Kolmasluokkalaiset pyörittävät rapistunutta koulun kirjastoa Piikkiössä – "Hyvät asiat etenevät, kun oppilaat ovat itse niistä innostuneita"

Kirjastot ovat monissa kouluissa huonossa kunnossa. Maanlaajuinen Lukuklaani-hanke tukee lasten lukuharrastusta kehittämällä koulukirjastoja.

Koulujen kirjastot
Oppilaita koulun kirjastossa

KaarinaKun välituntikello soi, avautuu piikkiöläisessä Rungon koulussa kirjasto. Sitä pyörittävät oppilaat itse, aktiivisimpina kolmasluokkalaiset Vilhelmiina Rintala ja Alina Mattila.

He ovat askarrelleet kaikille koulun 150 oppilaalle kirjastokortit ja tehneet työvuorolistat koulun kirjastonhoitajille. Kaikki lainattavat kirjat merkitään ylös siniseen ruutuvihkoon.

Tosiasiassa kirjasto on Rungon koulussa melko pienellä käytöllä, eikä kirjoja juuri lainata. Tytöt tietävät sille syyn.

Projekti on kannatellut itse itseään eteenpäin ilman että opettaja on sitä edes ohjannut.

Sari Knuuttila

– Kirjat ovat vanhoja ja huonossa kunnossa, Vilhelmiina Rintala kertoo.

Luokanopettaja Sari Knuuttila vahvistaa asian. Osittain rikki luetut ja repaleiset kirjat eivät houkuttele.

Kirjat ovat peräisin 90-luvulta eli ajalta, kun Rungon koulussa toimi Piikkiön sivukirjasto. Kun pieniä sivukirjastoja lama-aikana suljettiin, lakkautettiin sivukirjasto myös Rungon koulusta.

Sen jälkeen koulun kirjasto on pienentynyt ja pienentynyt, eikä kirjoja ole uusittu.

Koulukirjastoja halutaan kehittää

Rungon koulun tilanne kuvaa hyvin sitä, millaisia koulukirjastot ovat monessa muussakin kunnassa. Kirjastot ovat useissa kouluissa huonossa kunnossa, sillä niiden ylläpitoon ei ole varaa. Kun rahat ovat muutenkin kouluissa tiukilla, on kirjasto se, josta helposti säästetään.

Lasten lukemisesta ollaan kuitenkin jatkuvasti huolissaan. Kansainvälisen lasten lukutaitotutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan suomalaiset neljäsluokkalaiset suhtautuvat lukemiseen negatiivisesti muihin maihin verrattuna. Koulukirjastoilla on tässä tärkeä rooli.

– Koulukirjasto on perusta esimerkiksi elinikäiselle lukemisharrastuksen luomiselle. Kouluhan on myös tasa-arvon tarjoaja siinä suhteessa, että kaikilla on mahdollisuus päästä kirjoihin käsiksi, luokanopettaja Sari Knuuttila sanoo.

Kirjoja
Paula Koskinen / Yle

Kopiosto ja Suomen kulttuurirahasto aloittivat viime vuoden puolella Lukuklaani-hankkeen koulukirjastojen kehittämistä ja lasten lukuharrastuksen tukemista varten. Kiinnostus koulukirjastojen kehittämiseen näkyy, sillä Lukuklaanin järjestämään kilpailuun osallistui lähes 450 koulua. Kouluilla oli käytettävissä koulukirjaston kehittämiseen keskimäärin 200 euroa vuodessa.

Hanke jakoi koulukirjastoille kehittämisrahaa yhteensä yli 600 000 euroa. Kaikkiaan 281 koulua palkittiin, ja suurimmat summat menivät Kaivokselan kouluun Vantaalle sekä Etäkoulu Kulkuriin Helsinkiin.

Piikkiön Rungon koulu sai 4 000 euroa, mutta tärkeää antia oli myös kilpailun nostattama innostus.

– Kun päätimme osallistua kilpailuun, suunnitelmat kasvoivat ja kehittyivät. Kun lapset tulivat innolla mukaan, tuntui siltä, että kirjaston kehittäminen olisi mahdollista, Knuuttila kertoo.

Koulun kirjastoa voisivat käyttää myös ulkopuoliset?

Rungon koulun oppilaat ovat suunnitelleet kirjastolleen uutta sisustusta, jotta paikasta saataisiin viihtyisä – sellainen, joka houkuttelee lukemaan.

Vilhelmiina Rintala ja Alina Mattila
Paula Koskinen / Yle

Kolmasluokkalaiset Alina Mattila ja Vilhelmiina Rintala ovat suunnitelmista innoissaan. Molemmat toivovat, että kirjastossa voisi viettää aikaa vaikka iltapäivisin koulun jälkeen.

Vanhojen kirjojen rinnalle tulee pian pieni siirtokokoelma Kaarinan kirjastotoimelta. Tavoitteena on, että kirjasto on jatkossa muutakin kuin pelkkä koulukirjasto. Sen toivotaan palvelevan koulun oppilaiden lisäksi myös lähialueen asukkaita.

Sari Knuuttilan mukaan oppilaiden oma innostus on kirjaston kehittämisessä ensiarvoisen tärkeää.

– Se on kaiken lähtökohta. Tämä projekti on kannatellut itse itseään eteenpäin ilman että opettaja on sitä edes ohjannut. Se muistuttaa siitä, että hyvät asiat etenevät, kun oppilaat ovat itse niistä innostuneita, Knuuttila sanoo.