Kimolan kanavan hinta pompahti – tarvitsee yli 20 miljoonaa euroa

Päijänteen ja Pyhäjärven yhdistävän kanavan rakennustöihin päästään kesällä, jos rahoitus järjestyy.

veneily
Puutavaranosturi Kimolan kanavassa Kouvolassa.
Juha Korhonen / Yle

Kimolan kanavan kunnostaminen veneilykäyttöön maksaisi huomattavasti enemmän kuin etukäteen on arvioitu.

Kouvolan ja Iitin alueella sijaitseva Kimolan kanava halutaan kunnostaa, jotta Kymenlaaksoon syntyisi Päijänteen ja Pyhärven yhdistävä veneilyreitti. Kanavan kautta Päijänteeltä pääsisi Iitin Pyhäjärvelle, ja huviveneilijöille aukeaisi reitti aina Jyväskylästä lähelle Kouvolan keskustaa.

Liikennevirasto on kilpailuttanut hankkeen rakennusurakat. Näiden perusteella kanavahankkeen hintalapuksi on tulossa 20,8 miljoonaa euroa. Esimerkiksi sortumavaaran takia rakennustyöt ovat teknisesti hankalia, mikä korottaa alkuperäistä kustannusarviota. Kimolan kanava piti saada kuntoon 9-10 miljoonalla eurolla.

Kustannusten nousu oli tiedossa jo viime syksynä. Tuolloin arvio hinnasta oli 14,5 miljoonaa euroa.

Hankkeen rahoittajia ovat valtio ja alueen kunnat: Iitti, Kouvola ja Heinola.

– Sekä kuntien että valtion on otettava nyt kantaa siihen, lähdetäänkö hanketta toteuttamaan joka tapauksessa, sanoo projektipäällikkö Harri Liikanen Liikenneviraston tiedotteessa.

Päätökset rahoituksesta tehdään kevään aikana. Rakennustyöt voisivat alkaa kesällä.

Kustannukset on jaettu niin, että valtio maksaa kunnostamisesta kaksi kolmasosaa ja kolme kuntaa yhden kolmasosan.

Havainnekuva Kimolan kanavasta
Havainnekuva Kimolan kanavan venetunnelista ja sulkuporteista.FCG, Finnish Consulting Group

Kimolan kanavan kunnostustöihin kuuluu nykyisen nippunosturin paikalle rakennettava noin 12 metriä korkea sulku, nykyisen uittokanavan ruoppaaminen ja leventäminen veneilykelpoiseksi. Lisäksi 70 metriä pitkä kalliotunneli levennetään ja korotetaan. Hankkeeseen kuuluu myös kahden sillan rakentaminen.

Kimolan kanavan odotetaan piristävän alueen elinkeinoelämää. Alueelle toivotaan myös uusia yrittäjiä, jotta reitti houkuttelisi veneilijät nauttimaan vesistöstä.

Tekstiin on korjattu 27.3.2018 kello 20.47 Kimolan kanavan sijainti.

Juttuun korjattu 30.3.2018 kello 13.15 tieto siitä, että Kimolan kanava yhdistää Päijänteen ja Pyhärven.