Kaksi turkulaisprofessoria ehdolla korkeimman oikeuden jäseniksi

Eva Tammi-Salminen on Turun yliopiston siviilioikeuden professori ja Jussi Tapani rikosoikeuden professori.

korkein oikeus
Eva Tammi-Salminen / Jussi Tapani
Turun Yliopisto

Korkeimman oikeuden jäsenen virkoihin esitetään professori Eva Tammi-Salmista ja professori Jussi Tapania. Päätöksen nimityksestä tekee tasavallan presidentti toukokuussa..

Eva Tammi-Salminen on toiminut koko työuransa erilaisissa yliopistollisissa tutkimus- ja opetustehtävissä kolmessa kotimaisessa yliopistossa, kuten myös tutkijana Suomen Akatemiassa. Hän on työskennellyt esineoikeuden professorina Lapin yliopistossa ja toimii nykyisin siviilioikeuden professorina Turun yliopistossa.

Jussi Tapani on toiminut pitkään rikosoikeuden professorina Turun yliopistossa. Aikaisemmin hän on työskennellyt erilaisissa yliopistollisissa tutkimus- ja opetustehtävissä neljässä kotimaisessa yliopistossa sekä kahdessa ulkomaisessa yliopistossa ja instituutissa.

Täytettävinä olevat virat vapautuvat eläkkeelle jääviltä oikeusneuvos Ilkka Rautiolta ja oikeusneuvos Soile Poutiaiselta.

Korkein oikeus on rikos- ja riita-asioiden ylin oikeusaste. Sen tärkein tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää vastausta.