Itä-Suomen hallinto-oikeus: kokopäivähoidossa oleva eskarilainen ei ole oikeutettu koulukyytiin – ministeriö pyytää aluehallintovirastoa puolustamaan lasten oikeutta

Vanhemmat ja kaupunki olivat eri käsityksessä siitä, alkaako esikoululaisen päivä esiopetuksella vai päivähoidolla. Oikeus ratkaisi asian kaupungin eduksi.

varhaiskasvatus
Koulukyyti-kyltti bussin takana
Koulukyydit ovat puhuttaneet ihmisiä jo pitkään Iisalmessa.Pyry Sarkiola / Yle

Jos lapsi on esiopetuksessa, mutta on sen lisäksi myös kokopäivähoidossa, ei lapselle synny perusopetuslain mukaista oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen. Näin katsoo Itä-Suomen hallinto-oikeus tuoreimmassa Iisalmen koulukuljetuksia koskevassa päätöksessään.

Koulukyydeistä hallinto-oikeuteen valittanut Toni Kovalainen on päätöksestä järkyttynyt. Kovalaisen kaksoistytöt ovat yksityisessä päiväkodissa, jossa he ovat isän käsityksen mukaan ensin esiopetuksessa ja vasta sen jälkeen päivähoidossa.

– Iisalmen kaupungin esikouluesitteessä on kerrottu esikoulun alkavan kahdeksalta ja päättyvän kahdeltatoista. Myös esikouluopettajat ovat kertoneet meille, että esikoulu alkaa kahdeksalta. Lisäksi samassa esikouluryhmässä käy lapsia, jotka aloittavat esikoulun kahdeksalta ja lopettavat sen kahdeltatoista, Kovalainen ihmettelee.

Hallinto-oikeuden mukaan esiopetus ei kuitenkaan ole Kovalaisen lasten päiväkodissa erillinen osa hoitopäivää, vaan se järjestetään hoitopäivän kuluessa, osana tavoitteellista toimintaa ja erillisinä opetustuokioina. Silloin koulukyytioikeutta ei ole.

"Sama aamiainen kaikille"

Hallinto-oikeus perustaa päätöksensä Iisalmen kaupungilta saatuun lausuntoon, jonka mukaan esiopetus alkaa kyseisessä päiväkodissa vasta puoli yhdeksältä, aamupalan jälkeen.

Kovalainen ei tällaista tulkintaa ymmärrä.

– Meitä on laskutettu vain iltapäivähoidosta. Meillä ei ole ollut minkäänlaista tarvetta päivähoidolle ennen esikoulua.

Kovalaisen lasten päiväkodissa aamiainen on aamukahdeksalta. Sitä syövät silloin sekä ainoastaan esiopetukseen osallistuvat että ne, jotka ovat kokopäivähoidossa.

Toni Kovalainen
Toni Kovalainen on yllättynyt Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä.Toni Pitkänen / Yle

Pikkukengurun kodin toimitusjohtaja Minna Taipale ei osaa sanoa, millä tavoin vain eskarissa olevien lasten aamiaistilanne olisi erilainen kuin niillä, jotka ovat kokopäivähoidossa. Hänen mukaansa aamiaisessa on kyse normaalista kasvatustilanteesta.

– Aamiainen on sama, ja se on tarjolla myös pelkässä esiopetuksessa oleville lapsille.

Ministeriö: aluehallintoviraston puolustettava lasten oikeuksia

Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvos Heli Nederström on ottanut asiaan kantaa jo joulukuussa vastatessaan Itä-Suomen aluehallintoviraston tietopyyntöön. Hänen mielestään varhaiskasvatuksen sisään integroitu esiopetus ei ole pelkkä ilmoitusasia.

– Esiopetuksen järjestäjän tulee selkeästi osoittaa, milloin toiminta on esiopetusta ja milloin varhaiskasvatusta. Niinä hetkinä, kun toiminta on esiopetusta, tulee noudattaa esiopetusta koskevia lain säännöksiä sekä esiopetuksen opetussuunnitelmaa, Nederström kirjoittaa.

Nederströmin mukaan tällöin on muistettava myös lapsen oikeus muun muassa oppilashuollon palveluihin sekä esiopetuksen henkilöstön kelpoisuuksiin ja mitoituksiin.

– Kunnan ei kannata integroida esiopetusta varhaiskasvatuspäivän sisään edellä mainitulla tavalla vain välttyäkseen esiopetuksen kuljetusten järjestämiseltä, hän napauttaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö onkin nyt pyytänyt aluehallintovirastoa seuraamaan, että lapsen oikeus saada normien mukaista esiopetusta toteutuu myös niissä kunnissa, joissa esiopetusta annetaan varhaiskasvatuksen sisään integroituna.

Hallinto-oikeus kumosi Iisalmen aiemman kategorisen koulukyytilinjauksen

Iisalmen koulukyytejä on edellisen kerran ratkottu Itä-Suomen hallinto-oikeudessa alkuvuodesta. Kiistan keskiössä oli silloin linjaus, joka löytyy vielä tänäkin päivänä kaupungin esiopetusta koskevasta oppaasta (siirryt toiseen palveluun). Sen mukaan "perusopetuslain mukainen matkaetuus koskee koululaisten lisäksi vain pelkässä esiopetuksessa (4 t/päivä) olevia oppilaita".

Hallinto-oikeus on kuitenkin jo helmikuussa katsonut, että tällainen kategorinen linjaus on virheellinen. Hallinto-oikeuden mukaan esikoulumatkan maksuttomuutta ratkaistaessa ei näet ole merkitystä sillä, onko oppilaalla voimassa oleva päivähoitopäätös, vaan se, tapahtuuko matka kotoa suoraan esiopetukseen vai päivähoitoon. Näin lapsi, jolla on satunnainen päivähoitotarve, menettää kuljetusetuuden vain niinä päivinä, kun hän on päivähoidossa.

Iisalmen talousjohtaja Eeva Suomalainen myöntää kaupungin internetsivuilla olevan virheen.

– Kun saamme kaikki päätökset, päivitämme verkkosivut sekä uusimme koulukuljetusoppaan vastaamaan oikeuden päätöksiä. Noudatamme myös jatkossa kuljetuspäätöksissä edellä mainittuja hallinto-oikeuden linjauksia, Suomalainen lupaa.

Hallinto-oikeudesta tulossa vielä kaksi koulukyytipäätöstä

Toni Kovalaiselle pelin henki on nyt selvä. Hän aikoo järjestää jatkossa kaksoistytöilleen myös sellaisia päiviä, jolloin nämä ovat aamupäivällä päiväkodissa pelkästään esiopetuksessa. Silloin kyyditys olisi esikoulupäivinä kotoa esikouluun ja sieltä takaisin kotiin.

– Mihinkähän esikouluun tytöt silloin pääsevät, kun heidän nykyisessä päiväkodissaan esiopetusta annetaan kahdeksan ja viiden välillä? Jos tytöt ovat esikoulussa yhtenä päivänä ilman iltapäivähoidon tarvetta, ja seuraavana päivänä kokopäivähoidossa, niin silloinko muka esiopetusta annetaan taas aamukahdeksan ja iltaviiden välillä, Kovalainen virnistää.

Itä-Suomen hallinto-oikeudessa on käsiteltävänä vielä kaksi Iisalmen kaupungin koulukyyteihin liittyvää valitusta. Niistä toinen koskee liian pitkää matka-aikaa ja toinen lapsen koulumatkaan liittyvää kävelymatkaa ja petohavaintoja.

Iisalmen kaupungin mukaan molemmissa on kyse yksittäistapauksesta, jolla ei pitäisi olla ennakkopäätöksen kaltaista merkitystä.