Helsingin käräjäoikeuden mukaan Mitro Revon erottaminen oli perusteeton

Helsingin ortodoksinen seurakunta irtisanoi Revon heinäkuussa 2016 sopimattoman käytöksen ja työntekoon liittyvien ongelmien takia. Repo riitautti saamansa potkut.

Helsingin käräjäoikeus
Mitro Repo Helsingin käräjäoikeudessa.
Mitro Revon potkuja koskevan riita-asian pääkäsittely Helsingin käräjäoikeudessa 5. maaliskuuta.Vesa Moilanen / Lehtikuva

Helsingin käräjäoikeus totesi, ettei seurakunnalla ollut riittävän painavia perusteita irtisanoa Mitro Revon työsuhdetta. Käräjäoikeuden mukaan Repo osin voitti ja osin hävisi kanteensa.

Mitro Revon laiminlyönnit ortodoksisen papin aseman edellyttämällä tavalla käyttäytymisessä eivät luoneet Helsingin ortodoksiselle seurakunnalle perusteita työsuhteen päättämiselle. Seurakunta määrättiin korvaamaan Revolle neljän kuukauden palkan sekä 15 000 euroa oikeudenkäyntikuluja. Korvauksien yhteissumma on noin 30 000 euroa.

Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanneuvosto irtisanoi Revon heinäkuussa 2016. Päätöstä perusteltiin Revon sopimattomalla käytöksellä ja toistuvilla työntekoon liittyvillä ongelmilla. Repo riitautti irtisanomisen.

Seurakunnan mukaan Repo oli muun muassa esittänyt "seksuaalissävytteisiä vihjailuja" sekä seurakunnan toimituksissa että niiden ulkopuolella. Kirkkoherra Markku Salminen kertoi Ylelle elokuussa 2008, että luottamus Repoon oli mennyt.

Revon mielestä irtisanomiselle ei ollut perusteita – Käräjäoikeus piti toimintaa epäammattimaisena

Repo luonnehti saamiaan potkuja törkeiksi ja vaati kirkolta kahden vuoden palkkaa eli noin 90 000 euroa korvaukseksi perusteettomasta irtisanomisesta.

Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että Revon moitittava ja aseman vastainen käyttäytymisensä myötävaikuttivat työsuhteen päättämiseen, mikä alensi voimakkaasti maksettavien korvausten määrää. Vähimmäiskorvaus on kolmen kuukauden palkka.

Käräjäoikeuden ratkaisun mukaan Revon toimintaa yksittäistapauksissa voidaan pitää epäammattimaisena. Repo on käytöksellään aiheuttanut seurakuntalaisille kiusallista huomion keskipisteeksi joutumista ja mielipahaa.

Revon laajemmalle sopimattomalle käyttäytymiselle ei kuitenkaan löytynyt riittävästi näyttöä.

Repo kommentoi asiaa vasta pääsiäisen jälkeen

Ratkaisussa muun muassa todetaan, että hänen yksittäisiä sutkauksiaan, kommenttejaan henkilöiden ulkomuotoon, pukeutumiseen ja kansallisiin tai etnisiin ryhmiin liittyen on toki voinut perustellusti kritisoida, mutta kritiikki olisi tullut saattaa hänen tietoonsa täsmällisesti aikaan ja paikkaan sidottuna tai viimeistään varoitustilaisuudessa. Näin Repo olisi voinut pyrkiä parantamaan käyttäytymistään.

Käräjäoikeuden mukaan Revolle on perustellusti saattanut jäädä monista tapahtumista se käsitys, ettei hänen huumorikseen tai tilanteen keventämiseksi tarkoittama käyttäytyminen ole ollut moitittavaa.

Revon kanssa toukokuussa 2016 pidetyn kehityskeskustelun ja irtisanomisen välistä vajaan kolmen kuukauden aikaa ei myöskään pidetty riittävänä.

Mitro Repo kertoi Ylelle torstaina, että aikoo tutustua käräjäoikeuden ratkaisuun ja kommentoi asiaa vasta pääsiäisen jälkeen.

Repo nousi suuren yleisön tietoisuuteen värikkäänä mediapersoonana vieraillessaan mm. Uutisvuoto-ohjelmassa. Pastorina toiminut Repo valittiin Euroopan parlamenttiin vuonna 2009 sitoutumattomana ehdokkaana SDP:n listalta. Hän putosi europarlamentista kevään 2014 vaaleissa.

Vuonna 2011 Repo sai A-studion meppikyselyssä arvostelua sopimattomasta käytöksestä naisia kohtaan. Repo kiisti syytökset, eivätkä ne johtaneet toimenpiteisiin.

Lue myös:

Mitro Repo: "Katson, että tämä on aika törkeä irtisanominen"

Kirkkoherra Mitro Revon potkuista: "Erottaminen ei tullut hänelle yllätyksenä"