Hyppää sisältöön

Verottaja Airbnb-vuokrauksesta: "Tarkoitus on, että kansalaiset ilmoittavat niitä tulojansa rehdisti"

Satunnaisestakin Airbnb-toiminnasta saatu tulo on veronalaista pääomatuloa, verottaja muistuttaa.

Kuva: Jouni Immonen / Yle

Yle Uutiset kertoi kiirastorstaina matkailubisneksessä tapahtuneesta historiallisesta muutoksesta, sillä Airbnb kattaa jo viidenneksen Helsingin majoituspaikoista.

Tästä heräsikin kysymys, että onko verottaja tilastoinut, minkä verran Airbnb-toiminnasta on maksettu veroja viime vuosina? Verottaja vastasi Yle Uutisille, että "valitettavasti verottajan tilastopalveluissa ei ole tarjolla tilastoja Airbnb-toimintaan liittyen".

Verohallinnon johtava veroasiantuntija Aki Mattsson kuitenkin palasi asiaan ja osoitti, että verottaja on hyvinkin valveilla nykyaikaisen jakamistalouden osalta, johon Airbnb-toimintakin luetaan. Vastaavaksi toiminnaksi katsotaan esimerkiksi mobiilialustan kautta pyöritettävät kuljetuspalvelut, pop up-ravintolan pyörittäminen tai suositun blogin pitäminen.

Verottajan tietoa jakamistaloudesta voit lukea täältä. (siirryt toiseen palveluun)

Airbnb-vuokratulot (siirryt toiseen palveluun) ovat vuokratuloja siinä missä muutkin vuokratulot. Ne ovat pääomatuloja. Mitään pohjasummaa näiden tulojen veronalaisuudelle ei ole olemassa. Toimintaa harjoittava henkilö pitää itsellään ylhäällä, koska on saanut, keneltä on saanut ja kuinka paljon saanut näitä tuloja. Ja lisäksi päivät, joilta ne on saatu. Näistä tuloista saa vähentää Airbnb-välityspalkkion. Lisäksi näiden vuokratulojen osalta saa vähentää vuokrauspäiviin kohdistuvat kulut, Mattsson kertaa.

Lisäksi, jos tulonhankkimistoimintaan on otettu lainaa, lainan korko on vähennyskelpoinen. Airbnb:n osalta tosin vain näiden vuokrattujen päivien osalta. Pääomatulosta maksetaan 30 prosenttia veroa paitsi, jos pääomatuloa on kokonaisuudessaan yli 30 000 euroa, maksetaan 34 prosenttia veroa summan yli menevästä osasta.

Kuva: Anna Nevalainen / Yle

Vuokratulot ovat oman ilmoituksen varassa

Kysymykseen siitä miksei verottajalla ole mitään tilastoja yleistyneestä Airbnb-toiminnasta, johtava veroasiantuntija Aki Mattsson vastaa seuraavaa.

– Eihän verottajalle muistakaan vuokratuloista tule mitään riippumatonta tai kolmannesta lähteestä olevaa suorasiirtotietoa, niin kuin esimerkiksi palkkatuloista, eläketuloista, lainoista tai koroista. Muutoinkin vuokratulot ovat oman ilmoituksen varassa olevia tuloja verotuksellisesti.

Vaatiiko verottaja tavallisessa asunnonvuokraustoiminnassa esimerkiksi kopion vuokrasopimuksesta, missä näkyy vuokran taso?

– Normaalissa vuokratulojen ilmoitustilanteessa täytetään pelkästään vuokratulojen lomake. Siinä yhteydessä ei kaivata mitään tositteita. Tarvittaessa, jos asiaa ryhdytään selvittämään enemmän ja asiasta halutaan vakuuttua tulo- ja menopuolelta, niin voidaan pyytää tositteita. Niissä on säilytysvelvollisuus, Mattson muistuttaa.

Jos vuokratuloja on niin paljon, että tulot nousevat yli 7 000 euron, ne voidaan ottaa palkkatuloverokortissa huomioon ja maksaa vuoden aikana ennakkoveroa. Airbnb-toiminnassa tätä saattaa vaikeuttaa vuokratulojen määrän vaikea ennakoitavuus.

Jakamis- tai alustatalous on "mielenkiintoinen, uusi ilmiö"

Niin sanotun alustatalouden ilmiöt ovat työllistäneet verottajaa jo useamman vuoden ja johtavan veroasiantuntijan mukaan uusia näkökulmia asiaan "syntyy kuin sieniä sateella".

– Samat periaatteet soveltuu bisnekseen kuin bisnekseen, jota alustatalouden kautta harjoitetaan. Airbnb-toiminta on luonteeltaan puhtaasti pääomatuloa, koska se perustuu omaisuuden tuottamaan tuloon

Oman turvallisuuden kannalta kannattaa kuitenkin pitää kirjaa sekä plussista että miinuksista, tuloista ja vähennyskelpoisista menoista. Näin pystyy selvittämään asioita tarvittaessa.

Kuinka paljon lisää työtä tämä niin sanottu alustatalous on verottajalle tuonut?

– Se on mielenkiintoinen ja uusi ilmiö ja sen hallinnan eteen tehdään työtä, Mattsson sanoo. Tarkoitus on, että kansalaiset ilmoittavat niitä tulojansa rehdisti niin kuin muutoinkin.

Lue aiheesta aiemmin: