − Pirkanmaan sairaanhoitopiiri aloittaa yt:t psykiatrian yksikössä

Sairaanhoitopiirin mukaan oikeuspsykiatrisessa yksikössä on ollut välinpitämättömyyttä ohjeita kohtaan esimerkiksi yövuoroissa. Toimintamalliin tulee muutoksia, minkä takia sairaanhoitopiiri käynnistää yt-neuvottelut.

psykiatria
Pitkäniemen sairaala, vuoteita huoneessa
Kuva PItkäniemen sairaalasta.Antti Eintola / Yle

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri uudistaa Pitkäniemen oikeuspsykiatrisen yksikön toimintaa.

Sairaanhoitopiirin mukaan vuosien aikana on ollut epäkohtia, esimerkiksi laiminlyöntejä yövuoroissa.

– Näihin työnantaja on puuttunut antaen varoituksia ja suullisia huomautuksia, mutta edelleen yksikössä on havaittu välinpitämättömyyttä yhteisiä ohjeita kohtaan. Tämä on heikentänyt hoidon tuloksellisuutta, sairaanhoitopiiri sanoo tiedotteessa.

Osastoilla olleiden potilaiden hoidon kirjaaminen ei ole kaikilta osin ollut lain edellyttämällä tasolla, sairaanhoitopiiri moittii.. Sairaanhoitopiiri teetti psykiatristen hoitojen kirjaamisesta ulkopuolisen arvioinnin, jonka perusteella puutteita nyt ryhdytään korjaamaan.

− Toiminta pitää organisoida uudelleen, jotta voimme nykyistä nopeammin ja tuloksellisemmin hoitaa vaikeahoitoisia oikeuspsykiatrisia potilaita. Tämä edellyttää uudenlaista toimintakulttuuria ja nyt havaittujen epäkohtien välitöntä korjaamista, toteaa psykiatrian toimialuejohtaja Hanna-Mari Alanen.

Epäkohtia yövuoroissa

Hallintoylihoitaja Tiina Surakka kertoo Ylelle, että epäkohtia on ollut esimerkiksi yövuoroissa. Vuorossa on kaksi työntekijää, mutta välillä toista ei ole tavoitettu yöllä.

− Vartijat käyvät säännöllisesti Pitkäniemessä, ja välttämättä molempia hoitajia ei ole löydetty.

Myös kirjaamisia ei ole aina hoidettu sovitun mukaan Pitkäniemessä, Surakka kertoo.

Epäkohtiin on puututtu Surakan mukaan jämäkästi. Ketään ei ole Surakan käsityksen mukaan irtisanottu.

Sairaanhoitopiirin pääluottamusmies Atte Tahvola korostaa, että havaitut epäkohdat eivät koske koko yksikköä.

Hänen mielestään työnantaja kohtelee työntekijöitä massana, vaikka kyse on yksittäisten työntekijöiden saamista varoituksista.

– Yksikössä on ollut johtamisongelma. Työnantaja ei ole varmistanut, että työntekijät saisivat riittävän täydennyskoulutuksen. Huono maku jää, kun päätöksiä tehdään ennen yt-neuvotteluja, Tahvola sanoo.

Yksikköjä muutetaan

Uudelleenjärjestelyjen vuoksi oikeuspsykiatrian yksikössä aloitetaan maaliskuussa yhteistoimintamenettely. Muutokset tehdään yhteistyössä Valviran ja aluehallintoviraston kanssa. Sairaanhoitopiiri teki selvityksen aluehallintovirastolle viime viikolla.

Pitkäniemen sairaalan rakennus Nokialla.
Pitkäniemen sairaalan päärakennus Nokialla.Juha Kokkala / Yle

Toinen oikeuspsykiatrian osasto muutetaan vaativahoitoisten potilaiden akuuttiosastoksi. Toinen osasto toimii jatkossakin oikeuspsykiatrisena kuntouttavana osastona. Tiina Surakan mukaan oikeuspsykiatria ei tarvitse enää kahta osastoa.

Molemmilla osastoilla hoidetaan jatkossa sekä miehiä että naisia.

− Suunnittelemme parhaillaan psykiatriselle hoidolle uusia tiloja ja toimintamallia Tays Keskussairaalan alueelle. Haluamme jatkossakin toimia lain ja eettisten periaatteidemme mukaisesti siten, että kaikille potilaille tarjotaan vaikuttavaa ja turvallista hoitoa, Alanen kertoo.

Surakan mukaan osan työntekijöistä työnkuva voi muuttua.

Oikeusasiamies paheksui

Pitkäniemen sairaala on ollut otsikoissa aiemminkin.

Vuonna 2014 oikeusasiamies paheksui Nokialla sijaitsevan Pitkäniemen sairaalan tapaa tehdä henkilötarkastuksia psykiatrisessa sairaalahoidossa huumeiden etsimiseksi.

Pitkäniemen sairaalassa vapaaehtoisessa hoidossa ollut potilas kanteli oikeusasiamiehelle hänelle tehdystä tarkastuksesta. Kantelija joutui riisumaan alasti huone- ja henkilötarkastuksen yhteydessä.

Vuonna 2009 puolestaan potilas oli sairaalassa eristyshuoneessa uhkaavan käytöksen vuoksi. Oikeusasiamiehelle tekemässään kantelussa hän kertoi, ettei päässyt eristyksestä vessaan, vaan joutui tekemään molemmat tarpeensa huoneen lattialle.

Sairaala ei kiistänyt väitettä. Oikeusasiamies pyysi vuonna 2009 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin harkitsemaan, voisiko se hyvittää kohtelun potilaalle jälkeenpäin ihmisoikeussopimuksen nojalla.

Klo 12.59 lisätty pääluottamusmiehen kommentit.