Hyppää sisältöön

Sotessa piilee korruptioriski – Euroopan neuvosto patistaa virkamiehiä koulun penkille ja olemaan tarkkana

Neuvosto näkee riskejä muun muassa soten yksityistämisessä ja pyöröovi-ilmiön tunnistamisessa.

Kuva: AOP

Sote- ja maakuntauudistuksessa piilee Euroopan neuvoston mukaan korruptioriski.

Euroopan neuvoston korruptionvastainen toimielin Greco on käynyt läpi Suomen valmiudet torjua ja estää korruptiota. Grecon viimeisimmän tarkastuskierroksen tuloksena elin toteaa erikseen raportissaan (siirryt toiseen palveluun), että meneillään olevassa sote-uudistuksessa piilee korruption taustalla usein olevia eturistiriitoja yksityisen ja julkisen toiminnan välillä.

Greco pitää Suomea edelleen Euroopan vähiten korruptunoituneimpana maana, mutta varoittaa kuitenkin aliarvioimasta korruption riskiä myös Suomessa.

Elin näkee soteen liittyen riskejä muun muassa niin sanotun pyöröovi -ilmiön kautta. Ilmiössä julkisen ja yksityisen raja vastuineen hämärtyy, kun vastuussa olevat virkamiehet tai poliitikot liikkuvat esimerkiksi ministeriöiden ja lobbausfirmojen välillä. Tästä ovat varoittaneet myös rikosoikeuden asiantuntijat.

Uusi korruptio-ohjelma käyttöön mahdollisimman pian

Grecon tarkastajat patistavat tarkkaavaisuuteen ja huolehtimaan luottamuksesta kouluttamalla johtavia virkamiehiä ja poliisikuntaa. Greco kehottaa Suomea pikaisesti hyväksymään ja sen jälkeen käyttämään nykyistä parempaa ohjelmaa korruptiota vastaan.

Greco viittaa ohjelmalla hallituksen asettaman työryhmän ehdotukseen uudeksi korruptio-ohjelmaksi. (siirryt toiseen palveluun) Vuosi sitten valmistuneessa ohjelmaehdotuksessa korruption vastaista työtä pitää tehostaa muun muassa lisäämällä läpinäkyvyyttä ja muuttamalla lahjusrikoksia estävää lainsäädäntöä.

Gregon suositusten mukaan korruptiota pitäisi kitkeä ja torjua nykyistä paremmin muun muassa tutkimalla paremmin sidonnaisuusilmoituksia. Poliisille ja rajavartioille pitäisi suositusten mukaan järjestetään koulutusta ja tarkentaa käytäntöjä muun muassa sivutoimien yhteydessä..

Myös korruptioepäilyjä esille tuovien suojelua pitäisi vahvistaa.

Grecon tarkkailijat kävivät Suomessa viime syksynä ja heidän raporttinsa on viides maaraportti Suomesta.