Kaupunki päätti repäistä koulu-uudistuksessa – mahdollistaa kaikissa kouluissa etäopetuksen

Etäopetus yleistyy myös peruskouluissa. Hamina päätti etäopetuksen mahdollistamisesta kaikissa kaupungin kouluissa.

etäopetus
Tinja Pärnilä Kannuskosken koulu
Tinja Päärnilä pitää siitä, että kirjoitustehtäviä tehdään tietokoneella ja nettiä hyödyntäen. Tinja Päärnilä opiskelee Kannusjärven koulussa Haminassa toisella luokalla.Ville Pisto / Yle

Tokaluokkalainen Tinja Päärnilä tekee mielellään kirjoitustehtävät tietokoneella. Hänen mielestään netin hyödyntäminen koulussa on hyvä juttu.

Käynnissä on äidinkielentunti Kannusjärven koulussa Haminassa.

– Tykkään tehdä kirjoitustehtäviä netissä. Käsin kirjoittaessa tuntuu siltä, että ranne ei jaksa kirjoittaa, hän sanoo.

Jatkossa Tinja Päärnilä saattaa päästä käyttämään tietokonetta vielä nykyistä enemmän. Se johtuu siitä, että Haminan kaikissa kouluissa saatetaan jatkossa hyödyntää teknologiavälitteistä opetusta eli käytännössä etäopetusta.

Haminan kaupunki päätti viime viikolla, että teknologiavälitteinen opetus mahdollistetaan kaikille kouluille. Päätös kietoutuu Haminan kouluverkon uudistukseen, jossa kyläkouluista vähennetään opettajia ja vanhoja kouluja puretaan uusien tieltä. Opettajia ei kuitenkaan irtisanota.

Etäopetusta koskevassa päätöksessä on ripaus rohkeutta. Opetushallituksen mukaan peruskouluissa etäopetusta hyödynnetään vähän verrattuna lukioihin, joissa se on yleistä. Ja aivan ongelmatonta etäopetuksen soveltaminen peruskouluihin ei välttämättä olekaan.

Etäopetusta ruotsiin ja biologiaan

Haminan opetuspäällikköä sijaistava rehtori Anssi Kukkanen sanoo, että etäopetus ei tarkoita lasten jättämistä oman onnensa nojaan seuraamaan opetusta videoiden välityksellä.

Peruskouluissa lapsia ei saa jättää vaille valvontaa. Opettajan tai koulunkäynninohjaajan tulee olla läsnä etäopetuksen ajan. Se on turvallisen opetusympäristön perusvaatimus.

– Ajatus siitä, että oppiaine tai useampi opetettaisiin läpi vuoden etäopetuksena, ei ole realismia. Lähtökohta on, että oppivelvollisuusikäisten opetus on lähiopetusta, mutta etäyhteyksiä voidaan hyödyntää silloin, kun lähiopetuksen kriteerit täyttyvät, sanoo Kukkanen.

Etäopetus tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että oppilas seuraisi vaikkapa ruotsin tuntia kannettavalta tietokoneelta tai videotykin heijastamana taululta. Tunti olisi taltioituna videolle tai se lähettäisiin suorana toisesta koulusta.

Etätyöskentelyä voisi hyödyntää myös koulujen välisissä yhteistyöprojekteissa esimerkiksi biologiassa.

– Biologiassa koululaiset voisivat tehdä yhteisen projektin, jossa eri koulujen oppilaat vertailisivat tuloksia verkon välityksellä. Tästä olisi hyötyä, koska meillä on erilaisia kouluja. Taajamakoulut eivät niinkään ole lähellä luontoa, kun taas maalaiskoulut ovat, sanoo Anssi Kukkanen.

Etäopetuksen soveltaminen tapahtuisi Haminassa asteittain, ja kokeilut aloitettaisiin vanhemmista ikäluokista. Se kuinka paljon etäopetuksen mahdollistava tekniikka maksaisi, ei ole vielä tietoa. Selvitystyö etäopetuksen aloittamiseksi on vasta alkamassa.

Tinja Pärnilä Kannusjärven koulu
Tinja Pärnilä Kannusjärven kouluVille Pisto / Yle

Opettajan uusi rooli

Digitaalinen materiaali ei korvaa sosiaalisia taitoja tai arvoja perusopetuksessa, sanoo etäopetuksen pioneereihin lukeutuvan Kuopion klassillisen lukion rehtori Jukka Sormunen.

– Opettajan rooli tulee ihan selkeästi olemaan sosiaalisten suhteiden opettaminen, kriittisen tiedon arvioinnin taitojen opettelu, oppimaan oppimisen taitojen opettelu, tiimityötaitojen opettelu, arvojen opettelu. Erittäin tärkeä asia, mitä nuorille pitää opettaa, on usko tulevaisuuteen, sanoo Sormunen.

Jukka Sormunen vetää parhaillaan hanketta (siirryt toiseen palveluun), jossa kokeillaan virtuaalitodellisuuden hyödyntämistä opetuksessa. Kuopion klassillisessa lukiossa etäopetusta on käytetty yli kymmenen vuotta. Lukiossa on kuusi pitkän matematiikan opettajaa, jotka kaikki videoivat ja tallentavat oppituntinsa. Opiskelija saa valita, minkä opettajan tunteja hän katsoo. Tallenteet on tarkoitettu tukemaan oppilaita kertauksessa ja heidän ollessaan poissa kisamatkoilla tai urheiluleireillä. Kuopion klassillinen lukio on urheilulukio.

Kannusjärven 2.-luokka äidinkielen tunnilla
Kannusjärven kakkosluokka äidinkielen tunnilla.Ville Pisto

– Olemme laskeneet, että olemme säästäneet 150 000 euroa tukiopetuksen kuluista etäopetuksen ansiosta. Tukiopetus pitkässä matematiikassa tippui kymmenesosaan sen jälkeen, kun videotallenteita ryhdyttiin käyttämään.

Yhtenä etäopetuksen kirkkaimmista saavutuksista Sormunen pitää Ilkka Herolaa, joka kilpailee yhdistetyn miesten maajoukkueessa. Herola ei ollut läsnä matematiikan tunneilla kilpauransa vuoksi. Silti hän kirjoitti pitkästä matematiikasta parhaimman mahdollisen arvosanan, laudaturin.

Sormusen mukaan sen mahdollisti opetuksen seuraaminen taltiointien avulla.

Silti motivoitunut ammattiurheilija on eri asia kuin opetus, joka tapahtuu alakoulussa.

Digiloikka on jäänyt liian lyhyeksi

Turun saaristossa ja Lapissa etäyhteyksiä on hyödynnetty kielten opetuksessa peruskoulujen oppilaille. Etäopetusta käytetään myös pienten ryhmien opetuksessa harvinaisissa katsomusaineissa. Oppilas voi opiskella katsomusaineena uskontoa tai elämänkatsomustietoa. Lisäksi sairaalassa oleville lapsille on järjestetty opetusta etäyhteyksien avulla.

– Siitä on ihan positiivisia kokemuksia. Oppilas pysyy osana omaa luokkayhteisöä. Toki jos hän on kovin sairas tai kipeä, niin hän ei ehkä pysty koko päivää osallistumaan opetukseen, sanoo opetusneuvos Jukka Tulivuori Opetushallituksesta.

Luokkaopetuksen seuraaminen suorana tai opetuksen taltioiminen uusintakatselua varten on yksi tapa lähestyä etäopetusta. Kyse voi olla myös kustantamojen tuottamasta oppimateriaalista.

Kannusjärven ykkösluokkalaiset harjoittelevat kirjoittamista
Kannusjärven ykkösluokkalaiset harjoittelevat kirjoittamista myös käsin. Samaan aikaan kakkosluokkalaiset kirjoittavat kannettavilla tietokoneilla.Ville Pisto / Yle

– Videoinserttien ei kannata olla yli 10 minuutin mittaisia. Video antaa sykäyksen oppimiselle. Silloin se periaatteessa vapauttaa opettajan niin, että hän voi seurata oppimista ja tukea oppilaita, kun huomaa, että ongelmia ilmenee, sanoo Jukka Sormunen Kuopion klassillisesta lukiosta.

Etäopetuksen yleistymisen esteenä peruskouluissa Sormunen pitää tarvittavan tekniikan puuttumista. Kuopion klassillisessa lukiossa se maksoi 23 opetustilaan yhteensä noin 70 000 euroa peruskorjauksen yhteydessä vuonna 2007. Tällä hetkellä hinta opetusta taltioivalle järjestelmälle on noin 6000 euroa per opetustila, sanoo Sormunen.

Kuopion klassillisessa luokiossa on noin 600 oppilasta.

– Jos opettajilla on välineet, joilla on helppo tuottaa omaa opettajuuttaan digitaaliseen muotoon, niin uskoisin, että etämateriaalien hyödyntäminen toimisi peruskouluissa yhtälailla kuin lukiossa. Ongelma on, että henkilökohtaisia laitteita, kuten kannettavia tietokoneita, ei ole kaikissa kouluissa. Syynä on digiloikan lyhyt loikka, sanoo Jukka Sormunen.

Kannusjärven koulun koulunjohtajan mielestä digitaalinen tekniikka ei voi korvata opettajan tekemään työtä.

– Aina tulee erilaisia välituntitilanteita tai keskustellaan lasten kuulumisista. Etäyhteydet eivät korvaa ikinä aitoa vuorovaikutusta, sanoo Kannusjärven koulun koulunjohtaja Sanna Kuosmanen.

Kannusjärven koulua käyvien lasten mielestä leikkimielinen ajatus etäopetukseen perustuvasta koulusta ilman läsnäolevia opettajia voisi olla hauska, mutta ei ongelmaton.

– Ehkä silloin täällä luokassa olisi vähän villi meno. Kaikki vaan kävelisivät ympäriinsä eivätkä olisi omilla pulpeteillaan, sanoo Topi Suurnäkki.

– Tai sitten ne taas painisi täällä lattialla, sanoo Emma Suurnäkki.