Jyväskylä hyväksymässä puukauppakartellin sovintoesityksen

Sopimuksen mukaan kaupunki luopuu valituksestaan UPM:n osalta jos välttyy siten maksamasta käräjäoikeuden määräämät UPM:n oikeudenkäyntikulut.

Jyväskylä
Metsäkone talvisessa havumetsässä.
Juha Korhonen / Yle

Jyväskylä on hyväksymässä UPM-Kymmenen sovintoesityksen raakapuun hintakartelliin liittyvässä asiassa.

Sopimuksen mukaan Jyväskylä luopuu käräjäoikeuden hylkäävää päätöstä koskevasta valituksesta, jos sen ei tarvitse maksaa UPM:n oikeudenkäyntikuluja.

UPM:n ehto sopimukselle on, että kaikki kantajakunnat peruvat valituksensa. Viimekuussa ainakin Laukaa oli valittamassa kartellin korvausvaateet hylänneestä päätöksestä hovioikeuteen.

Kunnat ovat vaatineet UPM:ltä Stora Ensolta ja Metsäliitolta vahingonkorvauksia hintakartellin aiheuttamista metsän myyntitulojen menetyksistä. Kanteeseen osallistui yli kolmekymmentä kuntaa.

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi viime vuonna kuntien vaatimukset ja velvoitti nämä korvaamaan metsäyhtiöiden oikeudenkäyntikulut, yli 200 000 euroa kuntaa kohti.