1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. valtatiet

Kiertoteiden viidakko sekä melua, pölyä ja tärinää – Lahden eteläisen kehätien rakentaminen alkaa toden teolla

Lahden eteläisen kehätien varsinainen rakentaminen alkaa heti pääsiäisen jälkeen. Lähivuosien aikana rakennetaan noin 13 kilometriä uutta tietä ja muun muassa kaksi uutta tunnelia.

Lahden eteläiselle kehätielle rakennetaan kuusi uutta eritasoliittymää ja kaksi tunnelia. Kuva: Liikennevirasto

Kehätien rakentaminen hankaloittaa liikennettä lähivuosien aikana Lahden etelä- ja länsipuolella. Valtatie 12 siirretään kulkemaan Lahden keskustan sijaan kaupungin länsipuolelta. Uuden tien lisäksi rakennetaan kuusi eritasoliittymää, 12 siltaa ja kaksi tunnelia. Valtatie 12 siirtyy uudelle linjalle Hollolan Soramäessä ja liittyy Nelostiehen Kujalan kohdalla Lahdessa.

Valmistelevat työt aloitettiin jo vuosi sitten, mutta nyt työt saadaan käyntiin koko tielinjalla. Hollolassa ryhdytään rakentamaan Ala-Okeroisten siltaa. Paalutus- ja louhintatyöt aloitetaan heti pääsiäisen jälkeen, sillan varsinainen rakentaminen alkaa kesäkuussa.

Louhittu kiviaines käytetään saman tien

Louhinta- ja murskaustyöt aloitetaan myös Hollolan Patiokalliossa ja Soramäessä. Töiden vuoksi liikenne joudutaan ajoittain pysäyttämään Nostavantiellä ja valtatiellä 12 Soramäessä.

Huhtikuun lopulla Patiokalliolle tuodaan murskauslaitos, joka murskaa kiviaineksia tielinjalla käytettäväksi. Melua aiheuttavaa louhinta- ja räjäytystyötä tehdään pääasiassa arkipäivisin kello 7 ja 19 välisenä aikana.

Rakennustöiden vuoksi sekä Nostavantiellä että Soramäessä otetaan käyttöön uudet liikennejärjestelyt. Alkuun nopeusrajoituksia lasketaan ja liikenne pysäytetään ajoittain. Rakennustöiden edetessä liikenne ohjataan kiertoteille.

Liipolaan louhitaan kilometrin mittainen tunneli

Uuden kehätien molemmat tunnelit tulevat Lahden puolelle. Liipolan tunnelin valmistelevat työt on aloitettu jo pari viikkoa sitten. Tunnelityömään tieltä on kaadettu puita, työmaa on aidattu ja alueelle on rakennettu työmaateitä. Varsinainen louhinta alkaa huhtikuun toisella viikolla.

Kuva: Liikennevirasto

Aluksi louhitaan kaksi tutkimustunnelia, joiden avulla saadaan tarkempaa tietoa kallion ominaisuuksista varsinaisen tunnelin louhintaa varten. Varsinainen tunnelin louhinta alkaa kesäkuussa.

Työmaaliikenne vilkastuu louhinnan myötä, mutta se kulkee pääasiassa työmaateitä pitkin. Toinen tunneli rakennetaan myöhemmin Patomäkeen. Liipolan tunnelilla on mittaa kilometrin verran, Patomäessä tunnelia louhitaan puolen kilometrin verran.

Kiviaineksia lastataan ja kuljetetaan myös öisin

Tunneleiden louhintatyöt aiheuttavat melua, pölyä ja tärinää. Liipolan tunnelityömaan alueella on tehty ennakkokatselmuksia asuinhuoneistoissa ja määritelty kullekin rakennukselle raja-arvot tärinälle.

Louhinnan päätyttyä suoritetaan jälkikatselmukset samassa laajuudessa. Tärinämittausta tehdään työmaan lähellä sijaitsevissa rakennuksissa koko louhintatyön ajan etävalvottavien tärinämittareiden avulla.

Melua aiheuttavat louhinta- ja räjäytystyöt tehdään pääasiassa arkisin kello 7 ja 22 välisenä aikana. Tarvittaessa voidaan kuitenkin räjäyttää myös lauantaisin ja sunnuntaisin. Lisäksi louhittua kiviainesta voidaan lastata ja kuljettaa myös öisin.

Launeella huolta lasten koulutien turvallisuudesta

Työt alkavat pääsiäisen jälkeen myös Nikulan eritasoliittymän kohdalla. Liikennevirasto on hyväksynyt alueen tiesuunnitelman ja puita aletaan kaataa liittymän tieltä Porvoonjoen ja Helsingintien välisellä osuudella.

Sen sijaan Launeen eritasoliittymän rakennustyöt aloitetaan vasta koulujen päätyttyä. Monet Launeen koulun oppilaiden vanhemmat ja koulun edustajat ovat olleet huolissaan lasten koulutien turvallisuudesta tietöiden vuoksi. Siksi Liikennevirasto pyrkii ajoittamaan pääosan eritasoliittymän rakennustöistä loma-aikaan.

Työt aloitetaan kesäkuun alussa ja ne viedään mahdollisimman pitkälle kesän aikana. Suurin osa melua ja haittaa aiheuttavista työvaihesta yritetään saada valmiiksi ennen syksyä ja koulun alkamista.

Nykyään valtatie 12 kulkee Lahden keskustan ja Hollolan kuntakeskuksen halki. Kuva: YLE Juha-Pekka Huotari

Liikenne uudelle tielle reilun parin vuoden päästä

Lahden eteläisen kehätien rakentamista (siirryt toiseen palveluun) on suunniteltu jo 50 vuoden ajan. Se on ainoita kaupungin halki kulkevia valtateitä Suomessa, eikä sille ole tällä hetkellä vaihtoehtoisia reittejä.

Uuden kehätien rakentamisen arvioidaan maksavan kaikkiaan 275 miljoonaa euroa. Valtion osuus kustannuksista on liki 200 miljoonaa, lopusta huolehtivat Lahden kaupunki ja Hollolan kunta.

Valtatie on määrä avata liikenteelle vuoden 2020 lopulla. Viimeistelytöitä tehdään vielä vuonna 2021 ja viimeinen päällystekerros saadaan valmiiksi vuonna 2023.